Atbildes, kuras tu meklē
Eglītis Anšlavs

Rakstnieks (1906-1993)

Anšlava Eglīša darbi

Grāmatas

Eglītis Anšlavs. Anšlava Eglīša dienasgrāmatas : 1919-1944 / [tekstu sagat. Vera Vāvere un Ieva E.Kalniņa ; Veras Vāveres priekšv., koment. un personvārdu rād.]. — Rīga : Zinātne, 2004. — 243, [2] lpp., [8] lpp. iel. : il.

Eglītis Anšlavs. Atziņas / Anšlavs Eglītis ; [sakārt. Vanda Tomaševiča]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. — 94, [1] lpp. : il.

Eglītis Anšlavs. Bezkaunīgie veči / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa pēcv.] — Rīga : Zinātne, 2000. — 405, [2] lpp., [8] lpp. il.

Eglītis Anšlavs. Cilvēks no Mēness : romāns / Anšlavs Eglītis ; tekstu publ., priekšv. sagat. V.Hausmanis. — Rīga : Zinātne, 1994. — 409, [2] lpp.

Eglītis Anšlavs. Es nebiju varonis / Anšlavs Eglītis ; [māksl. Dainis Lapsa ; Viktora Hausmaņa pēcv.]. — Rīga : Zinātne, 2000. — 308, [2] lpp.

Eglītis Anšlavs. Homo novus / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa pēcv. un koment.]. — Rīga : Jumava, 2006. — 436, [1] lpp., [8] lpp. iel.

Eglītis Anšlavs. Laimīgie : [romāns] / Anšlavs Eglītis ; [māksl. Ināra Jēgere ; priekšv. aut.: Viktors Hausmanis]. — Rīga : Zinātne, [1998]. — 324, [1] lpp.

Eglītis Anšlavs. Līgavu mednieki / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa pēcv. un koment.]. — Rīga : Jumava, 2006. — 298, [3] lpp., [8] lpp. iel.

Eglītis Anšlavs. Lugas / Anšlavs Eglītis ; [sast., iev. un koment. aut. V.Hausmanis] ; LZA. Valodas un literatūras inst. — Rīga : Zinātne, 1990. — 603, [2] lpp.

Eglītis Anšlavs. Maestro / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa pēcv. ; māksl. Dainis Lapsa]. — Rīga : Zinātne, 2000. — 269, [2] lpp.

Eglītis Anšlavs. Malahīta dievs / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa pēcv.]. — Rīga : Zinātne, 2001. — 461, [2] lpp.

Eglītis Anšlavs. Mirdzošais mētelis : Anšlava Eglīša atziņas / [aut. zīm. ; atlasījusi un sakārt Vanda Tomaševiča. — Rīga : Rasa, 2003. — 134, [2] lpp. : il.

Eglītis Anšlavs. Misters Sorrijs : romāns / Anšlavs Eglītis. — Rīga : Liesma, 1993. — 445, [1] lpp.

Eglītis Anšlavs. Nav tak dzimtene : [romāns] / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa priekšv.]. — Rīga : Zinātne, 1999. — 398, [1] lpp.

Eglītis Anšlavs. Pansija pilī : atmiņu romāns / Anšlavs Eglītis. — Rīga : Liesma, 1991. — 250, [1] lpp. : il.

Eglītis Anšlavs. Par rakstniekiem un grāmatām / Anšlavs Eglītis ; [sast., iev. un koment. aut. Viktors Hausmanis]. — Rīga : Zvaigzne, 1993. — 274, [3] lpp.

Eglītis Anšlavs. Piecas dienas : [romāns] / Anšlavs Eglītis ; pēcv. aut. H.Hiršs. — Rīga : Karogs, 1992. — 334 lpp.

Eglītis Anšlavs. Ziemsvētku stāsti / Anšlavs Eglītis ; [Viktora Hausmaņa sast., priekšv. un koment. ; Anšlava Eglīša zīm.]. — Rīga : Zinātne, 1999. — 267., [2] lpp. : il.

Literatūra par Anšlavu Eglīti

Grāmatas

Anšlavs Eglītis pretskatā un pfofīlā. Anšlavs Eglītis par sevi : par Anšlavu Eglīti / Viktors Hausmanis, Benita Smilktiņa, Viesturs Vecgrāvis, Dzidra Vārdaune, Līga Rimšēvica ; V.Hausmaņa iev. ; Latvijas ZA Literatūras, folkloras un mākslas inst. — Rīga : Latvijas ZA Literatūras, folkloras un mākslas inst., 1996. — 162, [3] lpp.

Hausmanis Viktors. Anšlavs Eglītis / Viktors Hausmanis ; LU Literatūras un mākslas inst. — Rīga : Zinātne, 2005. — 389, [44] lpp. iel. : il., ģīm.

Hausmanis Viktors. Kas tie tādi — trimdas lugu rakstītāji? : Mārtiņš Zīverts ... [u.c.] / Viktors Hausmanis ; [red. Ina Zaķe]. — Rīga : Zvaigzne ABC, [1999]. — 319, [1] lpp. : il., portr.

Janelsiņa Veronika. Atceroties / Veronika Janelsiņa ; [Viktora Hausmaņa pēcv. un koment.]. — Rīga : Zinātne, 2000. — 178, [2] lpp., [32] lpp. il. : il., portr.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Aleksandrovs Valdis. Mozaīka ar tikai dažiem stikliņiem : [par rakstn. Anšlava Eglīša (1906-1993) un viņa dzīvesbiedres glezn. un rakstn. Veronikas Janelsiņas (1910-2001) atceres vakaru "Ar un bez rožainiem stikliem" Rakstn., teātra un mūz. muzejā] / Valdis Aleksandrovs // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.12 (2002, 21.marts), 9.lpp.

A.Eglīša un V.Janelsiņas balvas : [par trimdas rakstnieka Anšlava Eglīša (1906-1993) un gleznotājas Veronikas Janelsiņas (1910-2001) fonda balvu mākslā un literatūrā] Fonda komisija // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.270 (2004, 19.nov.), 12.lpp.

Bērziņš Jānis. Lai viņi atgriežas Inciemā! : [par trimdas latv. rakstn. Anšlavu Eglīti (1906-1993) un Veroniku Janelsiņu (1910-2001)] / Jānis Bērziņš ; tekstā fragm. no A.Eglīša un V.Janelsiņas atmiņām // Rīgas Apriņķa Avīze. — ISSN 1407-5857. — (2001, 17.jūl.), 5., 7.lpp.

Bērziņš Jānis. Vai viņi ir bezkaunīgi? : [sakarā ar rakstn. Anšlava Eglīša romānā "Bezkaunīgie veči" atkārtotu izdošanu] / tekstā stāsta akt. Kārlis Sebris // Rīgas Apriņķa Avīze. — ISSN 1407-5857. — (2001, 30.janv.), 7.lpp.

Briedis Ēriks. Elegance. Nekaunība. Dendijs : [par dendijismu] / Ēriks Briedis // Klubs. — ISSN 1407-1649. — Nr.5 (2003, maijs), 62.-64.lpp.

Jauna cilvēka dienasgrāmatas : [sakarā ar grām. "Anšlava Eglīša dienasgrāmatas" (Rīga : Zinātne, 2004) izdošanu] // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.140 (2004, 17.jūn.), 13.lpp.

Jundze Arno. Sāk izdot Anšlava Eglīša Rakstus : [par apgāda "Jumava" projektu] / Arno Jundze // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.110 (2006, 13.maijs), 11.lpp.

Kince Velga. Anšlavs Eglītis un žurnāls "Atpūta" : [par rakstnieka (1906-1993) romāna "Līgavu mednieki", publicistikas darbu un gleznu reprod. publ. žurn. "Atpūta" 1939.-1940.g.] / Velga Kince // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.45 (2005, 17.marts), B 8.lpp.

Kince Velga. Volfganga Dārziņa jautrās notis : [par komp. Volfganga Dārziņa (1906-1962) publ. Eslingenes bēgļu nometnē (Vācija) izdotajā laikr. "Latviešu Ziņas" un žurn. "Ilustrētais Vārds" (1945-1950)] / Velga Kince ; tekstā rakstnieka Anšlava Eglīša atmiņas par V.Dārziņu no grām. "Neierasta Amerika" (Stokholma : apgāds Daugava, 1954) un rakstnieka, muzikologa Knuta Lesiņa pārdomas par komp. daiļradi no period. rakstu krāj. "Latvju mūzika" 1973.g. janvāra laidiena // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.11 (2004, 22.janv.), B 8.lpp.

Kusiņa Linda. Anšlavs Eglītis "Līgavu mednieki" : [sakarā ar grām. klajā nākšanu] / Linda Kusiņa ; tekstā fragm. no grām. // Latvijas Avīze (Iel. "Nedēļa kabatā"). — ISSN 1691-1229. — Nr.134 (2006, 19.maijs), [9.]lpp.

Lamberga Dace. Anšlava Eglīša dienasgrāmatas : [par grām. "Anšlava Eglīša dienasgrāmatas: 1919-1944"] / Dace Lamberga // Studija. — ISSN 1407-3404. — (2004, aug./sept.), 80.lpp.

Mārtuža Eva. Apzināti veidota personība : [sakarā ar grām. "Anšlava Eglīša dienasgrāmatas 1919-1944" klajā nākšanu] / Eva Mārtuža ; tekstā stāsta Dr. habil. philol. Vera Vāvere // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.167 (2004, 19.jūn.), 22.lpp.

Nollendorfs Valters. Anšlavs Eglītis viens pats : [par Viktora Hausmaņa grāmatu "Anšlavs Eglītis" (Rīga : Zinātne, 2005)] / Valters Nollendorfs // Kultūras Forums. — ISSN 1691-1946. — Nr.12 (2006, 24./31.marts), 7.lpp.

Rūmnieks Valdis. Anšlava gads sākas : [par Viktora Hausmaņa grām. "Anšlavs Eglītis" atvēršanas svētkiem Rīgas Latviešu biedrībā] / Valdis Rūmnieks // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.2 (2006, febr.), 187.lpp.

Salmiņš Ģedimins. Viņi mīlēja šahu : [par rakstnieka Anšlava Eglīša (1906-1993) aizraušanos ar šahu] / Ģedimins Salmiņš // Kursas Laiks. — ISSN 1407-6004. — Nr.100 (2005, 25.aug.), 8.lpp.

Skujiņš Zigmunds. Svaigas elpas malks latviešu literatūrā : [sakarā ar rakstnieka Anšlava Eglīša (1906-1993) 100.dzimšanas dienu] / Zigmunds Skujiņš // Diena (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.11). — ISSN 1407-1290. — Nr.65 (2006, 17.marts), 16.-17.lpp.

Staprāns Raimonds. Anšlavs un Veronika : [luga : ar aut. iev. par lugas personāžu — rakstn. Anšlavu Eglīti un viņa dzīvesbiedri glezn. un rakstn. Veroniku Janelsiņu] / Raimonds Staprāns // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.8 (2001, aug.), 75.-120.lpp.

Vāvere Vera. Anšlava Eglīša dienasgrāmatas : [par rakstnieka (1906-1993) biogrāfijas izpēti] / Vera Vāvere ; tekstā A.Eglīša 1942.-1944.g. dienasgrām. fragm. // Letonica. — ISSN 1407-3110. — [Nr.]9 (2003), 147.-162.lpp.