Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 142

Metafora Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejā (K.Skalbem, A.Čakam, E.Ādamsonam, O.Vācietim, I.Ziedonim, J.Rokpelnim u.c.): “ Es esmu koks./ Pumpuri plēš mani, bet es valdos. ” (I.Ziedonis Pavasaris); “ Kas esi tu, vēlīnā Rudens roka, / tu, kas ezeriem aizver acis/ un vējā kovārņu aizkaru svied? ” (J.Helds Kas esi tu? ), sk ...

Anspaks Antons Vidusvidzemnieku vārdnīca
... pie Inešu ezera, sarūpēja piemiņas plāksni K. Skalbem Vecpiebalgas Incēnos, piemiņas akmeņus E. Veidenbauma dzimto māju Glāznieku atrašanās vietā Cēsīs, brāļu M. un R. Kaudzītes dzimto māju Mādaru atrašanās vietā Vecpiebalgā, kapakmeņus E.  Veidenbauma vecākiem Lauciņu kapos Cēsīs un E. Dārziņa ...

Brīvās vārsmas Dzejas vārdnīca
... , V.Plūdonim, F.Bārdam, K.Skalbem, Aspazijai, J.Akurateram, dažos posmos - arī Rainim): Ne stāvu zvaigznes nestāv ciet, 4 Viss iet, 1 Viss rit un riet, - 2 Kā, mīļo actiņ, tevim šķiet, 4 Vai mēs gan spēsim skūpstiem laiku siet? 5 Šajā Raiņa dzejolī brīvā kārtībā mijas vienpēdu, divpēdu, četr- ...

Pārejošas metriskas formas Dzejas vārdnīca
... poētiskā tipa dzejn. (Aspazijai, K.Skalbem, J.Akurateram, Fallijam). Rainim p.m.f. atrodamas gk. impres. posma dzejā (īpaši krāj. Mēness meitiņa ): Kad nu tev kādreiz manis nepietiek?! Jo tu jau gribi, lai es mūžam augu. Un kā es to lai izdaru, ko liek ? Ja neizdaru, pazaudēju draugu ! Ko aplinki! - es teikšu ...

2010.06. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Anuijam - 100 (1910-1987) 23 .VI žurnālistam Jānim Skalbem - 100 (1910-1986) 24 .VI Jāņu diena Bibliogrāfija : "Kalendārs bibliotēkām" 2000. gada II ceturksnī 25 .VI aktierim Jānim Jarānam - 55 (1955) 25 .VI gaišreģim Eiženam Finkam - 125 (1885-1958) 25 .VI rakstniekam, publicistam, pedagogam Jānim Lapiņam ...

2005.06. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 06 — žurnālistam Jānim Skalbem — 95 (1910-1986). 23.06 — Līgo diena 24.06 — Jāņu diena 25.06 — dziedātajai Ainai Bajārei — 65 (dz. 1940). 25.06 — publicistam, rakstniekam un pedagogam Jānim Lapiņam — 120 (1885-1941). 26.06. — dzejniecei Lolijai Vēzei — 55 (dz. 1950) 27.06 — skolotājam un ...

2004.11. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... 11 — rakstniekam Kārlim Skalbem — 125 (1879-1945). Bibliogrāfija : Kalendārs bibliotēkām IV ceturksnis 1999. gads 14. lpp 14.11 — skolotājai, bērnu rakstniecei Ārijai — 125 (1879-1953) 16.11 — rakstniekam Ādolfam Talcim — 100 (1904-1983) 18.11 — rakstniekam Anatolam Imermanim — 90 (dz. 1914) 20 ...