Atbildes, kuras tu meklē
Zandere Inese

Dzejniece (dzimusi 1958)

Ineses Zanderes darbi

Grāmatas

Tretjakova Silvija. Zirgs, kas naktī dzied : bērnu literatūra Latvijā / Silvija Tretjakova, Ilze Stikāne, Inese Zandere ; [red. Inese Zandere ; māksl. Ūna Laukmane]. - [Rīga] : Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padome, 2006. - 43, [4] lpp. : il.

Zandere Inese. Annas pasakas / Ineses Zanderes teikumi ; Andras Štālas zīm. - Rīga : Karogs, 1994. - [72] lpp. : il.

Zandere Inese. Ceļojums ar lielo Šarloti / Inese Zandere, Ūna Laukmane. - Rīga : Liels un mazs, 2006. - 12 lpp. : il.

Zandere Inese. Grāmatiņa : dzejoļi / Inese Zandere. - Rīga : Liesma, 1983. - 62 lpp.

Zandere Inese. Iekšiņa un āriņa : dzejoļi / Inese Zandere ; [māksl. Ūna Laukmane]. - Jauns papild. izd. - Rīga : Liels un mazs, 2004. - 175, [1] lpp. : il.

Zandere Inese. Iekšiņa un āriņa : dzejoļi / Inese Zandere ; [māksl. Ūna Laukmane]. - Rīga : Preses nams, 2002. - 159 lpp. : il.

Zandere Inese. Ja tu esi sivēns : 25 mīklupanti / Inese Zandere dzejoļi, Edmunds Jansons il. - [Rīga] : Liels un mazs, 2006. - 51, [4] lpp. : il.

Zandere Inese. Jaunajās mājās : veltīts kaķa Mrs. Līzes piemiņai / Inese Zandere ; [il. B.Mitins]. - Rīga : Aka Print, 2000. - 8 lpp. : il.

Zandere Inese. Ko teica Gaiļa kungs? / Inese Zandere ; māksl. Ilze Vītoliņa. - Rīga : Liels un mazs, 2007. - [47] lpp. : il., notis.

Zandere Inese. Laimīgie meli : dzejoļi / Inese Zandere ; [māksl. Ināra Garklāva]. - Rīga : Liesma, 1988. - 86, [1] lpp. : il.

Zandere Inese. Lidojošie burti : dzejoļi / Inese Zandere ; [māksl. Ūna Laukmane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 79, [1] lpp. : il. - (Skolas bibliotēka).

Zandere Inese. Limonāde / Inese Zandere [dzejoļi] ; Edmunds Jansons [zīm.]. - [Rīga] : Liels un mazs, 2005. - 30, [4] lpp. : il.

Zandere Inese. Māsa un brālis / Inese Zandere ; māksl. Juris Petraškevičs. - Rīga : Liels un mazs, 2006. - [32] lpp. : il. - (Hansabanka iesaka).

Zandere Inese. Melnās čūskas maiznīca : dzejoļi / Inese Zandere ; fotogr. Andris Krieviņš. - Rīga : Neputns, 2003. - 123 lpp. : il.

Zandere Inese. Pingus Posta piedzīvojumi / Inese Zandere, Kristians Šics. - [Rīga] : Liels un mazs, [2006]. - [47] lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Zandere Inese. Asinis, piens un āboli : [par kultūrvēsturisko vidi Rumānijā : ceļojuma iespaidi] / Inese Zandere // Rīgas Laiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.12 (2007, dec.), 6.-8.lpp.

Zandere Inese. Dārzs pie mēmeles / Inese Zandere // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.280 (2007, 30.nov.), [6.]lpp. : ģīm. - (Piel. "Studija").

Zandere Inese. Daži apgāžami mīti par lasīšanu : [par bērnu interesi lasīt : dzejnieces viedoklis] / Inese Zandere ; pierakst. Mairita Kaņepe // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.60 (2008, 19.apr.), 2.lpp. : ģīm.

Zandere Inese. Ko lasa? : [stāsta dzejniece un izdevēja] / Inese Zandere // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.1 (2008, janv.), 198.lpp.

Zandere Inese. Uz Lietuvu : personisks stāsts / Inese Zandere // Rīgas Laiks. - ISSN 1407-1622. - Nr.2 (2006, febr.), 68.-74.lpp.

Dzeja

Zandere Inese. "Burbuļo ar skaļu balsi..." ; "Ja gribi tu doties uz mežu..." ; "Tam vienam zobi ir asi..." ; "Esmu burkā ieslodzīta..." / Inese Zandere // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.5 (2006, maijs), 15.lpp.

Zandere Inese. Burtu tārpiņš / Inese Zandere // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.10 (2007, okt.), 12.-13.lpp.

Zandere Inese. 28.februāris / Inese Zandere // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.2 (2008, febr.), 12.lpp.

Zandere Inese. Jāņtārpiņš ; Reportieris ; Rīta darbs ; Saruna ; Krūzīte / Inese Zandere // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.106 (2007, 9.maijs), 11.lpp. : ģīm.

Zandere Inese. Klip klap pantiņš / Inese Zandere // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.11 (2005), 12.lpp.

Zandere Inese. Ko grib lelle ; Viņš nes mums labu ziņu / Inese Zandere // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.5 (2006), 6.-7.lpp.

Zandere Inese. Mamm! / Inese Zandere // Spicīte. - ISSN 1691-0540. - Nr.5 (2007, maijs), 12.lpp.

Zandere Inese. Mīklupanti / Inese Zandere ; Irēnas Lūses zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.10 (2005, okt.), 12.-13.lpp. : il. - Saturs: "Manai mammai nava kurpju..." ; "No rīta agri Āfrikā..." ; "Krā un krā un vēlreiz krā..." ; "Rudens gaisu dzisina..." ; "Raginagiaste...".

Zandere Inese. Radio balsis ; Kaijām kas skaļi smejas ; Bet es vēl dzirdu / Inese Zandere // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.215 (2005, 14.sept.), 4.lpp. - (Piel. "Satikšanās literatūrā").

Zandere Inese. Septembrī ; Princese tornī ; Žurka iet uz krogu ; Neredzamā ; Krastmalā / Inese Zandere ; ar Ilzes Dambes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.11 (2006, nov.), 14.-15.lpp. : zīm.

Zandere Inese. Sētsvidū ; Putnu panti : dzeguze / Inese Zandere ; Vitas Lēnertes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.5 (2007, maijs), 14.lpp. : zīm.

Zandere Inese. Varvara ; Dziesmiņa par profesoru bisenieku ; Putna miegā ; Ik rudeni valodiņa / Inese Zandere // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.89 (2005, 16.apr.), 14.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena").

Zandere Inese. Vasara ar pupuķi / Inese Zandere ; ar Ilzes Dambes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.9 (2006, sept.), 15.lpp. : zīm.

Zandere Inese. Viņš nes mums labu ziņu : [dzejolis] / Inese Zandere // Ezis. - ISSN 1407-2734. - Nr.5 (2006), 7.lpp.

Zandere Inese. Ziemassvētku dziesmiņas / Inese Zandere ; Ilzes Dambes zīm. // Zīlīte. - ISSN 0132-6473. - Nr.12 (2007, dec.), 18.lpp. : zīm. - Saturs: Apburtās princeses dziesma ; Lielā ola ; Ar zirdziņu debesīs.

Sarunas

Zandere Inese. Būt bērnu literatūrai Latvijā! : [par bērnu lit. un kultūras attīstības projektu "Mazais būs liels" : saruna ar izd. "Liels un mazs" galv. red., dzejnieci] / Inese Zandere ; pierakst. Linda Burda, Kaspars Beķeris // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.5 (2007, 8.febr.), 14.lpp. : ģīm.

Zandere Inese. Dzejniece ar bērnišķīgo raksturu : [saruna ar dzejnieci un rakstnieci] / Inese Zandere ; pierakst. Ieva Konstante // Marta. - ISSN 1691-1679. - Nr.2 (2008, 9.janv.), 20.-23.lpp. : ģīm.

Zandere Inese. Dzīvošana reālā pasaulē : [par oriģināllit. bērniem apgādu "Liels un mazs" : saruna ar izd. veidotājām, dzejnieci un viņas meitu] / Inese Zandere, Alīse Zirne ; pierakst. Ilze Zveja // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.3 (2005, 21./28.janv.), 12.lpp.

Zandere Inese. Kāpēc jālasa komiksi : [saruna ar dzejnieci : sakarā ar grām. "Pingus Posta piedzīvojumi" izdošanu] / Inese Zandere ; pierakst. Ilze Olšteina // Mans Mazais. - ISSN 1407-1614. - Nr.10 (2006, okt.), 30.-32.lpp. : ģīm. - (Mans mazais skolā, ISSN 1691-158X ; rudens).

Zandere Inese. Lielam lasītājam lasīt netraucē nekas! : [saruna ar rakstnieci, dzejnieci : sakarā ar 1.vietas Bērnu žūrijas balsojumā piešķiršanu I.Zanderes grām. "Māsa un brālis"] / Inese Zandere ; pierakst. Toms Treibergs // Spicā. - ISSN 1407-3978. - Nr.13 (2008, 28.marts/3.apr.), 6.-7.lpp. : ģīm. - (Piel. "Špicbuks" ; Nr.4).

Zandere Inese. Liepāja - plaša apvāršņa pilsēta : progr. "Baltā Vilka grāmata" : [par Bērnu un jauniešu lit. padomi un bērnu lit. un lasīšanas veicināšanas nacionāla mēroga progr. Latvijā : saruna ar dzejnieci] / Inese Zandere ; pierakst. Indra Imbovica // Kurzemes Vārds. - ISSN 1407-8902. - Nr.106 (2007, 9.maijs), 11.lpp. : ģīm.

Zandere Inese. Mazais top liels : [par izd. "Liels un mazs" un akciju sabiedrības "Hansabanka" sadarbību bērnu lit. un kultūras attīstības projekta "Mazais būs liels" īstenošanā : saruna ar izd. red.] / Inese Zandere ; pierakst. Ilze Zveja // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.6 (2007, 9./16.febr.), [1.]lpp. : ģīm.

Zandere Inese. Padarīt visus par kopīgu svētku sazvērniekiem : [par mūsdienu latviešu bērnu lit. : saruna ar izd. "Liels un mazs" galv. red., dzejnieci] / Inese Zandere ; pierakst. Ilva Skulte // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.50 (2007, 21./28.dec.), 2.lpp. : ģīm.

Zandere Inese. Spēks, ko rada pasakas : [par pasaku ietekmi uz bērnu pasaules skatījumu : saruna ar rakstnieci] / Inese Zandere ; pierakst. Zita Ramma // Mans Mazais. - ISSN 1407-1614. - Nr.1 (2005, janv.), 42.-44.lpp.

Zandere Inese. Zandersena pasakas : [saruna ar dzejnieci] / Inese Zandere ; pierakst. Egīls Zirnis // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.277 (2005, 26.nov.), 4.-5.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.32).

Literatūra par Inesi Zanderi

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Aivars Eduards. Katra mute ir grāmata ; Iedvesma ir klāt! ; Akvārijs ; "Kas tieši..." : Inesei Zanderei ; Biju brīdināts ; Negaisa laikā ; Pa logu ; Neba ; Divi dzelteni ziedi ; Es jau atpūtos ; Anno X ; Baltais PR : Aivaram Neibartam : [ar īsām ziņām par aut. (īst.v. Aivars Eipurs)] / Eduards Aivars // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.206 (2005, 3.sept.), 10.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.20).

Bogdanova Ilze. Internets sniedz brīvību : [par publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" pasākumu Alūksnes pils. bibliotēkā] / Ilze Bogdanova ; tekstā stāsta rakstniece Inese Zandere, mūziķi Pauls Ķesteris un Māra Upmane // Alūksnes Ziņas. - ISSN 1407-9704. - Nr.55 (2008, 16.maijs), 4.lpp. : ģīm.

Buka Undīne. Grāmatas nāk pretī bērniem : [par ilgtermiņa progr. "Baltā Vilka grāmatas" ar mērķi bērnus ieinteresēt lasīt latviešu lit.] / Undīne Buka ; tekstā stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu lit. centra vad. Silvija Tretjakova, dzejniece un red. Inese Zandere // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.157 (2006, 10.jūl.), 11.lpp.

Buka Undīne. Jaunumi bērnu literatūrā : Jāņa Baltvilka balva iekļauta valstiski svarīgo kultūras pasākumu sarakstā : [par latviešu bērnu lit. ilgtermiņa attīstības progr. "Baltā Vilka grāmatas" un nacionālās lasīšanas veicināšanas progr. "Bērnu žūrija" jaunumiem Latvijas Bērnu un jaunatnes lit. padomes preses konf.] / Undīne Buka ; tekstā stāsta rakstniece Inese Zandere, vēsturnieks un žurnālists Gustavs Strenga // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.164 (2007, 17.jūl.), 9.lpp.

Dūmiņa Līvija. Piešķirtas Kultūras ministrijas gada balvas : [par 2007.g. LR Kultūras min. gada balvu kultūrā "Trīs brāļi" laureātiem: Latvijas Kultūras akad. prof. Gunāru Bīberu, dzejnieci Inesi Zanderi, izd. "Neputns"] / Līvija Dūmiņa // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.287 (2007, 8.dec.), 12.lpp. : ģīm.

Ezergaile Inta. Laimes pilieni : [par Ineses Zanderes dzejas krāj. "Melnās čūskas maiznīca" (Rīga : Neputns, 2003)] / Inta Ezergaile // Jaunā Gaita - Toronto. - ISSN 0448-9179. - 50.gadagāj., Nr.1 (2005, marts), 48.-50.lpp. : il.

Jēkabsone Ina. Lēdurdziešiem Interesanta diena kopā ar autoru : [par tikšanos ar rakstniekiem Māri Runguli un Inesi Zanderi Lēdurgas bibliotēkā (Limbažu raj.)] / Ina Jēkabsone // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.29 (2008, 8.marts), 2.lpp.

Kaņepe Mairita. Bērni grāmatu karnevālā : [par Bērnu grām. karnevālu Cēsīs ar dzejnieces un rakstnieces Ineses Zanderes piedalīšanos] / Mairita Kaņepe ; tekstā stāsta Līvu pamatskolas skolotāja Inga Andersone // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.60 (2008, 19.apr.), [1.]lpp. : il.

Kļaveniece Anta. Dzejoļi rodas arī sapnī : [par Dartijas sākumsskolas un vidusskolas (Bauskas raj.) 3. un 4.kl. skolēnu tikšanos ar literāti, dzejnieci Inesi Zanderi] / Anta Kļaveniece ; tekstā saruna ar I.Zanderi // Iecavas Ziņas. - Nr.16 (2007, 20.apr.), 2.lpp.

Krauze Marciana. Pašdarinātas lelles dāvanā citiem bērniem : [par bērnu rakstnieces, izdevniecības "Liels un mazs" galv. red. Ineses Zanderes rīkoto pasākumu bērniem "Svētki ledus pilī" Kongr. namā] / Marciana Krauze ; tekstā stāsta I.Zandere // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.335 (2007, 8.dec.), 13.lpp. - (Iel. "Ģimene. Veselība").

Kusiņa Linda. Vai Baltais vilks grāmatas? : [par bērnu lit. un grām. izdošanu Latvijā : sakarā ar Jāņa Baltvilka (1944-2003) balvas pasniegšanu] / Linda Kusiņa ; tekstā stāsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu lit. centra vad. Silvija Tretjakova, dzejniece Inese Zandere ; ar Anitas Paegles zīm. // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.197 (2006, 22.jūl.), 24.lpp. : zīm. - (Iel. "Kultūrzīmes").

Labākie bērnu rakstniecībā : [sakarā ar Jāņa Baltvilka balvas bērnu lit. un grām. mākslā piešķiršanu dzejniecei Inesei Zanderei un māksl., bērnu grām. il. Jurim Petraškevičam] // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.204 (2007, 30.jūl.), 14.lpp. : ģīm.

Lejasmeijere Ieva. Kā precedents pie klišejas ciemos gāja : [par izd. "Liels un mazs" grām. "Pasakas par bērnu dzīvi" un Ineses Zanderes dzejoļu krāj. "Limonāde" il.] / Ieva Lejasmeijere // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.47 (2005, 16./23.dec.), 9.lpp.

Radzobe Zane. Būtisks atbalsts bērnu literatūrai : [sakarā ar akciju sabiedrības "Hansabanka" finansiālo atbalstu izd. "Liels un mazs" bērnu lit. izdošanai] / Zane Radzobe ; tekstā stāsta izd. galv. red., rakstniece Inese Zandere, akciju sabiedrības Valdes priekšsēd. Māris Avotiņš // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.29 (2007, 3.febr.), 13.lpp.

Ričardsone Dace. Piešķirtas Kultūras ministrijas gada balvas kultūrā "Trīs brāļi" : [par balvām nominācijās "Kultūra valsts izaugsmei", "Kultūra sabiedrības izaugsmei", "Kultūra indivīda izaugsmei" dzejniecei Inesei Zanderei un balvu par mūža ieguldījumu nacionālās kultūras kopšanā Latvijas Kultūras akad. prof. Gunāra Bīberam ] / Dace Ričardsone // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.46 (2007, 6.dec.), 3.lpp.

Skolniece Iveta. Dzejoļi māca pasaulē saskatīt skaisto : [par tikšanos ar dzejnieci Inesi Zanderi Jēkabpils Galv. bibliotēkas Bērnu lit. nod.] / Iveta Skolniece ; tekstā stāsta I.Zandere // Jaunais Vēstnesis. - ISSN 1691-1512. - Nr.72 (2007, 14.sept.), 5.lpp.

Zveja Ilze. Iekšiņas un āriņas jaunākā dzīve : [par Ineses Zanderes dzejas skaņu kompaktdisku "Iekšiņa un āriņa"] / Ilze Zveja // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.83 (2005, 11.apr.), 14.lpp.

Par izrādēm

Adamaite Undīne. Braslas saldējuma rati : [izrāde "Ineses tantes mīklainie panti" (rež. Varis Brasla) pēc dzejnieces Ineses Zanderes dzejoļu motīviem Valmieras Drāmas teātrī] / Undīne Adamaite // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.263 (2007, 9.nov.), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.42).

Jansone Agnese. "Ineses tantes mīklainie panti" - jauna izrāde Valmierā : [Ineses Zanderes dzejas izrāde "Ineses tantes mīklainie panti" Valmieras Drāmas teātrī (rež. Varis Brasla)] / Agnese Jansone ; tekstā stāsta V.Brasla // Liesma. - ISSN 1691-0397. - Nr.166 (2007, 27.okt.), 6.lpp.

Jūrate L. "Ineses tantes mīklainie panti" - izaicinājums Kristeram Matuševicam : [sakarā ar horeogrāfa darbu pie bērnu izrādes pēc dzejnieces Ineses Zanderes dzejoļu motīviem (rež. Varis Brasla) Valmieras Drāmas teātrī] / L.Jūrate ; tekstā stāsta V.Brasla // Tukuma Ziņotājs. - ISSN 1691-1113. - Nr.85 (2007, 31.okt.), 12.lpp. : ģīm.

Kalna Baiba. Skatāmpanti bērniem un pieaugušiem : [par izrādi bērniem "Ja tu esi sivēns" pēc Ineses Zanderes bērnu dzejoļiem un pasakām (rež. Varis Piņķis) Jaunajā Rīgas teātrī] / Baiba Kalna // Kultūras Forums. - ISSN 1691-1946. - Nr.37 (2007, 21./28.sept.), 9.lpp.

Karaseva Agnese. Valmieras teātrī top "Ineses tantes mīklainie panti" : [par topošo izrādi pēc Ineses Zanderes dzejas (rež. Varis Brasla) Valmieras Drāmas teātrī] / Agnese Karaseva ; tekstā stāsta V.Brasla // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.40 (2007, 25.okt.), [1.], 7.lpp.

Kaukule Aija. Ineses tantes panti Valmieras teātrī : [izrāde "Ineses tantes mīklainie panti" (rež. Varis Brasla) pēc dzejnieces Ineses Zanderes dzejoļu motīviem Valmieras Drāmas teātrī] / Aija Kaukule // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.299 (2007, 2.nov.), [9.]lpp. - (Iel. "Nedēļa kabatā").

Kļaviņa Ilze. Dzeja kā spēle : [par Ineses Zanderes bērnu dzejas izrādi "Ineses tantes mīklainie panti" ar Jāņa Lūsēna mūz. (rež. Varis Brasla) Valmieras Drāmas teātrī] / Ilze Kļaviņa // Teātra Vēstnesis. - ISSN 0235-7909. - Nr.1 (2008), [86.-87.]lpp.

Verhoustinska Henrieta. Ziņa par mazo sivēntiņu : [izrāde bērniem "Ja tu esi sivēns" (rež. Varis Piņķis) pēc dzejnieces Ineses Zanderes bērnu dzejoļiem un pasakām Jaunajā Rīgas teātrī] / Henrieta Verhoustinska // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.227 (2007, 28.sept.), 8.lpp. - (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.37).

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008