Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 140

Ozols Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Albats , A. Bračs , J. Roze , K. Skalbe ). 1899 beidzis Irlavas skolotāju semināru. 1906–10 skolotājs Pēterpilī un Liepājā. 1912 beidzis Liepājas Nikolaja ģimnāziju, 1915 Maskavas universitātes Juridisko  fakultāti. 1916 zvērināta advokāta palīgs Maskavā, 1917 miertiesnesis Ļipeckā, pilsētas galvas ...

Daļenieks Dzejas vārdnīca
... sāk. (Aspazija, Rainis, K.Skalbe, J.Akuraters u.c.) un vēlākos laika posmos kļūst par vienu no biežāk lietotajiem metriem. Četruzsvaru d. paraugs: Mēs metam biežāk un biežāki v / v / vv / v / Zīda diegus pār dzimteni; / v / vv / v / Mēs tveram to ciešākā domu tīklā, v ...

jaunromantisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu literatūrā – J.Akuraters, K.Skalbe, J.Jaunsudrabiņš, F.Bārda.

Atvase Enciklopēdiskā vārdnīca
... biogrāfisks albums Kārlis Skalbe stāsta (1979), rakstu krājums Veronika Strēlerte (1982). Dibinātāja un vadītāja ...

Latvijas Vēstnesis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Dīriķis un biedri . Pirmie redaktori K.Skalbe un J.Akmens. Literārās nodaļas vadījs A.Austriņš (1922–24), J.Sudrabkalns (1924–25). Laikraksta Baltijas Vēstnesis pēctecis. 1925 Latvijas Vēstnesis ...

daļenieks Enciklopēdiskā vārdnīca
... gadsimta sākumā (Aspazija, Rainis, K.Skalbe, J.Akuraters) un vēlāk kļuva par vienu no biežāk lietotajiem metriem.

dzejproza Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zilajam kalnam , Ausra , Videvuts un Stenders ), K.Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K.Elsbergs, A.Ivaska.

Latvju kultūra Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākais izdevums – Kārlis Skalbe (1929). Vadītāji A.Erss un P.Rozītis, mākslinieks N.Strunke.

Piesaule Enciklopēdiskā vārdnīca
... Roze (no 1931 arī redaktors). Redaktors K.Skalbe. Publicēja tikai latviešu autoru oriģinālliteratūru, atmiņas ...

Stānke Astrīda Bibliotēku un skolu mape
... original tale “Kaķīša dzirnavas” by Kārlis Skalbe. — Rīga : Zvaigzne ABC : Animācijas filmu studija Dauka, 1996. Latvian folk tales : Intermediate level : Vidējam angļu val. zināšanu līm. : Māc. līdz. — Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. Latvian folk tales intermediate level : Māc. līdz. — Rīga : Zvaigzne ...

Gerhards Harijs Enciklopēdiskā vārdnīca
... Rainis Krauklītis, Jāzeps un viņa brāļi , K. Skalbe Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties , A. Brigadere Lolitas brīnumputns , A. Pumpura eposs Lāčplēsis u.c. Bijis režisors Dailes ...

Ozols Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbe ... Bračs , Jānis Rainis [5], K. Skalbe . Dziedāja Maija Brigadere [1], Gunu Aspazijas [5] Sidraba šķidrauts tēloja O. Muceniece , Normundu K. Skalbe, Targalu P. Skrābāns . Šis sarīkojums ievadīja Vecpiebalgā 1905. gada revolūcijas notikumus. 1905 XI J. Ozols piedalījās pagasta pārstāvju kongresā ...

Roze Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Skalbe ... Poruka , 1–20, 1929–30; K. Skalbes , 1–10, 1938–39 u.c. latviešu rakstnieku kopotus rakstus. Akciju sabiedrības Valters Rapa akcionārs. Izdevis apmēram 200 lugu, jaunatnes literatūras sēriju – 70 grāmatas, pamatskolā lasāmo grāmatu sēriju Valoda, ko sastādījis ... Jānis Ezeriņš ...

Latviskums Dzejas vārdnīca
... latviskais visskaidrāk izpaužas labestībā, un Skalbe to varbūt vislabāk “Kaķīša dzirnavās” ir izteicis, jā. Un arī Blaumanis to ir izteicis, bet tās ir lietas, kas šīsdienas pasaulē galīgi nav iecienītas, nav modē.” A.Skalbe: “Kad augu, latvisko uzsūca dabiski, kaut apkārt dzīvoja arī citas ...

Aspazija Bibliotēku un skolu mape
... - Saturā: veltījums Aspazijai . Skalbe Kārlis. Mūža raksti / Kārlis Skalbe ; Ilgoņa Bērsona sast. ; māksl. Līga Zagante. - 1.sēj. - Rīga : Elpa, 2001. - 334, [8] lpp., 8 lpp. il., faks. - Saturā: veltījums Aspazijai . Strazdiņa Velta. Aspazijai / Velta Strazdiņa // Mūsu Ķekava. - Nr.9 (2008, sept.) ...