Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 142

Zukulis Ivars Vidusvidzemnieku vārdnīca
... keramiķu darbnīcas būvi Drabešu pagasta Betēs; K. Skalbes piemiņas muzeju Vecpiebalgas Saulrietos, A. Austriņa piemiņas muzeju Vecpiebalgas Kaikašos. 1988 pārkārtoja Cēsu Vēstures un mākslas muzeja par muzeju apvienību, pirmo muzeju apvienību Latvijas provincē. Izveidoja muzeju apvienības ražošanas bāzi ...

Ābele Ernests Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Kalifornijā atvēra mākslas studiju. Ilustrējis K. Skalbes , J. Jaunsudrabiņa [5] un citu rakstnieku darbus.

Cīrule Maruta Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1987 Cēsu muzeju apvienībā: 1987–90 vadīja K. Skalbes memoriālo muzeju Saulrieti , kopš 1990 vada A. Austriņa memoriālo muzeju Kaikašos. Rakstījusi presē par latviešu kultūrvēsturi, sastādījusi bukletus Daži piebaldzēni. 1–2. 1994 ...

Rozītis Pāvils Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Rakstījis esejas par K. Skalbi u.c., teātra recenzijas, publicistiku, tulkojis cittautu literatūru. Filmas Aizsprosts , 1940 scenārija līdzautors. Izdoti Kopoti raksti , 1–10, 1937–39 un Raksti , 1–5, 1961–62. A. Švābe par viņu raksta: Latvijas laikā P. Rozītis ar neatlaidīgu darbu izvērtās par ievērojamu ...

Lapiņš Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1902 Raunas draudzes skolā pie A. Brača un K. Skalbes , 1902–03 K. Millera reālskolā Cēsīs. vienlaikus A. Švābes , reālskolā Valmierā, kur viņa skolasbiedrs bija L. Laicens [5]. 1905 Pēteterpilī izturēja mājskolotāja pārbaudījumus un ieguva vēstures un matemātikas skolotāja tiesības. 1905–06 ...

Avens Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Draudzējies ar A. Austriņu , K. Skalbi . Uzrakstījis atmiņas par M. Kaudzīti [ IMM, 1927,1].

liekņa Meža enciklopēdija
... vīgriezes, zeltenes, purenes, spriganes, lēdzerkstes, skalbes, purva cietpiene, bebrukārkliņi, avenes, ozolpapardes, sievpapardes; II stāvā aug kociņsūnas, skrajlapes, dumbrenītes, uz ciņiem — stāvaines un spuraines. Izcirtumi strauji aizaug ar avenēm un platlapjiem. Mežs dabiski atjaunojas ar bērzu, melnalksni ...

Jaunmītisms Dzejas vārdnīca
... Bārdas, J.Raiņa, J.Steika, K.Skalbes dzejā. Kopumā j. idejas nepazūd ne latv., ne cittautu 20.gs. lit-rā, aktualizēdamās dad., sirr., maģiskā reāl. u.c. virz. un strāv.

Carpe diem Dzejas vārdnīca
... Veidenbauma, Aspazijas, J.Akuratera, K.Skalbes dzejā. Rītā nebūs vairs laimes šīs, Acumirklis - dzīvības karalis. Esat priecīgi kā saule, Dienas paiet drīz.

Atkusnis Dzejas vārdnīca
... Krūkļa, V.Rūjas, J.Plotnieka, A.Skalbes dzej. krāj., kas iznāca 1955. - 1958.g. 1960.g. sāk. viņiem pievienojās I.Auziņš, I.Ziedonis, M.Čaklais u.c. Prozā analoģisku pad. ideoloģijas sastinguma “atkausēšanu” veica Ē.Vilka, V.Lāma, R.Ezeras, Z.Skujiņa, M.Birzes darbi. Organizatoriskā ziņā šīs ...

Nīčeānisms un latviešu dzeja Dzejas vārdnīca
... Eglīša, J.Akuratera, Fallija, K.Skalbes u.c. 20.gs. sāk. dzejn. darbos, sk.: “Iet pārcilvēks/ Par jūras krokām, / Kā Saules spēks, / Smails, lingu rokām.” (V.Eglītis); “Ķiršu dārzā baltā/ Eju kā laimīgs fauns, / Neatminu vairs lāsta, / Ne kas labs un ļauns.” (J.Akuraters); “Es nīstu Olimpu ...

Vecgrāvis Viesturs Bibliotēku un skolu mape
... Vecgrāvis Viesturs. Kārļa Skalbes lirika latviešu neoromantisma kontekstā : [par dzejnieka (1879-1945) daiļradi : sakarā ar 125.dz.d.] / Viesturs Vecgrāvis // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.43 (2004, 5./12.nov.), 8.lpp. Vecgrāvis Viesturs. Latviešu jaun(neo)romantisms - problēmas un eventuālie pētniecības ...

Hese Hermanis Bibliotēku un skolu mape
... Hermani Hesi (1877-1962), latv. rakstn. Kārli Skalbi (1879-1945)] / Baiba Knābe // Vārds. - ISSN 1407-7094. - Nr.1 (2002), 48.-50.lpp. Matīsa Vita. Kāds briesmīgs kontrasts starp tur un te! : [par latv. dzejn. Raiņa (1865-1929) un vācu rakstn. Hermaņa Heses (1877-1962) trimdas pils. Lugano (Šveice)] / Vita Matīsa ...

Vasariņš Pāvils Enciklopēdiskā vārdnīca
... notikumiem, recenzijas, apskatus. Sastādījis Kārļa Skalbes lirikas izlasi Klusa gaisma (1972). Viņa sakārtojumā Latvijā izdoti dzejnieces Ainas Zemdegas Raksti 5 sējumos, recenzijas, apceres un reportāžas apkopotas grāmatā Varavīksnes spēks ...

Brāļu kapu ansamblis, Kārlis Zāle Kultūras kanons
... uzraksts "Tēvzemei un brīvībai" (dzejnieka Kārļa Skalbes ieteikts). Laima Slava