Atbildes, kuras tu meklē
Gulbis Harijs

Rakstnieks (1926–2019)

Harija Gulbja darbi

Grāmatas

Gulbis Harijs. Degoši debesu akmentiņi : romāns / Harijs Gulbis ; māksl. Aldis Aleks. — Rīga : Preses nams, 1998. — 331, [1] lpp.

Gulbis Harijs. Doņuleja : romāns / Harijs Gulbis ; il. M.Vītoliņš. — Rīga : Liesma, 1983. — 497, [2] lpp. : il.

Gulbis Harijs. Lugas par mājām : [krājums] / Harijs Gulbis. — Rīga : Liesma, 1986. — 267, [2] lpp.

Gulbis Harijs. Pieneņu laiks : romāns / Harijs Gulbis ; [il. A.Lamsters]. — Rīga : Liesma, 341, [1] lpp. : il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Gulbis Harijs. Vēverīši : luga divās daļās / Harijs Gulbis // Teātra Vēstnesis. — ISSN 0235-7909. — Nr.2 (2000), [88.]-113.lpp.

Gulbis Harijs. Uz Liepsalām ejot : [komēd.] / iev. saruna ar dram. H.Gulbi ; pierakst. Aija Lāce // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (1995, okt.), 11.-68.lpp.

Literatūra par H.Gulbi

Grāmatas

Hausmanis Viktors. Dramaturgs Harijs Gulbis / Viktors Hausmanis. — Rīga : Liesma, 1980. — 191 lpp., [5] lpp. il., portr.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Apaļais galds ar vienu stūri : [par dramaturģiju Latvijā : saruna ar teātra rež., kritiķiem un dram.] / Valdis Rūmnieks, Edmunds Freibergs, Viktors Hausmanis, Ārijs Geikins, Alfrēds Jaunušans, Līvija Akurātere, Lelde Stumbre, Jānis Jurkāns, Kārlis Auškāps, Undīne Adamaite, Pauls Putniņš, Silvija Freinberga, Oļģerts Kroders, Harijs Gulbis, Maija Svarinska, Hermanis Paukšs, Linda Burda, Gunārs Priede, Silvija Radzobe // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2001, 5., 12., 19., 26.jūl., 2., 9.aug.), 10.lpp.

Gulbis Harijs. "Un visi nāks pie manis" : [saruna ar rakstn. Hariju Gulbi] / Harijs Gulbis ; pierakst. Aija Lāce // Literatūra. Māksla. Mēs. – (1996, 24./31.okt.), 5.lpp.

Gulbis Harijs. Valsts svētku pacēluma un realitātes šūpoles : [saruna ar rakstn. H.Gulbi] / Harijs Gulbis ; pierakst. Vita Krauja // Lauku Avīze (Mājas Viesis). — ISSN 1407-3331. — (2001, 6.okt.), 5.lpp.

Lāce Aija. Pulcē jubilārs Harijs Gulbis : [par prozaiķa, dram. 75.dz. d. velt. izst. Latvijas Nac. bibl.] / Aija Lāce // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2001, 8.nov.), 3.lpp.

Prikule Baiba. Harija Gulbja daiļradei veltīta izstāde : [par dram. H.Gulbja 75.dz. d. un 40 g. radošajam darbam veltīto izst. Latvijas Nac. bibl.] / Baiba Prikule // Izglītība un Kultūra. — ISSN 1407-4036. — (2001, 29.nov.), 15.lpp.

Raita Santa. Stāsts par latviešiem abpus okeāna : [sakarā ar gaidāmo Harija Gulbja lugas "Vēverīši" pirmizrādi Latvijas Nac. teātrī : rež. Edmunds Freibergs] / Santa Raita ; tekstā stāsta E.Freibergs un H.Gulbis // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (2000, 6.janv.), 12.lpp.

Rone Sarmīte. Kopā ar Hariju Gulbi — pa "Doņulejas" takām Annenieku pusē : [par dram. viesošanos Annenieku pag. dāmu kluba "Sākums" (Dobeles raj.) rīkotajā pasākumā] / Sarmīte Rone ; tekstā stāsta H.Gulbis, dāmu kluba dalībn. Inta Balčūna, Latvijas Nac. bibl. galv. bibliotekāre Baiba Prikule // Zemgale. — ISSN 1407-947X. — Nr.152 (2001, 27.dec.), 5.lpp.

Stumbre Lelde. Lai tēli atrod autoru : [sakarā ar dram. Harija Gulbja 75.dz. d.] / Lelde Stumbre // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.10 (2001, okt.), 205.lpp.

Treimanis Gunars. Katram sava patiesība : Harija Gulbja luga "Vēverīši" Latvijas Nac. teātrī / Gunars Treimanis // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (2000, 17.janv.), 14.lpp.

Un visi iet pie Harija Gulbja : [par rakstn. Harija Gulbja 75.dz. d. izst. "Un visi nāks pie manis" Latvijas Nac. bibl. izst. zālē] // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — (2001, 30.okt.), 14.lpp.

Venters Egīls. Harijs Gulbis atzīmē jubileju ar izstādi : [par prozaiķa, dram. 75.dz. d. velt. izst. Latvijas Nac. bibl.] / Egīls Venters // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2001, 1.nov.), 9.lpp.

Zāģere Ilze. Pēc panākumiem Amerikā "Vēverīšus" redzēs arī Rīgā : [Harija Gulbja luga "Vēverīši" Latvijas Nac. teātrī : rež. Edmunds Freibergs] / Ilze Zāģere ; tekstā stāsta teātra Lit. daļas vad. Rita Melnace un dram. Harijs Gulbis // Jaunā Avīze. — ISSN 1407-2378. — (2000, 4.janv.), 5.lpp.

Zieda Margarita. Sagūstītais prāts un latvieša sapnis : [Harija Gulbja luga "Vēverīši" Latvijas Nac. teātrī : rež. Edmunds Freibergs] / Margarita Zieda // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — (2000, 20.janv.), 10.lpp.

Zole Ieva. Savas zemes pravieši nav godā : [Harija Gulbja luga "Vēverīši" Latvijas Nac. teātrī / Ieva Zole // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2000, 15.janv.), 12.lpp.

Zviedris Mārtiņš. Reālpsiholoģiskās prozas "pēdējais mohikānis" : [par rakstn. un dram. Harija Gulbja 75.dz .d. velt. Nac. bibl. sagat. ceļojošo izst. Jelgavas Zin. bibl.] / Mārtiņš Zviedris // Zemgales Ziņas. — ISSN 1407-3889. — Nr.173 (2002, 6.sept.), 7.lpp.