Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Tālava
Atrasto rezultātu skaits: 56

Metsepole Vēstures enciklopēdija
... Igaunijas terit.), A ar Imeru , Tālavu un Idumeju . Metsepole bijusi mežains, mazapdzīvots apgabals, tomēr tā nozīmi cēla nozīmīgais ceļš gar jūru uz Igauniju. Nozīmīgākie centri, kur atradās pilskalni, bija Skulte ...

Idumeja Vēstures enciklopēdija
... iedzīvotāju sastāvu, atradies starp Metsepoli, Imeru , Tālavu , Jersiku un Turaidas lībiešu zemēm un aptvēris aptuveni Auciema, Raiskuma, Stalbes un Straupes novadus. Spriežot pēc vietvārdiem (Ikulda, Ikvalde, Kūdums, Raiskums, Orele), tās pamatiedzīvotāji bijuši ...

Tālibalds Enciklopēdiskā vārdnīca
... –1215) – latgaļu valdnieks Tālavā , viens no ietekmīgākajiem latgaļu vecākajiem. Tālibalds ...

2011.10. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... X juristam, politiķim, zinātniekam Tālavam Jundzim - 60 (1951) 4 .- 10 .X Pasaules kosmosa nedēļa 5 .X koktēlniekam Arturam Bērniekam - 125 (1886-1964) 5 .X fotogrāfam Egonam Spurim - 80 (1931-1990) 5 .X čehu rakstniekam, politiķim Vāclavam Havelam - 75 (1936) 6 .X tulkotājai Elijai Klienei - 115 (1896-1978 ...

Trikāta Enciklopēdiskā vārdnīca
– politiski un stratēģiski svarīgākais Tālavas novads. Pēc Indriķa hronikas Trikātā pulcējās iedzīvotāji ... no visas ...

Beverīna Vēstures enciklopēdija
Latgaļu valdnieka Tālivalža pils, Tālavas centrs, kas vairākkārt minēta Indriķa hronikā . 1208-1212 Tālavas karā ar Igauniju, lai atmaksātu par Otepes pils izpostīšanu, igauņu karapulki 1208.g. rudenī aplenkuši Beverīnu. Hronists stāsta, ka uzbrukuma ...

Latgaļu pakļaušana Vēstures enciklopēdija
... Tālavas ... Šo karu laikā pieauga Tālavas latgaļu atkarība no vāciešiem. Daļa tālaviešu bija Autīnes sacelšanās (1212) dalībnieki. Tālibalda dēli 1214 noslēdza padošanās līgumus ar Rīgas bīskapu, kļūstot par bīskapa vasaļiem un solot atmest pareizticību un pāriet ... katoļticībā. Pēc ...

Leonīds Grabovskis Bibliotēku un skolu mape
... Tālavas ... par aktiera piedalīšanos TV realitātes šovā "Tālavas mantinieki"] / Ilona Noriete ; tekstā stāsta L.Grabovskis // Neatkarīgā Rīta Avīze. - ISSN 1407-3463. - Nr.36, Nr.204 (2004, 2.sept.), 18.-19.lpp. - (Piel. "Atpūta. TV". A daļa). Pudule Zane. Baltais zvirbulis Leonīds ... Grabovskis : [par ...

Latviešu Indriķis Vidusvidzemnieku vārdnīca
... 1214 uzturējies Turaidas pilī; 1214 pēc Tālavas pakļaušanas Albertam gādājis par Tālavas letgaļu pakļaušanu Rīgas katoļu baznīcām. 1217 bijis Romā, kur pāvests Latviešu Indriķi saņēmis ar lielu žēlastību. 1220 Mežotnes pils aplenkuma aculiecinieks. 1221 misionārs Igaunijā.... . 1224 Alberta ...

Alojas lauku teritorija Enciklopēdiskā vārdnīca
... rajonā Viduslatvijas zemienes Metsepoles līdzenumā un Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā, platība179 km 2 ; 2608 iedzīvotāji (1997). Administratīvais centrs Aloja; citas lielākās apdzīvotās vietas – Ungurpils, Nikšas. Z Alojas lauku teritorija ...

Alūksnes rajons Enciklopēdiskā vārdnīca
... Alūksnes augstienes Veclaicenes un Malienas paugurainēs, Tālavas zemienes Trapenes līdzenumā, platība 2246 km 2 ; 26403 iedzīvotāji (2000). Dibināts 1967. Administratīvais centrs Alūksne; citas pilsētas Ape; citas lielākās apdzīvotās vietas – Trapene, Gaujiena, Līzespasts. Alūksnes rajonā ir 18 pagasti ...

Brence Maija Enciklopēdiskā vārdnīca
... Zaķīšu pirtiņa (1979); Laimes lācis (1985); Tālavas taurētājs (1988); Ness un Nesija (1991); Fantadroms - 6, Saldējums (1993); Pasaciņas (1995, 1996, 1997); Neparastie Rīdzinieki (2002); Ragainītis, Mūziks un Bubesīte (2002); Spēlēju dancoj ...

Beverīna Enciklopēdiskā vārdnīca
– latgaļu pils Trikātas novadā, Tālavas politiskais centrs (12.– 13. gadsimtam). Beverīnā pulcējās krustneši, lai dotos ...

Strenči Enciklopēdiskā vārdnīca
... Trikātas, R ar Jērcēnu pagastu. Strenči atrodas Tālavas zemienes Sedas līdzenumā. Gar pilsētas D robežu tek Gauja, cauri pilsētai – Strenčupīte. Par nozīmīgu apdzīvota vieta Strenči sāka veidoties pēc Strenču stacijas atklāšanas dzelzceļa līnijā Rīga – Pleskava 1889 ...

Valmieras rajons Enciklopēdiskā vārdnīca
atrodas Tālavas zemienes Burtnieka līdzenumā, platība 2377 km 2 ; 60239 iedzīvotāji (2000). Dibināts 1949. Administratīvais centrs Valmiera; citas pilsētas Mazsalaca, Rūjiena, lielākās apdzīvotās vietas – Valmiermuiža, Zilaiskalns, Naukšēni, Kocēni, Dikļi. Valmieras rajonā ir 21 pagasts: Bērzaines , Brenguļu ...