Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Tālava
Atrasto rezultātu skaits: 56

Apes lauku teritorija Enciklopēdiskā vārdnīca
atrodas Alūksnes rajona Tālavas zemienes Trapenes līdzenumā, platība126 km 2 ; 2278 iedzīvotāji (1997). Administratīvais centrs Ape; citas lielākās apdzīvotās vietas – Uskani. Z Apes lauku teritorija robežojas ar Igauniju, ZA ar Veclaicenes ...

Sedas lauku teritorija Enciklopēdiskā vārdnīca
atrodas Valkas rajona galvenokārt Tālavas zemienes Sedas līdzenumā, platība 73 km 2 ; 1826 iedzīvotāji (1997). Administratīvais centrs Seda. Z Sedas lauku teritorija robežojas ...

Seda Enciklopēdiskā vārdnīca
... teritorija , DA robežojas ar Plāņu pagastu. Seda atrodas Tālavas zemienes Sedas līdzenumā. Augstākā vieta pilsētā ir 57 m virs jūras līmeņa Gar Sedas Z robežu tek Gaujas pieteka Stakļupīte. Uz Z no Sedas atrodas viens no lielākajiem Latvijas purviem – Sedas tīrelis (7582 ha). 1952 Sedas tīreļa malā ...

Tālibalds Vēstures enciklopēdija
... Ar viņa vārdu bieži tiek saistīta Tālavas valsts. Indriķa hronikā stāstīts, ka Tālibalda dēls Ramēķis un viņa brāļi Drivinalds un Varibuls pakļāvās bīskapa varai, apsolīdami pareizticību apmainīt pret katoļticību un no katriem 2 zirgiem ik gadus maksāt mēru labības (šīs nodevas bija uz pusi ...

Liroepika Dzejas vārdnīca
... Salgales Mada loms, Zagnicas kalējs ), R.Blaumaņa Tālavas taurētājs , I.Ziedoņa Poēma par pienu . “Pēc Ulmaņa apvērsuma J.Lapiņš atradās, tā sakot, savas sabiedriskās slavas augstumos. Viņš bija ne tikai ģimnāzijas direktors, bet arī “Sējēja” atbildīgais redaktors /../ Un ...

Rūjiena Enciklopēdiskā vārdnīca
... Ķoņu, Vilpulkas un Jeru pagastu. Rūjienā atrodas Tālavas zemienes Z daļā, Burtnieku drumlinu laukā. Pilsētas centrā ir Tēvetes kalniņš, kā arī Baznīcas kalniņš, Pentes kalns un pauguri Pārupē. Cauri Rūjienai vijas līkumotā Rūja ar plašiem atvariem, daudzām attekām un vecupēm, upes palienē izveidojušās ...

Aloja Enciklopēdiskā vārdnīca
... atrodas Viduslatvijas zemienes Metsepoles līdzenumā un Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā. Robežjoslā no D uz Z stiepjas Puikules – Alojas valnis (Alojā līdz 43 m virs jūras līmeņa). Pirmoreiz vēstures avotos Aloja minēta 1449. Straujāk sāka attīstīties pēc Rīgas – Rūjienas ...

Ilzenes pagasts Enciklopēdiskā vārdnīca
atrodas Alūksnes rajonā galvenokārt Tālavas zemienes Trapenes līdzenumā; platība 62 kilometri 2 ; 500 iedzīvotāju (2000). Administratīvais centrs Ilzene; citas ...

Mazsalacas lauku teritorija Enciklopēdiskā vārdnīca
atrodas Valmieras rajona Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā, platība 70 km 2 ; 2667 iedzīvotāji (1997). Administratīvais centrs Mazsalaca; citas lielākās apdzīvotās vietas – Priedāji. Z Mazsalacas ...

Mazsalaca Enciklopēdiskā vārdnīca
... robežojas ar Skaņkalnes pagastu. Mazsalaca atrodas Tālavas zemienes Burtnieku līdzenumā, Salacas augštecē. Salacas līmenis ir 38 m virs jūras līmeņa. Augstākās virsotnes ir Sniedzēnu kalns (56 m virs jūras līmeņa) un Ragana (60 m virs jūras līmeņa). Pirmoreiz Mazsalaca kā apdzīvota ...

Valkas rajons Enciklopēdiskā vārdnīca
atrodas Tālavas zemienes Sedas līdzenumā un Trikātas pacēlumā, Vidzemes augstienes Mežoles paugurainē, platība 2444 km 2 ; 34315 iedzīvotāji (2000). Dibināts 1949. Administratīvais centrs Valka; citas pilsētas Seda, Smiltene, Strenči, lielākās apdzīvotās vietas – Palsmane, Variņi, Dzeņi, Blome. Valkas ...

liroepika Enciklopēdiskā vārdnīca
... Atraitnes dēls , Tīreļa noslēpums ), R.Blaumanis ( Tālavas taurētājs ), I.Ziedonis ( Poēma par pienu ).

Lejiņš Jānis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Stacija (1988), vēsturisku romānu par notikumiem Tālavas valstī 12. gadsimtā Zīmogs sarkanā vaskā (2001). Literatūrā pierakstījis ...

Mednis Arnis Enciklopēdiskā vārdnīca
... Latvijas simtgadei veltījis muzikālu skaņdarbu Tālavas taurētājs , sacerējis mūziku multimediālajam projektam Noslēpumainie viduslaiki .

Blaumanis Rūdolfs Enciklopēdiskā vārdnīca
... 1898), Nāves ēnā (1899). Sacerējis dzejoļus ( Tālavas taurētājs, Ziema, Vēl tu nezini, Kā zagšus). Izdoti Kopoti raksti (1 –9, kopš 1993).