Atbildes, kuras tu meklē
Izsauksmes vārdi (interjekcijas)

Izsauksmes vārdi ir nelokāmi vārdi, kas izsaka pārdzīvojumu, pievērš kaut kam uzmanību vai atdarina skaņas.

Izsauksmes vārdi nav ne patstāvīgi vārdi, ne palīgvārdi.

Izsauksmes vārdi ir ak!, vai!, ai!, au!, urrā!, ūja!, oho!, ā!, brr!, blīkš!, plaukš!, žvīks!, hi, hi! un citi.

Izsauksmes vārdus no pārējās teikuma daļas atdala ar komatiem.

Nozīmes ziņā izsauksmes vārdi ir nepastāvīgi, to nozīmi nosaka situācija, runas intonācija. Runājot izsauksmes vārdus bieži papildina žesti, mīmika.

Latviešu valodā ir latviskas cilmes izsauksmes vārdi, piemēram: vai!, re!, lūk!, redz!, ak tu!, se, se!, si, si!, krā!, vau!, paldies!, labrīt!, labvakar!

No citām valodām aizgūti tādi izsauksmes vārdi kā āmen!, hallo!, bravo!, hop!, marš!, urrā!, stop!, vot!, okei! Daļu no tiem uzskatām par barbarismiem, piemēram: vot!, okei!, olrait!

Atpakaļ uz gramatikas lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.