Atbildes, kuras tu meklē

Zelmenis Voldemārs

Izglītības biedrības stīgu orķestris 1926. gadā. Voldemārs Zelmenis Laimdotai Junkarai stāstīja: “Centrā tas ar to melno “propellerīti” ir orķestra vadītājs, mans brālis Jānis Zadevasers. Es esmu 2. rindā 4. no kreisās. Man rokā alta mandolīne-mandola. Tad es mācījos 6. klasē. (Foto Konkurence. Ventspilī).

Foto no Laimdotas Junkaras personīgā arhīva.