Atbildes, kuras tu meklē
Klintaines (Stukmaņu) bibliotēka
Klintaines (agrāk Stukmaņu) bibliotēkai - 125

Klintaines bibliotēka (22.10.1896.) atrodas zīmīgā ēkā – Klintaines pagasta „Kūlīšos”, kur no 1853. gada līdz 1910. gadam darbojā Stukmaņu muižas grāfienes Sofijas Mēdemas dibinātā skola, kurā mācījās arī rakstnieks Valdis, rakstnieks, Kārlis Štrāls, kā arī gleznotājs Aleksandrs Štrāls u. c.

Latvijas simtgades gadā, pētot bibliotēkas vēsturi, uzzināts, ka tā dibināta 1896. gadā (līdz tam tika uzskatīts, ka 1946. gadā).

Rīgas apriņķa Stukmaņu bezmaksas tautas bibliotēkas statūti apstiprināti 1896. gada 22. oktobrī, bet tā atklāta 1899. gada 17. janvārī. Par bibliotekāru izvēlējās pagasta skolotāju Pēteri Ārnesu. Savukārt pēc Stukmaņu bibliotēkas biedrības dibināšanas (dibinātāji bijuši pagasta zemnieki: Pēteris Zemurs no „Mazāriņiem”, Andrejs Skudre no „Kalna Sturtiem”, Brencis Lazdiņš no „Baltgalvjiem”) un statūtu apstiprināšanas 1912. gada 26. janvārī Stukmaņu bezmaksas tautas bibliotēka savu darbību pārtrauca. Pirmā Pasaules kara laikā tā tika izpostīta, bet pēc kara biedrība savu darbību neatjaunoja, arī bibliotēka nestrādāja. Tā savu darbību atsāka pie Stukmaņu kultūras biedrības, kura dibināta 1884. gada 11. novembrī. 1923. gadā Stukmaņu kultūras biedrība līdzekļu trūkuma dēļ vēršas pie Kultūras fonda domes ar lūgumu piešķirt bibliotēkai Kultūras fonda bibliotēkas statusu un pilnvaro Stukmaņu kultūras biedrības bibliotekāru skolotāju Jūliju Sprukstu saņemt bibliotēkai grāmatas. 1938. gada 7. jūnijā Stukmaņu kultūras biedrība nolēma apvienoties ar Pļaviņu Lauksaimniecības biedrību, paturot pēdējās nosaukumu. Praktiski bibliotēkas pārņemšana notikusi tikai 1940. gada 9. oktobrī. Nav ziņu par bibliotēkas darbību laikā no 1941. līdz 1945. gadam, bet 1945. gada 10. septembrī Stukmaņu ciems tiek pārdēvēts par Klintaines ciemu, un 1946. gada 7. jūnijā darbību sāk Klintaines bibliotēka. Pagastā bibliotēka bijusi nozīmīga vieta iedzīvotājiem, jo to vadījuši darbinieki, kuru vērtību sistēmā ietilpst cieņa pret dzimto vietu un vēlme, izmantojot grāmatas un dažādus pakalpojumus, nest „gaismu” vietējā kopienā. Klintaines bibliotēka simboliski ir viena no tām 12 bibliotēkām, kas savulaik palīdzēja izaugt Latvijai.

Skatīt arī Bibliotēkas vēsture

Skatīt arī Izstādes “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana Pļaviņās

Skatīt arī Klintaines bibliotēka