Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 142

Vecgrāvis Viesturs Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Sudrabkalnu , J. Poruku , K. Skalbi . Sastādījis K. Skalbes izlasi Ziemeļmeitas vēdeklis , 1989, A. Grīna izlasi Nameja atgriešanās, 1990 u.c. Kopš 1989 Latvijas Universitātes lektors par trimdas dzeju. Enciklopēdijas Latviešu rakstniecība biogrāfijās, 1992, līdzautors.

Polimetrija Dzejas vārdnīca
... Lirikā p. raksturīga K.Skalbes, J.Poruka, Aspazijas 20.gs. sāk. dzejai. Piem.: Izdziest gunis, izdziest gunis, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt durvis blākšķēdamas, Aizkrīt bultas žvankstēdamas, Iekrīt atslēga melnajā akā, Dziļajā, melnajā bezdibeņakā. Viena rociņa ... vēl klauvē, Dreb ...

Gaigals-Hiršs Konstantīns Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1911 XII tiesas prāvā neveiksmīgi aizstāvēja K. Skalbi . Kopš 1916 Pēterpilī strādājis Bēgļu apgādāšanas komitejā. 1917 ar A. Austriņu un K. Skalbi strādājis laikrakstā Līdums. 1918 – 19 Rīgas apgabaltiesas loceklis, 1919 – 21 priekšsēdētāja biedrs. Piedalījies Latvijas Sodu likuma izstrādāšanā ...

gladiolas Meža enciklopēdija
( Gladiolus ) — skalbju dzimtas ( Iridaceae ) ģints. Ljā savvaļā konst. tikai jumstiņu gladiola ( G. imbricatus ), kas ir reta un aizsargājama. Aug mitros lapkoku mežos, krūmājos trūdvielām ...

montbrēcijas Svešvārdu vārdnīca
... de Monbreta vārda.Daudzgadīgas skalbju dzimtas sīpolpuķes (3 sugas) ar oranždzelteniem ...

gladiolas Svešvārdu vārdnīca
... neliels zobens’ (pēc zobenveidīgajām lapām).bot. Skalbju dzimtas ģints (ap 200 ...

īriss Svešvārdu vārdnīca
Izcelsme - sengrieķu iris ‘varavīksne’.Skalbju dzimtas augs ar zobenveida ...

Ķekars Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Pura Kaķīša dzirnavas , pēc K. Skalbes, 1993).

Vārds Dzejas vārdnīca
... papīra strēmelēm rakstījis Raiņa, J.Akuratera, K.Skalbes u.c. dzejoļus ar siekalām pielipinājis pa papīrītim lāpstas kāta vidū un strādājot atkārtojis, kamēr iemācījies no galvas.” J.Mazutis: “Vārdos elpo vesela cilvēku, ainavu, skaņu, domu, sāpju, vēlmju un tvērienu plejāde, kas meklē atbalsis ...

2006.09. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 1921) 14 .09. tulkotājai Lizetei Skalbei — 120 (1886-1972) 15 .09. angļu rakstniecei Agatai Kristi — 115 (1891-1976) Bibliogrāfija : „Kalendārs bibliotēkām” 2001.gada III ceturksnī 17 .09. komponistam Mārtiņam Braunam — 55 (dz.1951) Bibliogrāfija : „Kalendārs bibliotēkām” 2001.gada III ceturksnī ...

Kalniņš Alfrēds Vēstures enciklopēdija
... pamatžanrs, izmantoti Raiņa, Aspazijas, V.Plūdoņa, K.Skalbes u.c. dzejnieku teksti. 1919 A.Kalniņš sarakstījis pirmo latviešu klasisko operu "Baņuta" (iestudēta 1920; 2.redakcijā 1941), operu "Salinieki" (1925; 2.redakcijā "Dzimtenes atmoda", 1933), baletu "Staburags" (1943, 1957), kantātes ("Mūzikai", 1913 ...

Skujiņa Ausma Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Jansons , 1987 LPSR Valsts prēmija. Vadījusi K. Skalbes memoriālās mājas muzeja rekonstrukciju, risinājusi Vecpiebalgas arhitektūras problēmas. Vecpiebalgas baznīcas atjaunošanas projekta autore, par ko 1997 Latvijas Gada balva arhitektūrā. Nodibinājusi un vadījusi Vecpiebalgas kultūras fondu. Latvijas Arhitektu ...

Paroleks (Parolek) Radegasts Enciklopēdiskā vārdnīca
... gados izdevis Raiņa dzejas un K. Skalbes pasaku izlasi, A. Pumpura eposu Lāčplēsis un latviešu dzejnieču mīlas lirikas izlasi Mīlestības krāšņie koki. 20. gs. 90. gados un mūsu gadsimta sākumā čehiski tulkojis latviešu un lietuviešu antoloģiju Dailes lokā , kā arī latviešu 19. un 20. gs dzejas antoloģiju ...

Utkins Valentīns Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ziedoņa, G. Selgas, A. Skalbes, Z. Purva teksti) Grāmatas Mūzikas elementārteorija (1951, 1981, četri izdevumi) līdzautors. Audzēkņu vidū izcili Latvijas komponisti: J. Kaijaks, P. Dambis , A. Maskats , P. Plakidis , P. Vasks u.c.

Treimane Inese Enciklopēdiskā vārdnīca
... rakstījusi par Andri Jakubānu, Vladimiru Kaijaku, Kārli Skalbi, Alfrēdu Dziļumu, Kārli Ieviņu. Līdzautore izdevumam Latviešu literatūras vēsture (1. sējums, 1999). Izdots pētījums Juridiskie teksti latviešu valodā (2021).