Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Rainis
Atrasto rezultātu skaits: 558

Gerhards Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... ) Nozīmīgākie radioiestudējumi: J. Rainis Krauklītis, Jāzeps un viņa brāļi , K. Skalbe Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties , A. Brigadere Lolitas brīnumputns , A. Pumpura eposs Lāčplēsis ...

Everolanda Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1945 nodots LVJK. No 1946 vārds Jānis Rainis . 1968 norakstīts lūžņos.

Plaģiāts Dzejas vārdnīca
... Rainis ... oktobra numurā bija publicēts raksts “J.Rainis - plaģiators?”. Tajā katrs var iepazīties ar sakritībām Raiņa un E.Prūsas lugās un pārliecināties par tām, šīs lugas izlasot.” B.Martuževa: “Ciprijans Dzejnieces B.Martuževas brālis. allaž mēdza sacīt: “Nesteidzies nekur, ne uz ...

Moto Dzejas vārdnīca
... - sākot ar 19.gs. beigām. Rainis bija iecienījis dzej. krāj. nodaļu m. Piem., Raiņa krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā mīlas dzejas nodaļu Zelta tvaiks ievada Aspazijas četrrinde - moto: … Mana dvēsele atkal augšup nirs, Un aizbēgs šausmainie biedi, Kad smaršaini manim virsū ... birs Tavas mīlas ...

Nīčeānisms un latviešu dzeja Dzejas vārdnīca
... morāles priekšstatiem, mākslin. stilu domājis Rainis, kas redzams no viņa daudzajām piezīmēm šai sakarā. Raiņa nākotnes cilvēka ideja lielā mērā balstās pārdomājot Nīčes pārcilvēka ideju (“ Un zini: augstākā ideja, Tā nepazīst cilvēka žēluma .” - Rainis Vienīgā ... zvaigzne )". Rainis ...

Karlsons Juris Mūzikas literatūra
... Rainis,... Neslēgtais gredzens (Jānis Rainis, 1982), Simfonijā-koncertā 30-balsīgam jauktam korim, teicējam un tamtamam (Imants Ziedonis, 1987). Simfonijas-koncerta trīs daļas (Nakts, Diena, Mūžība) pārsteidz un pārliecina gan ar polifonās faktūras meistarību (fūga, kanons, polimetrija ... un poliakordika ...

Dievināšana Dzejas vārdnīca
... Raini ... mājās pārnākusi, biju noreibusi no laimes: lielais Rainis bija ar mani runājis kā draugs!” E.Ābele: “Ar Raini nonācu tuvā saskarē, kad 1920.gadā, viņam un Aspazijai pārbraucot no Šveices Latvijā, apsveicu lielo dzejnieku pāri ar pašas sacerētu dzejoli. Savu ... degošo” dzejoli ...

Uguns un nakts, opera, Jānis Mediņš Kultūras kanons
... godalgu, jo konkursa noslēgumā netika vērtēts (Rainis jau bija paspējis publicēt "Uguns un nakts" pirmā cēliena tekstu "Aizkraukļa pilī", tādējādi pārkāpjot nolikuma prasības). Raiņa drāmas "Uguns un Nakts. Sena dziesma jaunās skaņās" pirmais uzvedums ar milzīgiem panākumiem ... notika 1911. gada ...

Kalniņš Alfrēds Mūzikas literatūra
... Raiņa ... 1904), balādisks dramatisms alegoriskās Jāņa Raiņa dzejas tulkojumā Jūras vaidi (1906). Sacer arī bērnu dziesmas, piemēram, tēlaino Tracis (Jānis Poruks, 1904). Kordziesmas (~100). Daiļrades sākumā samērā vienkāršas, episki stāstošas, dzimtenes tēliem veltītas ... - Imanta (Andrejs ...

Ritornele Dzejas vārdnīca
... izkopis Rainis, īpaši Dagdas skiču burtnīcās . Rainis lietojis gan klasisko r. veidu, gan modificētu (atskaņotas otrā un trešā rinda, nevis pirmā un trešā; īsāka ir otrā vai trešā, nevis pirmā rinda). Klasiskās r. paraugs Raiņa dzejā: Zaļš vīna statiņš! X Tev šorīt ...

Mūza Dzejas vārdnīca
... Tā tas, piemēram ir ar Raiņa trim lielākajām dzīves mūzām - Aspaziju, Džuzepīni Farīni, Olgu Kliģeri un trim atšķirīgiem posmiem viņa mīlestības lirikā. Pirmo visspilgtāk iezīmē nodaļa “Zelta tvaiks” krāj. Tālas noskaņas zilā vakarā (1903), otro krāj. Addio, bella ... (1920), bet trešo ...

Plakidis Pēteris Mūzikas literatūra
... čellistu ansamblis un klavieres, Divās dziesmās ar Raiņa vārdiem (1981) - oboja, kamerkantātē Ezers (Knuts Skujenieks, 1989) - oboja, angļu rags un stīgu kvartets, Dziesmas vējam un asinīm (Astrīda Ivaska, 1991) sacerētas balsij un stīgu orķestrim. Kora mūzikā dala darbu pārstāv ... dziesmu svētku himniski ...

Skulte Ādolfs Mūzikas literatūra
... Rainis ... Ave sol (1959, ar jaukto kori un solistiem, Jānis Rainis). Trešā simfonija, līdzīgi Lūcijas Garūtas kantātei Viņš lido, veltīta kosmosa tēmai (Kosmiskā, 1963). Ceturtā Jaunatnes (1965) un Piektā (1974) ir pretējas ievirzes darbi - gaišajai pacilātībai kontrastē kara ... tematika, dramatisks ...

Pasternaks Boriss Bibliotēku un skolu mape
... Rainis ... "Fausta" tulkojuma simtgade = Rainis und Goethe : zum hundertjährigen Jubiläum der "Faust" - Übersetzung / sast. Gundega Grīnuma ; tulk.: Heide Lidija Šmite, Aleksandrs Šmits, Velta Vikmane ; māksl. Dina Dzelme. - [Rīga] : Nordik, 1999. - 298, [1] lpp. - Saturā: Gētes "Fausts"... " Raiņa, Brjusova ...

Pseidonīms Dzejas vārdnīca
... ” “Liekas, Jasmuižā dzīvojot, Rainis atradis arī savu pseidonīmu. Tam šāda maza vēsture: “Mans pseidonīms - teica reiz Rainis (1910.g.) - “man ir sen atrasts, gadus 25 atpakaļ. Man ļoti patika senlatviešu vārdi; latgaliešos, kur es dzīvoju jaunībā, es daudz tādu dzirdēju, no visiem man visvairāk ...