Atbildes, kuras tu meklē
Busse Aleksandrs

Scenogrāfs, dizaingrafiķis, gleznotājs (dz.1956)

Grāmatas, kuru mākslinieciskajā noformēšanā piedalījies A. Busse

Gundars Lauris. Cukura nams : [romāns] / Lauris Gundars ; māksl. Aleksandrs Busse ; red. Jānis Rokpelnis. — Rīga : Karogs, 1997. — 318, [1] lpp. : il.

Pens un Šagāls, skolotājs un skolnieks : gleznas un grafikas no Baltkrievijas Nacionālā mākslas muzeja, Vitebskas apgabala novadpētniecības muzeja un Vitebskas Marka Šagāla muzeja, Rīga, Ārzemju mākslas muzejs, 2001.g. 3.maijs-10.jūnijs = Pen and Chagall. Master and apprentice : paintings and graphics from the Belarussian National Museum of Art, the Vitebsk Province Regional Research Museum, and the Marc Chagall Museum of Vitebsk, the Museum of Foreign Art, Rīga, May 3-June 10, 2001 / [sast. Ludmila Hmeļnicka ... [u.c.] ; māksl. Aleksandrs Busse]. — Rīga : McĀbols, — (2001). — 55 lpp. : il.

Priede Dace. Mēnesstars pār jūru : [romāns] / Dace Priede ; [māksl. Aleksandrs Busse]. — Rīga : Karogs, [1998]. — 359 lpp. — (Karoga bibliotēka).

Kamenes uz stīgām : [romāns] / Dace Priede ; māksl. Aleksandrs Busse. — Rīga : Karogs, 1997. — 375 lpp. — (Karoga bibliotēka).

Teātris un kino biogrāfijās / [izd. sast., galv. red.: Māra Niedra ; māksl. Aleksandrs Busse]. — Rīga : Preses nams, 1999. — 2 sēj. — (Enciklopēdija "Latvija un latvieši).

Zālīte Māra. Kas ticībā sēts : runas un raksti Latvijas atmodai, 1979.-1997. / Māra Zālīte ; māksl. Aleksandrs Busse. — Rīga : Karogs, 1997. — 365 lpp. : il

Zigmonte Dagnija Gaisa dārzi : [romāns] / Dagnija Zigmonte ; māksl. Aleksandrs Busse. — Rīga : Karogs, 1997. — 381, [1] lpp.

Žīgure Anna. Es stāstu par Latviju / Anna Žīgure ; [māksl. Aleksandrs Busse]. — Rīga : Karogs, 2000. — 303 lpp. : il.

Zvejnieks Kārlis. Nemiera negaisi : [romāns] / Kārlis Zvejnieks ; māksl. Aleksandrs Busse. — Rīga : Karogs, 1996. — 316, [3] lpp.

Sarunas ar A. Bussi

Atbildība nerosina idejas : [saruna ar māksl., scenogrāfu, kinoforuma "Arsenāls" veidotāju : sakarā ar Starptaut. kino centra 15.gadadienu] / Aleksandrs Busse ; pierakst. Līga Rušeniece // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.244 (2003, 18.okt.), 11.lpp.

Jūtīgā scenogrāfija : [saruna ar 2003.g. Deju svētku scenogr. koncepcijas veidotāju māksl.] / Aleksandrs Busse ; pierakst. Agnese Kusmane // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.21 (2002, 25.okt./1.nov.), 2.-3.lpp.

Par Austrumiem, psihofiziskām praksēm un mākslu : [sakarā ar izst. "Dejas gaismā: Šaoliņas zaļais" Latvijas Mākslinieku savienības galerijā : saruna ar māksl.] / Aleksandrs Busse ; pierakst. Liāna Langa. // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.10 (2002, 7.marts), 8.-9.lpp.

Asinsgrupa — mākslinieks, rēzus — "Arsenāls" : [saruna ar starptaut. kinoforuma "Arsenāls" māksl. scenogr.] / Aleksandrs Busse ; pierakst. Līga Rušeniece // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.221 (2002, 21.sept.), 7.-9.lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.38).

Grāmata joprojām ir ļoti moderna : [saruna ar konkursa "Skaistākā grāmata 2000" laureātu māksl. A.Bussi] / pierakst. Inga Šteimane // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 3.febr.), 13.lpp.

Literatūra par A. Bussi

Bankovskis Pēteris. Nojausmas par K. patieso dzīvi / Pēteris Bankovskis. — Teātris un kino biogrāfijās / sast. un galv. red. Māra Niedra ; māksl. Aleksandrs Busse. 2.sēj., K-Ņ. — Rīga : Preses nams, 2002. — 460, [1] lpp. : il., krās. il., ģīm. — (Enciklopēdija "Latvija un Latvieši" ; 2). // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.304 (2002, 30.dec.), 11.lpp.

Buševica Anda. Šaoliņas zaļais rīsa laukā : [par Aleksandra Busses projektu "Dejas gaismā. Šaoliņas zaļais" Latvijas Mākslinieku savienības galerijā] / Anda Buševica // Studija. — ISSN 1407-3404. — Apr./maijs (2002), 62.lpp.

Judina Dace. Aleksandrs Busse apstādina laiku : [par māksl. projektu "Dejas gaismā: Šaoliņas zaļais" Latvijas Mākslinieku savienības galerijā] / Dace Judina ; tekstā stāsta A.Busse. // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.37 (2002, 21.febr.), 10.lpp.

Kāpēc savos darbos izmantojat sarkano krāsu? Ko jums nozīmē sarkanā krāsa? : [māksl. viedokļi] / Inga Brūvere, Aleksandrs Busse, Guntis Lauders, Ieva Rubeze, Kaspars Zariņš // Forums. — ISSN 1407-9925. — Nr.52 (2003, 27.dec./2.janv.), 3.lpp.

Konkurss "Skaistākā grāmata 2000" : [viedokļi par konkursu. — Saturs: Akadēmiķis Jānis Stradiņš / J.Stradiņš. Grāmatizdevēju asociācijas prezidente Anita Rožkalne / A.Rožkalne. Māksliniece Dina Ābele / D.Ābele. Mākslinieks Aleksandrs Busse / A.Busse // Iespiedgrafika. — Nr.1 (2001), 18.-21.lpp.

Matīsa Kristīne. Ideju ģenerators Augusts Sukuts : [par Starptaut. kino centra direkt.] / Kristīne Matīsa ; tekstā stāsta reklāmas spec. Vladis Goldbergs, māksl. Aleksandrs Busse, uzņēmējs Māris Gailis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — (2001, 12.maijs), [2.]lpp. — (Piel. "Mēs" ; Nr.19).

Putniņš Pauls. Kad pamats nolikts par piedēkli. — Teātris un kino biogrāfijās / sast., galv. red. Māra Niedra; zin. red. Lilija Dzene; lit. red. Asnate Baņģiere; red. Evita Sniedze; jaun. red. Miks Niedra; bibliogr. Irina Kleina; ievadv., 7.lpp., aut. Māra Niedra; māksl. Aleksandrs Busse; fotogr. Jānis Deinats. — Rīga : Preses nams, 1999. — 1.sēj. : A-J. — 462 lpp. : il., ģīm. // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 21.marts), 13.lpp.

Rupenheite Ieva. Rīsu zīmējumi Daugavmalā : [par māksl. Aleksandru Bussi : sakarā ar piedalīšanos projektā "Dejas gaismā: Šaoliņas zaļais" Latvijas Mākslinieku savienības galerijā] / Ieva Rupenheite ; tekstā stāsta A.Busse // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.39 (2002, 15.febr.), 2.-3.lpp. — (Piel. "Izklaide").

Rupenheite Ieva. Kāda būs Skaistākā grāmata 2000? : [par Latvijas Grāmatizdevēju asoc. rīkoto konkursu "Skaistākā grāmata 2000"] / Ieva Rupenheite ; tekstā stāsta dzejn. Jānis Rokpelnis, māksl. Aleksandrs Busse, Sarmīte Māliņa, Latvijas Kult. fonda prezidents Pēteris Bankovskis, J.Misiņa bibl. vad. Anna Šmite, Latvijas Nac. bibl. direkt. Andris Vilks // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 23.janv.) 13.lpp.

Tīfentāle Alise. Dzīvības enerģija rīsa graudā : [par māksl. Aleksandra Busses piedalīšanos mākslas projektā "Dejas gaismā: Šaoliņas zaļais" Latvijas Mākslinieku savienības galerijā] / Alise Tīfentāle. // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.49 (2002, 27.febr.), 10.lpp.