Atbildes, kuras tu meklē
Zelmenis Voldemārs
Zelmenis Voldemārs

(līdz 1940 Voldemārs Zadevasers)

(15.05.1911.–21.10.2006.)

Voldemārs Zelmenis dzimis 1911. gada 15. maijā Ugāles pagastā Ventspils apriņķī. Mācījies Ugāles Kalna skolā, Rīgas Skolotāju institūtā (1931), LVU Bioloģijas fakultātē (1949). Pedagogs kopš 1931. gada, vēlāk docents LVU. 1991. gadā par izcilu ieguldījumu augstskolu pedagoģijā un skolotāju sagatavošanā viņam piešķirts LU Goda doktora grādu. Bijis Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas profesors (1992–1998).

Voldemārs Zelmenis devis lielu ieguldījumu pedagoģijas nozares attīstībā Latvijā, daudzu publikāciju autors, veicis zinātniskus pētījumus didaktikas jomā, kā arī mūzikas pedagoģijā, vadījis lekcijas par aktuāliem mācību teorijas un ģimenes pedagoģijas jautājumiem. Kā pats teicis, ir lasījis vairāk par 2000 lekcijām ārpus universitātes.

Profesors savu pieredzi un atziņas apkopojis grāmatās: „Pedagoģija ģimenē” (1978, 1981), „Jaunība, mīlestība, ģimene” (1983), „Pedagoģijas pamati” (2000). 1939. gadā ar pseidonīmu Valdis Zars izdod tēlojumu grāmatu bērniem „Meža zvēri”. 1993. gadā iznāk grāmata „Sesku ciema tekātāji”, kurā stāstīts par bērnības piedzīvojumiem Ugāles muižā, 2001. gadā izdod atmiņu un atziņu grāmatu „Zelta caune ozolā”.

Neskatoties uz to, ka lielākā daļa publikāciju ir tapušas 20.gs. 70. –80. gados, tās nav zaudējušas aktualitāti arī mūsdienās.

Šķirklis tapis sadarbībā ar Ventspils novada Ugāles bibliotēku

Skatīt arī Vairāk par Voldemāru Zelmeni literatura.lv