Atbildes, kuras tu meklē
Ivanovs Jānis

Komponists, diriģents (1906-1983)

Literatūra par Jāni Ivanovu

Grāmatas

Kārkliņš Ludvigs. Jāņa Ivanova simfonisms / L.Kārkliņš. — Rīga : Liesma, 1978. — 197, [2] lpp., [8] lpp. il. : notis.

Pelēcis Georgs. Jānis Ivanovs, XX simfonija / Georgs Pelēcis. — Rīga : Musica Baltica, 2005. — 28 lpp. : ģīm.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Dombrovska Mārīte. Ivanova simfonisma dzīlēs : [par Georga Pelēča grām. "Jānis Ivanovs. XX simfonija"] / Mārīte Dombrovska // Mūzikas Saule. — ISSN 1407-6969. — Nr.6 (2005), 4.lpp.

Kirillova L. Komponista Jāņa Ivanova [1906-1983] vecticībnieku saknes / L.Kirillova // Novadnieks. — ISSN 1407-9321. — Nr.26 (2004, 7.apr.), 8.lpp.

Lūsiņa Inese. Jāņa Ivanova simtgadei : [par komp. Jāņa Ivanova (1906-1983) piemiņai velt. koncertsarīkojumu "Jāņa Ivanova simtgadi ievadot" Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē] / Inese Lūsiņa // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.28 (2006, 2.febr.), 21.lpp.

Lūsiņa Inese. Koncerts bez vārdiem : [par komp. Jāņa Ivanova (1906-1983) skaņdarbu "Vokalīzes" atskaņojumu Pētera baznīcā] / Inese Lūsiņa // Diena (Piel. "Izklaide"). — ISSN 1407-1290. — Nr.291 (2003, 12.dec.), [32.]lpp.

Pīzele Natālija. Komponistu Jāni Ivanovu atceroties : [1906-1983] / Natālija Pīzele // Vietējā. — ISSN 1407-950X. — Nr.43 (2004, 22.okt.), 15.lpp.

Puķīte Ināra. Jāņa Ivanova simtgadei : [par komp. (1906-1983) velt. koncertu Jelgavas Mūz. vidusskolā] / Ināra Puķīte // Zemgales Ziņas. — ISSN 1407-3889. — Nr.91 (2006, 16.maijs), 12.lpp. : ģīm.

Rancāns Antons. Atceroties komponistu Jāni Ivanovu : [1906-1983] / Antons Rancāns ; tekstā komp. novadnieces Tatjanas Kolosovas atmiņas (Preiļi) // Vietējā. — ISSN 1407-950X. — Nr.19 (2004, 7.maijs), 15.lpp.

Rone Linda. Jāņa Ivanova simt gadu jubilejas svinības : [par sarīkojumu Rīgas Latviešu biedrības namā : sakarā ar komp. (1906-1983) 100.dz. d.] / Linda Rone // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.29 (2006, 3.febr.), 10.lpp.

Rupaine I. Jāņa Ivanova atcerei veltītas Mūzikas dienas Rēzeknē : [sakarā ar komp., ped. 95.dz. d. (1906-1983) atceri] / I.Rupaine // Partita. — (2001, okt.), [1.]-2.lpp.

Rupaine Ilona. Jāņa Ivanova atcerei : [par komp., ped. atcerei velt. Mūzikas dienām Rēzeknē : sakarā ar 95.dz. d. (1906-1983)] / Ilona Rupaine // Rēzeknes Vēstis. — ISSN 1407-9488. — (2001, 25.okt.), 4.lpp.

Rupaine Ilona. Jāņa Ivanova Mūzikas dienas Rēzeknē : [par komp. (1906-1983) atcerei velt. Mūz. dienām Rēzeknes mūz. koledžā] / Ilona Rupaine // Partita. — (2000, marts), 8.lpp.

Zemzaris Imants. Jānis Ivanovs. Bez vārdiem : kora vokalīzes "Ave sol" sniegumā Sv. Pētera baznīcā 2003.g. 13. un 14.dec. / Imants Zemzaris // Mūzikas Saule. — ISSN 1407-6969. — Nr.1 (2004), 52.lpp.

Zemzaris Imants. Pienesums Jāņa Ivanova sērijā : [par 6. un 7.disku sēr. "Visi Jāņa Ivanova simfoniskie darbi"] / Imants Zemzaris // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.4 (2002, 24.janv.), 14.lpp.

Zemzaris Imants. Simfonija kabatā : Jāņa Ivanova 20 klavierprelūdijas : [par komp. (1906-1983) daiļradi] / Imants Zemzaris // Mūzikas Saule. — ISSN 1407-6969. — Nr.1/2 (2002, apr.), 28.-29.lpp.

Zemzaris Imants. Jāņa Ivanova rudens : [par komp. J.Ivanovam (1906-1983) velt. 95.dz. d. pasākumu Rēzeknes mūz. koledžā] / Imants Zemzaris // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — (2001, 8.nov.), 13.lpp.