Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 140

Polimetrija Dzejas vārdnīca
... Lirikā p. raksturīga K.Skalbes, J.Poruka, Aspazijas 20.gs. sāk. dzejai. Piem.: Izdziest gunis, izdziest gunis, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt bultas žvankstēdamas, Iekrīt atslēga melnajā akā, Dziļajā, melnajā bezdibeņakā. Viena rociņa ... vēl klauvē, Dreb ...

Gaigals-Hiršs Konstantīns Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1911 XII tiesas prāvā neveiksmīgi aizstāvēja K. Skalbi . Kopš 1916 Pēterpilī strādājis Bēgļu apgādāšanas komitejā. 1917 ar A. Austriņu un K. Skalbi strādājis laikrakstā Līdums. 1918 – 19 Rīgas apgabaltiesas loceklis, 1919 – 21 priekšsēdētāja biedrs. Piedalījies Latvijas Sodu likuma izstrādāšanā ...

Vecgrāvis Viesturs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Sudrabkalnu , J. Poruku , K. Skalbi . Sastādījis K. Skalbes izlasi Ziemeļmeitas vēdeklis , 1989, A. Grīna izlasi Nameja atgriešanās, 1990 u.c. Kopš 1989 Latvijas Universitātes lektors par trimdas dzeju. Enciklopēdijas Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 1992, līdzautors.

gladiolas Meža enciklopēdija
( Gladiolus ) — skalbju dzimtas ( Iridaceae ) ģints. Ljā savvaļā konst. tikai jumstiņu gladiola ( G. imbricatus ), kas ir reta un aizsargājama. Aug mitros lapkoku mežos, krūmājos trūdvielām ...

īriss Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - sengrieķu iris ‘varavīksne’.Skalbju dzimtas augs ar zobenveida ...

montbrēcijas Svešvārdu vārdnīca
... de Monbreta vārda.Daudzgadīgas skalbju dzimtas sīpolpuķes (3 sugas) ar oranždzelteniem ...

gladiolas Svešvārdu vārdnīca
... neliels zobens’ (pēc zobenveidīgajām lapām).bot. Skalbju dzimtas ģints (ap 200 ...

Ozols Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... brāļu Kaudzīšu kopotus rakstus Vija , kā arī K.Skalbes, Aspazijas, Raiņa, G.Merķeļa darbus. Grāmatu apdarē ieviesis jūgendstila elementus. Jānis Ozols aktīvi iesaistījās 1905. gada revolūcijā ...

2006.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 1921) 14 .09. tulkotājai Lizetei Skalbei — 120 (1886-1972) 15 .09. angļu rakstniecei Agatai Kristi — 115 (1891-1976) Bibliogrāfija : „Kalendārs bibliotēkām” 2001.gada III ceturksnī 17 .09. komponistam Mārtiņam Braunam — 55 (dz.1951) Bibliogrāfija : „Kalendārs bibliotēkām” 2001.gada III ceturksnī ...

Kalniņš Alfrēds Vēstures enciklopēdija
... pamatžanrs, izmantoti Raiņa, Aspazijas, V.Plūdoņa, K.Skalbes u.c. dzejnieku teksti. 1919 A.Kalniņš sarakstījis pirmo latviešu klasisko operu "Baņuta" (iestudēta 1920; 2.redakcijā 1941), operu "Salinieki" (1925; 2.redakcijā "Dzimtenes atmoda", 1933), baletu "Staburags" (1943, 1957), kantātes ("Mūzikai", 1913 ...

Austriņš Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Visu mūžu draudzējās ar K. Skalbi , J. Zālīti . 1899 pirmā publikācija laikrakstā Dienas Lapa . Sarakstījis 5 dzejoļu krājumus, vienu poēmu, 7 stāstu grāmatas, vienu romānu, atmiņas par R. Blaumani [5], E. Dārziņu , M. un R. Kaudzītēm , A. Salumu u.c. Par 1925. gadā izdoto dzejoļu krājumu Dzīves ...

Skujiņa Ausma Enciklopēdiskā vārdnīca
... rakstā iezīmējot senās Rīdzenes upes gultni, K. Skalbes muzeju Saulrietos, Valdorfa skolu Jūrmalā un daudzus citas celtnes. Arhitekte saņēmusi Triju Zvaigžņu ordeni un Valsts Kultūrkapitāla fonda mūža stipendiju. LPSR Valsts prēmija (1987).

Utkins Valentīns Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ziedoņa, G. Selgas, A. Skalbes, Z. Purva teksti) Grāmatas Mūzikas elementārteorija (1951, 1981, četri izdevumi) līdzautors. Audzēkņu vidū izcili Latvijas komponisti: J. Kaijaks, P. Dambis , A. Maskats , P. Plakidis , P. Vasks u.c.

Šolcs (Scholz) Frīdrihs Enciklopēdiskā vārdnīca
... lietuviešu un igauņu literatūras parādībām, Kārļa Skalbes pasakām, reliģijas jautājumiem latviešu literatūru, baltiešu lirikas attīstības tendencēm, latviešu tautasdziesmu kompozīcijas jautājumiem, Baltijas tautu literatūru pēc valstiskās neatkarības atgūšanas. Raksti publicēti dažādos krājumos ...

Petraškevičs Juris Enciklopēdiskā vārdnīca
... metaforas, kas stilistikā sasaucas ar literāro darbu (A. Skalbes Vientuļi vārdi , 1983). Par ilustrācijām un dizainu I. Zanderes grāmatai Māsa un brālis saņēmis Gada balvu grāmatniecībā 2006 un Jāņa Baltvilka balvu 2007. Ar šo grāmatu iekļauts IBBY pasaules ilustratoru 2008. gada goda sarakstā. Darinājis ...