Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 142

Brigadere Anna Bibliotēku un skolu mape
... Anna Brigadere (1861-1933) / I.Kalniņa. O.Vailds - K.Skalbe : dubultportrets : angļu un latviešu literārie sakari / Daugavpils Universitāte. Humanitārā fakultāte. Komparatīvistikas institūts. - Daugavpils : Saule, 2006. - 87 lpp. - (Komparatīvistikas institūta almanahs, 5.sēj. Angļu ... Skalbes "Kaķīša ...

Rokraksts Dzejas vārdnīca
... “Interesanti, ka ļoti grūti salasīt Kārļa Skalbes rokrakstu. Viņš to nemitīgi maina! Ja nemainītu, varētu iemanīties to izlasīt, bet te burti uz vienu pusi, te uz otru pusi. Reizēm jāsāk pat domāt, vai tas vispār ir Skalbe!” F.Jansons: “/Antons/ Benjamiņš tai laikā bija kļuvis pazīstams ar ...

Pasaka literārā Dzejas vārdnīca
... p. gk. prozas formā (K.Skalbe), taču sastopama arī dzejas formā (V.Cedriņš Pasaka par daiļo Niru, M.Melgalvs Pasaka - “Tā būs pasaka par desu, / kuru reiz caur mežu nesu.”). Klasic. dzejā p. nereti ir sinonīms vārdam ‘fabula’ (sk. Vecajam ...

Bračs Augusts Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ziemelis , Antons Ozols , K. Ozols , J. Roze , K. Skalbe , Artūrs Vanags . 1896–99 mācījies Valkas skolotāju seminārā. 1899 pirmā publikācija – stāsts. 1899–1904 skolotājs Raunas draudzes skolā, kur  mācīja dažus mācību priekšmetus augstākā līmenī, nekā noteikts draudzes skolas programmā, rūpējās ...

Albats Hermanis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ozols , K. Ozols , J. Roze , K. Skalbe , A. Vanags ), 1895-98 Valkas skolotāju seminārā Rīgā. Studējis tautsaimniecību un tieslietas Maskavas universitātē. Papildinājies juridiskajās zinātnēs Parīzē un Heidelbergā. Gadsimtu mijā publicējis literatūras kritiku T. Zeiferta rediģētajā rakstu krājumā ...

Bērziņš – Ziemelis Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ozols , J. Roze , A. Salums , K. Skalbe , ArtūrsVanags). Kopā ar A. Salumu izdeva literāru žurnālu Skolas Piemiņa . 1898–1901 mācījies Valkas skolotāju seminārā Rīgā, kur valdīja nožēlojams režīms – iekalšana, aizliegums izmantot literatūru ārpus mācību programmas. Tas rosināja J. Bērziņu ...

Sliede Jānis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... Ramizars, J. Saujiņš, K. Skalbe, K. Skrīveris, J. Skuja, B. Sosārs, R. Sotaks, J. Sudrabkalns, J. Sudrabs. Artūrs Bērziņš raksta: Sliedes vadītā skola nebija formāla un sausa programmas izpildītāja, bet gan vispusīga idejiskā jaunatnes audzinātāja, tikumisko principu iedibinātāja un savu audzēkņu individuālo ...

Ceriņš Pēteris Vidusvidzemnieku vārdnīca
... skaidra izteiksme, no tās bērnībā ietekmējies K. Skalbe . Ar P. Ceriņa vārdu saistās ievērojams notikums Jaunpiebalgas kultūras dzīvē: 1885 vasarā viņš sarīkoja un vadīja Jaunpiebalgas Dziedāšanas biedrības dubultkvarteta braucienu uz Igauniju un Somiju ar koncertiem Vilandē, Tartu, Hāpsalā, Tallinā ...

modernisms Enciklopēdiskā vārdnīca
... Nozīmīgākie pārstāvji: V.Eglītis, K.Skalbe, E.Virza, A.Čaks, J.Veselis, P.Ērmanis, J.Sudrabkalns, E.Ādamsons, G.Zariņš, Dz. Sodums, Elles ķēķa dzejnieki, R.Ezera, M.Zariņš, O.Vācietis, I.Ziedonis, U.Bērziņš, J.Helds.

brīvās vārsmas Enciklopēdiskā vārdnīca
... romantiskā tipa dzejai (V.Plūdonis, F.Bārda, K.Skalbe, Aspazija, J.Akuraters, dažreiz arī Rainis).

Briede-Makoveja Marija Enciklopēdiskā vārdnīca
... daudzu latviešu rakstnieku darbus rumāņu valodā: K. Skalbe, R. Blaumanis, J. Jaunsudrabiņš, J. Ezeriņš, A. Čaks, R. Ezera, I. Ziedonis, O. Vācietis, V. Belševica, K. Skujenieks, Z. Skujiņš, L. Briedis, J. Baltvilks, A. Aizpuriete, K. Elsbergs u.c. Atdzejojusi Latviešu Dainas (1991). Sarakstījusi dzejoļu ...

pasaka Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latviešu literatūrā tās rakstījuši K.Skalbe, A.Sakse, V.Kalniņš.

Patriotiskā dzeja Dzejas vārdnīca
... līdzi zināma marksistiski teorētiska dvindziņa, Skalbe šķiet cīņai par maigu, Poruku patriotiskas lietas neko nesaistīja. Vienīgi jaunākajos laikos Jānis Medenis un Andrejs Eglītis atkal pacēla lepnas, patriotiskas balsis.” I.Indrāne: “No 1941. līdz 1946.gadam mācījos Madonas ģimnāzijā /../ Mēs ...

Fallijs Bibliotēku un skolu mape
... Jaunsudrabiņš, Aina Rasmer, Andrejs Upīts, Kārlis Skalbe, Smilga, Fr.Bārda, K.Štrāls, Haralds Elgasts, Antons Austriņš, Kārlis Krūza. Publikācijas periodiskajos izdevumos Ceplis Rimands. Valdis, Fallijs , Saliņš, Sodums... : jaunumi RLMVM [Raiņa Lit. un mākslas vēst. muzeja] Rakstn. nod. / Rimands Ceplis ...

Bērnu literatūras bibliogrāfiskais saraksts 2000. gads Bibliotēku un skolu mape
... Piparkūku Groziņš. 39. Skalbe, Kārlis. Kaķīša dzirnavas / il. Dž. Skulme un O. Ābols. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - [32 ] lpp. Grāmata sagatavota pēc 1960. gada izdevuma. 40. Stāraste, Margarita. Pelēkais namiņš : Pasaka. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 32 lpp. 41. Stāraste, Margarita. Tince grib mācīties ...