Atbildes, kuras tu meklē
Meklēts: Aspazija
Atrasto rezultātu skaits: 27

2010.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Albertam Jansonam - 95 (1915-1989) 16 .III dzejniecei Aspazijai - 145 (1865-1943) 17 .III rakstniecei, tulkotājai Ijai Melderei-Dzērvei - 95 (1915-1982) 18 .III dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei - 125 (1885-1976) 19 .III amerikāņu aktierim Brūsam Villisam - 55 (1955) 19 .III dzejniecei Vilhelmīnei ...

Hese Hermanis Bibliotēku un skolu mape
... ) portretēto dzejnieku Raiņa un Aspazijas trimdas laika (1906-1920) Lugānu (Šveice)] / Gundega Grīnuma // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2006, maijs), 137.-149.lpp. Iesalniece Sandija. Kādēļ lasīt? : [par Hese Hermanis . Narciss un Zeltamute : [romāns] / Hermanis Hese ; no vācu val. tulk. Dzintars Sodums. ...

Lejiņš Jānis Bibliotēku un skolu mape
... iedzīvotāju tikšanos ar rakstnieku Jāni Lejiņu Aspazijas mājā] / Andrejs Krauliņš ; tekstā stāsta J.Lejiņš // Jūrmalas Ziņas. - Nr.4 (2005, 1.febr.), 8.lpp. Šāberte Baiba. Tālivaldis, Tālavas ķēniņš : [par Lejiņš Jānis. Zīmogs sarkanā vaskā : romāns / Jānis Lejiņš. - 2.d., Ķēniņš, 1184 ...

Užāne Jette Bibliotēku un skolu mape
... sarīkojumu "Spēle uz mēnesstīgām" Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta rokdarbniece Jette Užāne // Latvijas Vēstnesis. - ISSN 1407-0391. - Nr.16 (2005, 28.janv.), B8.lpp.

Mārtuža Eva Bibliotēku un skolu mape
... [par dzejn. Raiņa (1865-1929) un Aspazijas (1865-1943) figūrām Vaska figūru muzejā] // Lauku Avīze. — 2000. —16.sept. 11.lpp. — (Mājas viesis). Eva Mārtuža starp slāpēm un kausu : [saruna ar rakstn. un žurn. E.Mārtužu] / pierakst. Anita Jaunbelzere. // Lauku Avīze. — ISSN 1407—3331. - Nr.148 (2001 ...

Skalbe Kārlis Bibliotēku un skolu mape
... Akurateram; Mirdzošais tilts : Aspazijai; Ziemeļzeme : Kārlim Skalbem; Skaidrība : Ed.Virzam; Mantojums : Leonīdam Breikšam; Apašs : A.Čakam // Karogs. — 1999. — Nr. 7. — 35.-48.lpp. Raita Santa. Muzikāla pasaka pieaugušajiem : [Kārļa Skalbes "Pasaka par vērdiņu" dram. Daugavpils teātrī : rež. Harijs ...

Bērziņš Uldis Bibliotēku un skolu mape
... dzejoļi / Uldis Bērziņš. - Rīga : Raiņa un Aspazijas fonds, 1994. - 127 lpp. : il. Bērziņš Uldis. Laiks : Ulža Bērziņa, Jura Kronberga dzejoļi / [Uldis Bērziņš, Juris Kronbergs ; Gvido Augusta il.]. - Stokholma : Memento ; Rīga : Zinātne, 1994. - 128, [1] lpp., [8] lp. iel. - Ats. Jura Kronberga dzejoļi ...

2015.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Rakstniekam Albertam Jansonam - 100 (1915-1989) Dzejniecei Aspazijai - 150 (1865-1943) 17.III Rakstniecei, tulkotājai Ijai Melderei-Dzērvei - 100 (1915-1982) 18.III Dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei - 130 (1885-1976) 19.III Amerikāņu aktierim Brūsam Villisam - 60 (1955) Austrālijas pētniekam, krokodilu ...

Ruņģis Aivars Bibliotēku un skolu mape
... prūšu robežām" atvēršanas svētkiem Raiņa un Aspazijas muzejā Rīgā] / Voldemārs Hermanis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2000, 20.dec.), 13.lpp. Lagzdiņa Irēna. Ejot gaismas virzienā : [par Aivara Ruņģa grām. "Uz tām prūšu robežām" (Huddinge, 2001) un Dimas Grīnupa grām. "Pārdzīvot" (Huddinge ...

2005.03. Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Albertam Jansonam — 90 (1915-1989) 16.03 dzejniecei Aspazijai (īst.v Elza Rozenberga) — 140 (1865-1943). Bibliogrāfija : Svarīgākie notikumi, jubilejas un atceres dienas. I ceturksnis 1995.gads, 13.lpp. 17.03 rakstniecei, tulkotājai Ijai Meldrei-Dzērvei (īst. v. Jesija Dzērve) — 90 (1915-1982) 18.03 dzejniecei ...

2020. gada Kalendārs bibliotēkām Bibliotēku un skolu mape
... Albertam Jansonam - 105 (1915-1989) 16 .III dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-1943) 17 .III rakstniecei, tulkotājai Ijai Melderei-Dzērvei - 105 (1915-1982) 18 .III dzejniecei, rakstniecei, tulkotājai Elzai Stērstei - 135 (1885-1976) 19 .III amerikāņu aktierim Brūsam Villisam - 65 (1955) 19 .III dzejniecei Vilhelmīnei ...

Laicens Linards Bibliotēku un skolu mape
... Jēkabu, Rūdolfu Blaumani, Teodoru Zeifertu, Raini, Aspaziju, Vili Plūdoni, Linardu Laicenu , Birutu Skujenieci, Jāni Ezeriņu, Jāni Ziemeļnieku ... [u.c.]. Kraujiņš Kārlis. No atmiņu skrīņa : kultūrvēsturiskas atceres un apceres / Kārlis Kraujiņš. - Rīga : Liesma, 1973. - 148 lpp. - Saturs: Rūdolfs Blaumanis ...