Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Amtmanis Teodors Enciklopēdiskā vārdnīca
... F.Hebela Judīte (1911), Raiņa Indulis un Ārija (1912).

Petrockis Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... spēles jeb dvēseles kumēdiņi (pēc J.Poruka, 2000), Raiņa Pūt, vējiņi! (2001, abi Daugavpils teātrī).

Ancāns Romualds Enciklopēdiskā vārdnīca
... Putniņa Uzticības saldā nasta ), Jūda (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi ), Roplainis (R. Blaumaņa Pazudušais dēls) u.c. Pēdējās lomas Dailes teātrī – Boračio (V.Šekspīra Liela brēka, maza vilna), Francs Lehāns (G. Gravstrēma Zāra Leandere), Metrs Buiss (R.Tomā Fredijs; 1996). F ilmējies apm. 50 latviešu ...

Dumpis Uldis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ābeles Dzelzszāle , 2003), Jēkabs (Raiņa Jāzeps un viņa brāļi , 2005). jaunākās lomas: Devenports (R. Kūnija Smieklīgā nauda , 2010), Ontans (Danskovītes Latgola .lv, 2010), Jānis Lagzdiņš (Aiva Birbele Kapusvētku PR , 2011), Beverlijs Vestons (Treisijs Letss Osedžas zeme , 2012), . Atveidojis kinolomas ...

Mičule Inese Enciklopēdiskā vārdnīca
... O’Nīla Sēras piestāv Elektrai (2023) un Raiņa Jāzeps un viņa brāļi (2023). Saņēmusi Eduarda Smiļģa balvu par nozīmīgu, spilgtu un novatorisku režiju pēdējo sezonu laikā (2024).

Paroleks (Parolek) Radegasts Enciklopēdiskā vārdnīca
... 20. gs.80. gados izdevis Raiņa dzejas un K. Skalbes pasaku izlasi, A. Pumpura eposu Lāčplēsis un latviešu dzejnieču mīlas lirikas izlasi Mīlestības krāšņie koki. 20. gs. 90. gados un mūsu gadsimta sākumā čehiski tulkojis latviešu un lietuviešu antoloģiju Dailes lokā , kā arī latviešu 19. un 20. gs ...

Ozols Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... kopotus rakstus Vija , kā arī K.Skalbes, Aspazijas, Raiņa, G.Merķeļa darbus. Grāmatu apdarē ieviesis jūgendstila elementus. Jānis Ozols aktīvi iesaistījās 1905. gada revolūcijā. Sākoties soda ekspedīcijām ...

Humors Dzejas vārdnīca
... Alunāna kuplejas, kā arī J.Raiņa Apdziedāšanas dziesmas III vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem (1889) un kopā ar P.Stučku sar. satīr. krāj. Mazie dunduri (1888). H. dzejas tradīciju vēlāk turp. dzejn. L.Šanteklērs, pad. laikos un pēc tam V.Artavs, daļēji arī M.Melgalvs. H. jēdzienā daļēji ietilpst ...

Trimdas dzeja Dzejas vārdnīca
... laiku atrasties ārpus dzimtenes, dzeja. Tāda ir Raiņa dzeja Pleskavas un Slobodskas (1897. - 1903.g.), kā arī Šveices trimdas laikā (1905. - 1920.g.). Latv. lit.vēst. bijuši divi lielāki trimdas posmi, pirmais , kas saistīts ar reakciju, kas nāca pēc 1905.g. revolūcijas (uz laiku no iespējamām vajāšanām ...

Osiānisms Dzejas vārdnīca
... starpn. G.Merķeli, Ausekli, Raini (pastarpināti caur Gēti, Herderu). Latv. tulk. tikai 1975.g. trimdā (Dž.Makfersons Osians. No angļu val. tulk. Emma Mihalovska). “Ozianisms toreiz pārgāja, iekarodams visu Eiropu. Viņš nenāca kā dekadence, bet kā jauna spirgta tautas dzeja. Viela bija jauna.” “Osianam ...

Ikts Dzejas vārdnīca
... ikti (“/”) ir arī reāli uzsvērti. Turpretī Raiņa četrpēdu jambā uzrakstītajā dzejolī, vesela virkne metrisko uzsvaru (iktu) izlaidumu: 2.rindā 2. un 4. ikts, 3. rindā 2. ikts.

Glosa Dzejas vārdnīca
... dzejā nav atrodama. Taču vairākos Raiņa 1920.g. dzejoļos jūtama glosas formas ietekme - ne pantmērā, ne atskaņu izkārtojumā vai pantu garumā, bet sākotnējā moto un šī moto secīgā izkārtojumā (izskaidrojumā) katrā no nākamajiem dzejoļa pantiem: Nekas, nekur, nekad. Kas ies tik tāli manim līdz ...

Parabola Dzejas vārdnīca
... uzbūve raksturīga atsevišķiem J.Raiņa, R.Blaumaņa, vēlāk O.Vācieša dzej. (Zīmogs, I - IV, Ekskursija fon Vulfa mežā, Balāde par Matisonu, I - V) .

Stramboto Dzejas vārdnīca
... veida astoņrindes var atrast Raiņa divdesmito gadu dzejā (III, 289; 452).

Fantāzija Dzejas vārdnīca
... gadi, Herrenvīkas latviešu skola man uzdāvināja Raiņa darbu Uguns un nakts. Šī mazgrāmatiņa no krietni drūmās ikdienas mani aizveda krāšņā dzejas un fantāzijas pasaulē un palīdzēja pārstrādāt un pāraugt tā dzīves posma diezgan smagi traumatiskos pārdzīvojumus. To pašu darīja drīz pēc tam izdotās ...