Atbildes, kuras tu meklē

Arbuzova Jeļena

Žurnāliste, dzejniece.

Ilgus gadus strādāja Ludzas rajona laikrakstā par korespondenti. Publicējusi dzejoļus, aprakstus, tēlojumus rajona un republikas presē. Bijusi Ludzas literārās apvienības biedre. Tulkojusi Andra Vējāna, Pētera Jurciņa, Annas Rancānes u.c. dzejnieku darbus krievu valodā.