Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 140

Latviešu strēlnieku bataljoni Vēstures enciklopēdija
... Goldmanis). Rakstnieki K. Skalbe un A. Ķeniņš sarakstīja uzsaukumu "Pulcējaties zem latviešu karogiem!", ko parakstīja valsts domnieki J. Goldmanis un J. Zālītis. Brīvprātīgo pieņemšanas punkti tika iekārtoti Latvijā un ārpus tās - vietās, kur bija apmetušies latviešu bēgļi vai evakuētie strādnieki ...

Bērziņš – Ziemelis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ozols , J. Roze , A. Salums , K. Skalbe , ArtūrsVanags). Kopā ar A. Salumu izdeva literāru žurnālu Skolas Piemiņa . 1898–1901 mācījies Valkas skolotāju seminārā Rīgā, kur valdīja nožēlojams režīms – iekalšana, aizliegums izmantot literatūru ārpus mācību programmas. Tas rosināja J. Bērziņu ...

Dzejniece Dzejas vārdnīca
... Zemgaliešu Biruta, Angelika Gailīte, Elza Stērste, Lizete Skalbe, Paula Jēgere-Freimane, Milda Paleviča, Austra Ozoliņa-Krauze, Valerija Seile, Austra Dāle, Lūcija Zamaiča un citas. Viņas savos darbos uzmanību pievērsa sievietes iekšējai pasaulei, savam laikam brīžiem pat izaicinoši un skandalozi piesakot ...

Vārdnīca Dzejas vārdnīca
... punktu, bet tad arī vārdnīca būs novecojusi.” A.Skalbe: “Labprāt lasu arī vārdnīcas: sinonīmu, svešvārdu, etimoloģiskās.”

Māksla mākslai Dzejas vārdnīca
... Baltpurviņš, K.Jēkabsons, K.Skalbe. Savukārt pad. lit-rā šis princips bija kā vērsim sarkanā lupata, jo par lit-ras uzdevumu tieši pretēji tika uzlūkots kalpot komunistu partijai, sk. partejiskums “Mēs te atklāti atbildam, ka mums māksla nevar būt sabiedrības kalpone, jo mums viņa nav līdzeklis, bet ...

Dzejproza Dzejas vārdnīca
... Videvuts un Stenders ), bet plašāk, sākot ar 20.gs. (K.Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K. Elsbergs, A.Ivaska, A.Ruņģis u.c.): “Reiz Džuang Džou sapņoja, ka viņš esot tauriņš, lidojošs tauriņš, kurš juties sveiks un laimīgs un nenieka nezinājis par Džuang Džou. Piepeši viņš uzmodās: tad ...

Sliede Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ramizars, J. Saujiņš, K. Skalbe, K. Skrīveris, J. Skuja, B. Sosārs, R. Sotaks, J. Sudrabkalns, J. Sudrabs. Artūrs Bērziņš raksta: Sliedes vadītā skola nebija formāla un sausa programmas izpildītāja, bet gan vispusīga idejiskā jaunatnes audzinātāja, tikumisko principu iedibinātāja un savu audzēkņu individuālo ...

Briede-Makoveja Marija Enciklopēdiskā vārdnīca
... daudzu latviešu rakstnieku darbus rumāņu valodā: K. Skalbe, R. Blaumanis, J. Jaunsudrabiņš, J. Ezeriņš, A. Čaks, R. Ezera, I. Ziedonis, O. Vācietis, V. Belševica, K. Skujenieks, Z. Skujiņš, L. Briedis, J. Baltvilks, A. Aizpuriete, K. Elsbergs u.c. Atdzejojusi Latviešu Dainas (1991). Sarakstījusi dzejoļu ...

Ceriņš Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... skaidra izteiksme, no tās bērnībā ietekmējies K. Skalbe . Ar P. Ceriņa vārdu saistās ievērojams notikums Jaunpiebalgas kultūras dzīvē: 1885 vasarā viņš sarīkoja un vadīja Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības dubultkvarteta braucienu uz Igauniju un Somiju ar koncertiem Vilandē, Tartu, Hāpsalā, Tallinā ...

Zalkša grupa Dzejas vārdnīca
... Plūdonis, A.Saulietis, Fallijs, K.Skalbe, V.Eglītis, F.Bārda, J.Jaunsudrabiņš, A.Brigadere, mākslin. J.Madernieks, J.Rozentāls, G.Šķilters, komponists E.Dārziņš. “/../ Mūsu mākslas dzīvei jārada mākslas tradīciju pils un svētnīca, jārūpējas par zināmu akadēmismu un klasicisma nodibināšanos mūsu ...

Ietekme Dzejas vārdnīca
... sekotājiem uzlādēja mūsu sešdesmito gadu poēziju.” A.Skalbe: “Baroja /O.Vācieti/ krievu literatūra tik bagātīgi, ka valodas krieviskās konstrukcijas vienā laika posmā bija viņa stila būtiska īpatnība.”

Teika Dzejas vārdnīca
... žanrā rakstījuši V.Plūdonis, K.Skalbe, Z.Lazda, A.Kaugars u.c., sk. teiksma

Cenzūra Dzejas vārdnīca
... Vadonības laikā pat Kārlis Skalbe tika kavēts. Un vai sava veida, lai arī to par īstu cenzūru grūti saukt, vai tāda nebija arī trimdā? Kaut viens labs vārdiņš par mums te Latvijā taču tur bija morāli nosodāms un sodāms.” ”Cenzūrību allaž esmu izjutis kā gļēvu, no sabiedrības acīm slēptu ...

Patriotiskā dzeja Dzejas vārdnīca
... līdzi zināma marksistiski teorētiska dvindziņa, Skalbe šķiet cīņai par maigu, Poruku patriotiskas lietas neko nesaistīja. Vienīgi jaunākajos laikos Jānis Medenis un Andrejs Eglītis atkal pacēla lepnas, patriotiskas balsis.” I.Indrāne: “No 1941. līdz 1946.gadam mācījos Madonas ģimnāzijā /../ Mēs ...

Bračs Augusts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ziemelis , Antons Ozols , K. Ozols , J. Roze , K. Skalbe , Artūrs Vanags . 1896–99 mācījies Valkas skolotāju seminārā. 1899 pirmā publikācija – stāsts. 1899–1904 skolotājs Raunas draudzes skolā, kur  mācīja dažus mācību priekšmetus augstākā līmenī, nekā noteikts draudzes skolas programmā, rūpējās ...