Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Skalbe -Arvīds -Sibīrijas
Atrasto rezultātu skaits: 142

Sonets Dzejas vārdnīca
... noslēgto formu katram iespējamam dzejas tematam.” A.Skalbe: “Neesmu redzējis īstu sonetu, tie, kas tā saucas, soneti gluži nav; sonets saturiski no sākuma plūst vienā virzienā, bet noslēgumā pavēršas pretējā, kā novelē, izgaismodams nostaigāto ar kaut ko negaidītu. “

Latviešu strēlnieku bataljoni Vēstures enciklopēdija
... Goldmanis). Rakstnieki K. Skalbe un A. Ķeniņš sarakstīja uzsaukumu "Pulcējaties zem latviešu karogiem!", ko parakstīja valsts domnieki J. Goldmanis un J. Zālītis. Brīvprātīgo pieņemšanas punkti tika iekārtoti Latvijā un ārpus tās - vietās, kur bija apmetušies latviešu bēgļi vai evakuētie strādnieki ...

Sentence Dzejas vārdnīca
... Eglītis, Aspazija, Rainis, V.Plūdonis, A.Skalbe. Rainim dzej. krāj. Klusā grāmata sentences veido atsevišķu nodaļu. S. parasti apjomā ir ļoti īsas (četrrindes vai sešrindes) un saturā koncentrētas: Runas ir garas, Darbs ir īss ...

Deminutīvs Dzejas vārdnīca
... nekad kaķīti neuzrunātu par kaķi. Arī dusmās ne. Skalbe mums ir iedevis Kaķīša dzirnaviņas. Un tās mums ir tuvas un mīļas. - Ar pamazināmo vārdu vēl nekādu dvēseli lietās nevar ieburt. Putnu nīdējs kaķis ir un paliek slepkavīgs dzīvnieks. Negants kaķis /../ - Un kā tu vērtē Aspazijas kumeliņu ...

Vārdnīca Dzejas vārdnīca
... punktu, bet tad arī vārdnīca būs novecojusi.” A.Skalbe: “Labprāt lasu arī vārdnīcas: sinonīmu, svešvārdu, etimoloģiskās.”

Māksla mākslai Dzejas vārdnīca
... Baltpurviņš, K.Jēkabsons, K.Skalbe. Savukārt pad. lit-rā šis princips bija kā vērsim sarkanā lupata, jo par lit-ras uzdevumu tieši pretēji tika uzlūkots kalpot komunistu partijai, sk. partejiskums “Mēs te atklāti atbildam, ka mums māksla nevar būt sabiedrības kalpone, jo mums viņa nav līdzeklis, bet ...

Dzejproza Dzejas vārdnīca
... Videvuts un Stenders ), bet plašāk, sākot ar 20.gs. (K.Skalbe, J.Akuraters, V.Plūdonis, Rainis, K. Elsbergs, A.Ivaska, A.Ruņģis u.c.): “Reiz Džuang Džou sapņoja, ka viņš esot tauriņš, lidojošs tauriņš, kurš juties sveiks un laimīgs un nenieka nezinājis par Džuang Džou. Piepeši viņš uzmodās: tad ...

Dzejniece Dzejas vārdnīca
... Zemgaliešu Biruta, Angelika Gailīte, Elza Stērste, Lizete Skalbe, Paula Jēgere-Freimane, Milda Paleviča, Austra Ozoliņa-Krauze, Valerija Seile, Austra Dāle, Lūcija Zamaiča un citas. Viņas savos darbos uzmanību pievērsa sievietes iekšējai pasaulei, savam laikam brīžiem pat izaicinoši un skandalozi piesakot ...

Saīsinātais sonets Dzejas vārdnīca
... Bendrupe, B.Saulītis, A.Skalbe, A.Vējāns u.c. “Rainis arī atradis gluži jaunu panta veidu, sastāvošu iz četrām, trim un divām rindiņām. Pirmās episkā kārtā apraksta pašu gleznu, otras rāda dramatisku darbību un divas pēdējās darbības sekas, kas izlec it kā elektriska dzirkstele.”

Romantisms Dzejas vārdnīca
... Jānis, Stepermaņu Krustiņš); e) jaunromantisms (K.Skalbe, F.Bārda). Sociālistiskajā reālismā tika speciāli nodalīti (atkarībā no saturiskās ievirzes un idejiskās pieņemamības) divi apakšvirz.: revolucionārais ( latv. lit-rā tam lāga piemērus nevarēja atrast) un reakcionārais (J.Lautenbahs-Jūsmiņš ...

Romance Dzejas vārdnīca
... Ruģēns, Aspazija, J.Poruks, K.Skalbe, Rainis, A.Čaks, B.Saulītis, M.Čaklais, P.Brūveris). Taču ne vienmēr tas saistīts ar mīlas tematiku. Rainis r. žanrā rakstījis sāpju dzeju par 1905.g. revolūcijā sakautajiem un nogalinātajiem (I, 314) vai gara cīņas, nepakļāvības dzejoļus (I, 324; 334). Sastopami ...

Zalkša grupa Dzejas vārdnīca
... Plūdonis, A.Saulietis, Fallijs, K.Skalbe, V.Eglītis, F.Bārda, J.Jaunsudrabiņš, A.Brigadere, mākslin. J.Madernieks, J.Rozentāls, G.Šķilters, komponists E.Dārziņš. “/../ Mūsu mākslas dzīvei jārada mākslas tradīciju pils un svētnīca, jārūpējas par zināmu akadēmismu un klasicisma nodibināšanos mūsu ...

Ietekme Dzejas vārdnīca
... sekotājiem uzlādēja mūsu sešdesmito gadu poēziju.” A.Skalbe: “Baroja /O.Vācieti/ krievu literatūra tik bagātīgi, ka valodas krieviskās konstrukcijas vienā laika posmā bija viņa stila būtiska īpatnība.”

Teika Dzejas vārdnīca
... žanrā rakstījuši V.Plūdonis, K.Skalbe, Z.Lazda, A.Kaugars u.c., sk. teiksma

Cenzūra Dzejas vārdnīca
... Vadonības laikā pat Kārlis Skalbe tika kavēts. Un vai sava veida, lai arī to par īstu cenzūru grūti saukt, vai tāda nebija arī trimdā? Kaut viens labs vārdiņš par mums te Latvijā taču tur bija morāli nosodāms un sodāms.” ”Cenzūrību allaž esmu izjutis kā gļēvu, no sabiedrības acīm slēptu ...