Atbildes, kuras tu meklē
Līce Anda

Dzejniece, publiciste (dz.1941)

Andas Līces darbi

Grāmatas

No sniega uz ziediem : redzējumi / AndaLīce ; [Andas Līces un Anitas Mellupes foto]. — Rīga : Likteņstāsti, 2004. — 243, [1] lpp. : il.

Un pārvēršas putnos vārdi : dzeja un esejas / AndaLīce. — Rīga : Apgāds "Jaunā Daugava", 2004. 180, [1] lpp., [3] lp. iel.

Nācija gūstā = Captive nation / [aut.: AndaLīce ... [u.c.]]. — Rīga : Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2002. — 293 lpp. : il., kartes. — (Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata, ISSN 1407-6330 ; 2001).

Citāda gaisma : dzejoļi un esejas / Anda Līce. — Rīga : Svētdienas rīts, [2001]. — 79, [1] lpp.

Mūžīgie līdumnieki / AndaLīce ; [māksl. Māris Sīmansons ; red. Ligita Bībere]. — Rīga : Anitas Mellupes SIA BO Likteņstāsti, 2000. — 388, [1] lpp. : il.

Uzziedināšanas vārdi : [dzeja] / AndaLīce ; [Rutas Veidemanes pēcv.]. – Rīga : Likteņstāsti, 1999. — 61, [1] lpp. : portr. — (50 mīlas dzejoļi)

Mana ziema ir beigusies : ceļojuma piezīmes / AndaLīce ; māksl. Laila Hercberga. — Rīga : Preses nams, 1997. — 173 lpp. :il.

Dzīvesstāsts un 33 nepublicēti dzejoļi / Anda Līce. — Rīga : Likteņstāsti, 1996. — 64, [2] lpp.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Smagā zīme : [par garīdzniekiem sabiedrībā] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.4 (2006, 28.janv.), 3.lpp.

Runa nav par betona bluķiem : [sakarā ar barikāžu 15.gadadienas atceres pasākumiem Rīgā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.21 (2006, 25.janv.), 9.lpp.

Tuvāk, nekā mēs domājam : [par kristietības un folkloras kopīgajām vērtībām] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.8 (2006, 25.febr.), 3.lpp.

Viņu kompetence : [par nosalušiem cilvēkiem, sabiedrības morālo lejupslīdi un Latvijas amatpersonu atbildību] / Anda Līce // Latvijas Avīze. – ISSN 1691-1229. — Nr.28 (2006, 28.janv.), 3.lpp.

Kā tikt galā ar slotu? : [par politiskās sistēmas darbību Latvijā] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.36 (2006, 6.febr.), 3.lpp.

Un neviens nepasaka: "Stop!" : [sakarā ar Latvijas TV raidījumu "Šeit un tagad"] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.3 (2006, 21.janv.), 3.lpp.

Tāds pats — vakar, šodien un mūžīgi : [par baznīcas un postmodernās pasaules attiecībām] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.2 (2006, 14.janv.), 3.lpp.

Ja nu šoreiz tas ir nopietni? : [par civilizāciju sadursmi : [sakarā ar musulmaņu pravieša Muhameda karikatūru publicēšanu dāņu laikr.] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.35 (2006, 10.febr.), 19.lpp.

"Mēs nezinājām, ka sēras..." ; "Caur pienākumu pinekļiem..." ; "Ar sarepējušiem papēžiem..." ; Karsta dieniņa ; "Vālodzes balss tik dziļa kā aka..." ; "Ir beigusies aršana..." ; Restart Bach ; Minors ; "Es vienmēr ārpusē būšu ..." ; "Nevienas ogles pelnu piramīdā..." ; Kāda sapņa tulkojums : [ar īsām ziņām par aut.] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.158 (2005, 9.jūl.), 12.lpp. — (Piel. "Kultūras Diena" ; Nr.12).

Beidzot pamodušies? : [sakarā ar LR Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas dibināto Stratēģiskās analīzes komisiju Latvijas iedzīvotāju emigrācijas iemeslu pētīšanai] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.340 (2005, 15.dec.), 3.lpp.

Inflācija : [rakstnieces pārdomas par garīgo vērtību krišanos Latvijas sabiedrībā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.148 (2005, 28.jūn.), 11.lpp.

Lielie taisnības cīnītāji : [rakstnieces pārdomas par cilvēku neiecietību] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.116 (2005, 19.maijs), 19.lpp.

Vēl ir laiks : [par inform. sabiedrību] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.45 (2005, 10.dec.), 3.lpp.

Lielā notikuma pēcgarša : [sakarā ar ASV prezidenta Džordža Buša vizīti Rīgā] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.127 (2005, 12.maijs), 3.lpp.

Bezatbildības kvotas : [par politisko un ekonomisko krīzi Latvijā] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.322 (2005, 26.nov.), 3.lpp.

Ideālisms — sīksta auga sēkla : [par sabiedriski politiskajiem procesiem valstī : saruna ar rakstnieci, Latvijas Okupācijas muzeja darbin.] / Anda Līce ; pierakst. Guntars Laganovskis // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.71 (2005, 6.maijs), B2.lpp.

Vecs pūķūdens sejā : [rakstnieces pārdomas par latviešu skaudību, nenovīdību] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.83 (2005, 9.apr.), 14.lpp.

Vai dienai vairs nav gaismas? : [par dzīves vērtībām postmodernisma laikmetā : rakstnieces pārdomas] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.74 (2005, 30.marts), 12.lpp.

Cik prasti un stulbi! : [rakstnieces pārdomas par pašvaldību vēlēšanu reklāmas kampaņu] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.52 (2005, 3.marts), 17.lpp.

Palikt divatā : [par Veco Derību] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.5 (2005, 5.febr.), 6.lpp.

Uzmanību — evolūcija! : [par zinātnieku hipotēzēm par Zemes un cilvēku vecumu] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.6 (2005, 12.febr.), 6.lpp.

Īsais grūtniecības laiks : [sakarā ar inteliģences atbalstu ģenerālprokurora Jāņa Maizīša atkārtotai ievēlēšanai amatā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.45 (2005, 23.febr.), 12.lpp.

Pazudušā tēva laiks : [par tēva lomu ģimenē] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.42 (2005, 19.nov.), 3.lpp.

Ar valsti ir jācīnās. Diemžēl : [rakstnieces pārdomas par iekšpolitiskajiem notikumiem Latvijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.32 (2005, 8.febr.), 11.lpp.

Ja varētu ieraudzīt visu... : [pārdomas par morālo sairumu Latvijā] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.40 (2005, 5.nov.), 6.lpp.

Tiem, kas neatbild par saviem vārdiem : [par Latvijas okupācijas noliegšanu un represēto iedzīvotāju atmiņām] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.299 (2005, 3.nov.), 3.lpp.

Ar ko aizbērt bedri? : [par paaudžu attiecībām] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.38 (2005, 22.okt.), 3.lpp.

Svešums un tālums ir tik līdzīgi karam : [rakstnieces pārdomās par latviešu došanos darbā uz Īriju] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.285 (2005, 6.dec.), 10.lpp.

Aiziet līdz savu iespēju robežām : [par rakstnieces Melānijas Vanagas (1905-1997) dzīves gājumu : dzejnieces un publicistes pārdomas] / Anda Līce ; pierakst. Valda Rozenberga // Druva. — ISSN 1691-0400. — Nr.138 (2005, 6.sept.), 2.lpp.

Ar jutīgiem pirkstu galiem : [par valsts tēlu un tautas identitāti] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.348 (2005, 23.dec.), 3.lpp.

Sirdsapziņa neiedzimst : [par dažādo attieksmi pret ticību] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.44 (2005, 3.dec.), 3.lpp.

Vārdi ir pirmais solis, ko speram pretī viens otram : [par Latvijas un Krievijas attiecībām] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.324 (2004, 27.nov.), 3.lpp.

Pieņemsim, ka Dieva nav : [pārdomas par garīgumu] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.39 (2004, 23.okt.), 5.lpp.

Nolaupītās bērnības turpinājums : [par Ilmāra Šalta grām. "Karjeristi" (Rīga : Likteņstāsti)] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.64 (2004, 16.marts), 11.lpp.

Par vārdiem, kurus neklājas lietot : [par ētiskajām vērtībām] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.241 (2004, 15.okt.), 15.lpp.

Mēs — te, viņi — tur : [rakstnieces pārdomas par iekšpolitisko situāciju Latvijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.230 (2004, 2.okt.), 14.lpp.

Atvadvārdi Saulcerītei Viesei : [rakstnieces, literatūrzinātnieces Saulcerītes Vieses (1932-2004) piemiņai] / Anda Līce // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. — ISSN 1407-3463. — Nr.302 (2004, 28.dec.), 9.lpp.

Mūsu vīna kalns : [rakstnieces pārdomas par cilvēku alkatību] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.214 (2004, 14.sept.), 13.lpp.

Akmeņi nav vainīgi : [par cilvēku attieksmi pret pieminekļiem] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.194 (2004, 21.aug.), 14.lpp.

Nav nenozīmīgu likteņu : [par Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja darbu] / Anda Līce // Okupācijas muzeja apkārtraksts. — ISSN 1407-3668. — Nr.17 (2004, pavasaris), 6.lpp.

3X3 — tas ir svarīgi : [par Pasaules latviešu ģimeņu nometni Ērgļos (Madonas raj.)] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.165 (2004, 19.jūl.), 9.lpp.

Daudzkārt aizmirstie Sibīrijas latvieši : [par attieksmi pret pasaulē mītošajiem latviešiem] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.157 (2004, 9.jūl.), 12.lpp.

Ar reiz iegūtām tiesībām : [par izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem velt. dokum. filmu "Sveiciens no Sibīrijas" (rež. Dzintra Geka)] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.140 (2004, 17.jūn.), 16.lpp.

Vai mūs pamodināt spēj vienīgi tanki? : [rakstnieces pārdomas par Latvijas iedzīvotāju aktīvākas iesaistīšanās politiskajā dzīvē nepieciešamību] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.32 (2004, 7.febr.), 14.lpp.

Citas īstenības izjūta : [par mākslinieces Birutas Delles gleznu izstādi Mākslinieku savienības galerijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.39 (2004, 16.febr.), 11.lpp.

Ļaunuma dzīles un dzīve : [par ebreju izcelsmes fiziķa, ķīmiķa Jāzepa Eidusa (1916-2004) autobiogrāfisko grām. "Pagājība. Atskats un vērtējums" (Rīga : Likteņstāsti)] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.301 (2004, 27.dec.), 9.lpp.

Noticēt pasakai, noticēt dzīvei : [rakstnieces pārdomas : sakarā ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.100 (2004, 29.apr.), 16.lpp.

Ceturtā svece : [par rakstnieces pārdomas par Adventes laiku] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.294 (2004, 17.dec.), 15.lpp.

Tukšais laiks ir pilns : [rakstnieces pārdomas par pavasara atnākšanu un kūlas dedzināšanu Latvijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.85 (2004, 10.apr.), 16.lpp.

Izpratne nāk no zināšanām : [par filmas "Latviešu leģions" demonstrēšanu un jaunatnes izpratni par vēsturi] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.87 (2004, 27.marts), 3.lpp.

Leo Kokles paradoksa spēks : [par māksl. L.Kokles (1924-1964) piemiņas izstādi Latvijas Māksl. savienības galerijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.70 (2004, 23.marts), 11.lpp.

Kauns un dusmas : [sakarā ar Latviešu leģiona piemiņas dienu Latvijā] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.80 (2004, 20.marts), 3.lpp.

"Uzdrīkstēšanās ir izrādījusies vēsturiski pareiza" : [par Latvijas Okupācijas muzeja 10.gadad. velt. pasākumiem] / Anda Līce // Muzeju vēstnesis. — ISSN 1407-2637. — Nr.7 (2003, jūl.), 9.lpp.

Zem magoņu pelniem : [par narkotikām, narkobiznesu un Ināras Kolmanes dokum. filmu "Aiziet tumsā"] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.8 (2003, 1.marts), 2.lpp.

Mēs uzvarēsim! : [no topošās eseju grām.] / Anda Līce // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.284 (2003, 5.dec.), 10.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Ar galotni uz leju : [rakstnieces pārdomas sakarā ar Ziemassvētkiem] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.291 (2003, 12.dec.), 17.lpp.

Ko rakstnieks neuzrakstīs : [par cilvēku likteņstāstiem Latvijas Okupācijas muzejā] / Anda Līce // Latvijas Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.9 (2003, 9.dec.), 23.lpp.

Atbilde : [par Laura Gundara lugas "Pieskaries baltajam lācim!" uzvedumu Okupācijas muzejā aut. režijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.284 (2003, 4.dec.), 16.lpp.

Ar pilnu sirdi : [par dzejnieka Ojāra Vācieša piemiņai velt. muzikālo izrādi "Vācietis. Novembris. Klavierkoncerts" Latvijas Dailes teātrī] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.272 (2003, 20.nov.), 17.lpp.

"Ak, ceļa prasītāj..." / Anda Līce ; ar Rudītes Losānes iev. "Rudens triāde" // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.34 (2003, 13.sept.), 6.lpp.

Šīs vasaras pārdomas : [eseja] / Anda Līce // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.189 (2003, 15.aug.), 10.lpp. — (Iel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Kristus kareivji un zemes sāls? : [par kristietības apziņu ikdienā] / Anda Līce ; tekstā stāsta Latvijas Universitātes Teoloģijas fak. dekāns Juris Cālītis // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.5 (2003, 8.febr.), 2.lpp.

Ir taču jābūt vēl kaut kam : [par identitātes krīzi Latvijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.49 (2003, 27.febr.), 14.lpp.

Uz zemes jāstāv ar kājām : [par sabiedrības integrāciju Latvijā] / Anda Līce // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.28 (2003, 11.febr.), 3.lpp.

Empātija un tās trūkums : [pārdomas] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.142 (2003, 19.jūn.), 16.lpp.

Stāsts nenoskārstai vajadzībai : [par Okupācijas muzeja Video un kinofonofotodokum. krātuves darbin. darbu vācu un padomju okupācijās cietušo liecību vākšanā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.138 (2003, 14.jūn.), 14.lpp.

Tik vien mums tika / Anda Līce. — Saturs: Atplaiksnas ; "Uzlieku plaukstu uz sirds..." ; Pēcsvētki ; "Cik lēni plūst dienas!..." ; Vecā lauku māja ; "Mācos neredzēt..." ; "Lietus mežu čuksti..." ; "Tā arī nedabūjām...". // Karogs. — ISSN 0132-6295. — Nr.5 (2003), 111.-115.lpp.

Galvenais — nenokavēt nomētāšanu? : [par mācītāju Jura Rubeņa un Māra Subača grām. "Eņģeļu pasaule"] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.12 (2003, 29.marts), 3.lpp.

Tilts pār tumsām : [par Dž.Edvarda Vīta grām. "Postmodernie laiki"] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.6 (2003, 15.febr.), 3.lpp.

Akmeņi nekrīt uz augšu : [sakarā ar rakstnieces Skaidrītes Gailītes dokum. romāna "... un tad ienāca postītājs" izmantošanu dramaturga Raimonda Staprāna lugā "Postītājs"] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-3463. — Nr.6 (2003, 8.janv.), 15.lpp.

Kur godināt dzīvību? : [sakarā ar jaut. par pieminekļa politiski represētajiem uzstādīšanu Rīgā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.17 (2003, 21.janv.), 19.lpp.

Neaizsalstšā upe : [pārdomas par Dziesmusvētku nozīmi] / Anda Līce // Dziesmusvētki. — ISSN 1407-2904. — Nr.1/2 (2003, janv./febr.), 2.lpp.

Liktenis, par kuru uzzina tikai tagad : [par tulk. un dzejnieku Pauli Kalvu : sakarā ar lit. mūža balvas piešķiršanu] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.64 (2003, 17.marts), 10.lpp.

Ilgās atvadas : [par sabiedr. dzīves izmaiņām desmit neatkarības gados] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.12 (2002, 21.marts), 2.lpp.

"Sieviete melnajā logā..." / Anda Līce // Vakar, Šodien, Rīt. — Nr.35 (2002, marts), [1.]lpp.

Valodas brīnums, asiņu balss : [par latv. tautas tieksmi pēc izgl. : pārdomas] / Anda Līce. // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.34 (2002, 1.marts), 3.lpp. — (Mājas viesis).

Dažos logos deg gaisma : [par morālētiskām vērtībām : sakarā ar Andra Buiķa grām. "Vai mēs esam tie, kas mēs patiesībā esam"] / Anda Līce. // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.2 (2002, 10.janv.), 2.lpp.

Valodas brīnums, asiņu balss : [par latv. tautas tieksmi pēc izgl. : pārdomas] / Anda Līce // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.34 (2002, 1.marts), 3.lpp. — (Mājas viesis).

Dziesmu svētki Jaungada naktī : [par progr. "Rīga dzied" Latvijas TV Jaungada naktī] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.3 (2002, 4.janv.), 11.lpp.

Tur aiz mākoņiem ir saule : [par f. "Ceļojošās ciltis"] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.44 (2002, 30.nov.), 5.lpp.

Vai tiešām nauda citādi nevar? : [par Jūrmalas vēst. apbūves probl.] / Anda Līce. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.55 (2002, 6.marts), 14.lpp.

Apdraudējums : [sakarā ar laikr. "Literatūra un Māksla Latvijā" apdraudēto iznākšanu] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.7 (2002, 14.febr.), 16.lpp.

"Egles kā ilgošanās" / Anda Līce // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.202 (2002, 20.dec.), 15.lpp. — (Mājas viesis).

Grāmatu svētki muzejā : [par grām. "Latvijas Okupācijas muzejs" atvēršanas svētkiem Latvijas 50 g. okupācijas muzejā] / Anda Līce // Okupācijas muzeja apkārtraksts. — ISSN 1407-3668. — Nr.14 (2002), 3.lpp.

Māja iesilst lēni : [eseja] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.274 (2002, 22.nov.), 14.lpp.

Pa īstam kritušo nav : [dzejn. pārdomas par iekšpolit. notikumiem Latvijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.266 (2002, 12.nov.), 20.lpp.

Izstāde "Padomju propagandas plakāti" : [par izst. Latvijas 50 g. okupācijas muzejā] / Anda Līce // Okupācijas muzeja apkārtraksts. — ISSN 1407-3668. — Nr.13 (2002), 3.lpp.

"Dzīves traģiskā izjūta..." ; "Ar sūnu burtiem..." ; "Vai nolaidies Damokla zobens..." : [ar īsām ziņām par aut.] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.34 (2002, 14.sept.), 6.lpp.

"Dod mums jaunu dzīvi, Dievs..." : [par Cesvaines ģimn. un novada muzeja un Cesvaines ev. lut. draudzes (Madonas raj.) rīkoto mācītāja, Cesvaines ģimn. dibinātāja un pirmā direkt., literāta Alberta Vītola (1888-1965) piemiņas dienu] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.28 (2002, 3.aug.), 2.lpp.

Liekais sivēns : [pārdomas par Latvijas laukiem] / Anda Līce // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.131 (2002, 23.aug.), 3.lpp. — (Mājas viesis).

Laiki ir caurstaigājami : [sakarā ar mākslas filmas par Latvijas brīvvalsts zaudēšanu un okupācijas gadiem uzņemšanas nepieciešamību] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.199 (2002, 27.aug.), 18.lpp.

Starp Dievu un veiksmes formulām : [par Brūsa Vilkinsona grām. "Jabeca lūgšana" (Rīga : Atklāsme, 2002)] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.26 (2002, 13.jūl.), 3.lpp.

Mēs neesam zulusi? : [par evaņģēlistam un misionāram Erlo Stegenam velt. Ludmilas Pletas grām. "Atmoda sākas ar mani..." (Rīga, 2000)] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.25 (2002, 6.jūl.), 3.lpp.

Viņa pārbauda visus : [par nāvi] / Anda Līce // Svētdienas Rīts. — ISSN 1407-964X. — Nr.24 (2002, 29.jūn.), 6.lpp.

"Katram knislim pasaulē sava vieta" : [stāsta dzejn.] / Anda Līce ; pierakst. Baiba Knābe // Rīgas Balss. — ISSN 1407-3927. — Nr.146 (2002, 30.jūl.), 14.lpp.

"Klusumu dzirdēt mani māca..." ; "Diena kā medus pods izēsts..." ; Vilcienā ; "Vārdiem vecuma garša..." ; "Kurzemes tumšie meži..." / Anda Līce // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.166 (2002, 19.jūl.), 10.lpp. — (Piel. "Literatūra un māksla Latvijā").

Divas Īliadas vienos vākos : [par izsūtītā Jura Bubindusa dienasgrām.] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.169 (2002, 23.jūl.), 17.lpp.

Laiks, kas nesadzīst : [saruna ar dzejn., polit. represēto] / Anda Līce ; pierakst. Aisma Krēsliņa // Jūrmala. — Nr.12 (2002, 21.marts), [6.]lpp.

"Neaizmirstiet apliet palmas..." : [par 1941.g. 14.jūn. masu deportāciju atceri] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.137 (2002, 14.jūn.), 12.lpp.

"Liec manai mēlei meklēt..." / Anda Līce // Draudžu Dzīve. — ISSN 1407-8872. — Nr.8 (2002, aug.), 2.lpp.

Harijs Sprincis : [tēln. (1928-2002) piemiņai] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — ISSN 1407-4664. — Nr.14 (2002, 4.apr.), 14.lpp.

Terors : [sakarā ar seksindustrijas iespiešanos daudzās dzīves jomās Latvijā] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.80 (2002, 6.apr.), 14.lpp.

Kamēr cilvēks aug, viss var notikt : [saruna ar dzejn., publicisti, Okupācijas muzeja lit. konsult. A.Līci] / pierakst. Valda Ģēģere // Tikšanās. — Nr.2 (2001), 24.-25.lpp.

Un tad atnāca brīvība... / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 2.aug.) 2.lpp.

Mūžīgā "kāpēcīte" : [saruna ar dzejn., publicisti A.Līci] / Anda Līce ; pierakst. Inga Reča // Svētdienas Rīts. — (2001, 14.jūl.), 6.lpp.

Bailes no svētkiem : [rakstn. pārdomas par svētkiem] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 27.jūl.), 12.lpp.

"Pēc kūstoša sniega smaržo..." / Anda Līce // Karogs. — Nr.7 (2001), 56.lpp.

Nekas nav beidzies : [sakarā ar dok. f. "Sibīrijas bērni" pirmizrādi : rež. Dzintra Geka] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 28.jūn.), 2.lpp.

Politiskā reklāma un reklāma vispār ir pašcieņas jautājums : [par pirmsvēlēš. aģitāciju] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 27.febr.), 13.lpp.

Viens vienīgs jautājums : [par partiju rekl. pašvaldību vēlēš.] / Aanda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 8.marts), 2.lpp.

Vēl viena liecība : [par Ilmāra Šalta atmiņu grām. "Nolaupītā bērnība"] / Aanda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290.— (2001, 20.marts), 14.lpp.

Trimdas latviešu tautastērpi atgriežas un stāsta... : [par izst. Latvijas 50 g. okupācijas muzejā] / Anda Līce // Okupācijas muzeja apkārtraksts. — ISSN 1407-3668. — Nr.12 (2001, okt.), 8.lpp.

Tādu gaišumu! : [par Paulīnes Leimanes ģimenes izsūtīšanu uz Sibīriju 1949.g. 25.martā] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 22.marts), 2.lpp.

Kas no kā izriet? : [par Rīgas 800.gadad. sagaidīšanu] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 31.marts), 13.lpp.

Ko gribēja pateikt sniegs? : [rakstn. pārdomas par Lieldienām] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 19.apr.), 11.lpp.

Alkalredzēšanās : [sakarā ar Latvijas Mutvārdu vēst. pētnieku asoc. "Dzīvesstāsts" uzņemto videof. "Rakstniece Melānija Vanaga"] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 5.apr.) 7.lpp.

Atmoda ir mūsu pastāvēšanas priekšnoteikums / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 4.janv.), 2.lpp.

Kamēr cilvēks aug, viss var notikt : [saruna ar dzejn., publicisti, Okupācijas muzeja lit. konsult. A.Līci] / Anda Līce ; pierakst. Valda Ģēģere // Tikšanās. — Nr.2 (2001), 24.-25.lpp.

Bija tik labi : [lasītāju dikus. : sakarā ar Jura Kelpša rakstu "Kāpēc es nelasu latviešu literatūru" laikr. 1.nov.] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 20.dec.), 6.lpp.

Par brīvības cenu un verdzības augļiem — Lācis Visvaldis. Etniskie konflikti Austrumeiropas tautu vēsturē. — Rīga : Latvijas Ekoloģiskās izgl. apg. "Vieda", [2000]. — 514, [5] lpp. : tab. — Bibliogr. / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 25.janv.), 6.lpp.

Nenorakstāmais : [par Sandras Kalnietes atmiņu grām. "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos"] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 28.nov.) 15.lpp.

Par to, kas nepāriet : [par nepamatoti represēto reabilitāciju] / Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 2.febr.) 12.lpp.

Troksnis? Tas ir labi! : [par Latvijas Mākslas akad. studentu rīkoto alternatīvo konkursu "Ulmanis mūsu sirdīs" bij. Latvijas Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa pieminekļa projektam] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 15.nov.), 2.lpp.

Valsts goda un cieņas lieta : [sakarā ar preses konf. par Okupācijas muzeja ēkas atrašanās vietu un Rātslaukuma apbūvi] / Anda Līce // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 18.okt.), 2.lpp.

"Kas strādā sirdsdarbu, nenogurst" : saruna ar dzejn. un publicisti A.Līci / Anda Līce ; pierakst. Inga Reča // Kursas Laiks. — (2001, 25.aug.) 11.lpp.

Literatūra par Andu Līci

Aleksandrovs Valdis. Veidenbauma prēmija Andai Līcei : [par dzejnieka Eduarda Veidenbauma dz.d. velt. lit. sarīkojumu Liepas pagasta (Cēsu raj.) "Kalāčos" un lit. prēmijas ieguvēju publicisti un dzejnieci] / Valdis Aleksandrovs // Neatkarīgā Rīta Avīze. — ISSN 1407-3463. — Nr.233 (2004, 6.okt.), 10.lpp.

Anda Līce. "Un putni pārvēšas" vārdos" : [par dzejnieces A.Līces dzejas un eseju grām. atvēršanas svētkiem Latvijas Okupācijas muzejā] / Anda Līce // Pasaules Atbalss. — ISSN 1407-2025. — Nr.20 (2004, 13./20.maijs), 2.lpp.

Andersone Inese. Anda Līce iedvesmo bibliotekārus : [sakarā ar rakstn. viesošanos Madonas bibl.] / tekstā stāsta A.Līce // Stars. — (2001, 17.maijs), 4.lpp.

Butulis Ilgvars. "Kad ar uzvaru šo kauju..." / Ilgvars Butulis. — Latviešu leģionāri = Latvian legionnaires / sast. Anda Līce. — Rīga : Daugavas Vanagi, 2005. — 431 lpp. // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.281 (2005, 1.dec.), 19.lpp.

Elpošana jāmācās no jūras : [sakarā ar dzejn. Andas Līces 60.dz.d.] // Karogs. — Nr.4 (2001), 205.lpp.

Feldmane Sarmīte. Veidenbauma prēmija — Andai Līcei : [par Liepas pagasta Padomes (Cēsu raj.) piešķirto lit. prēmiju dzejniecei un publicistei] / Sarmīte Feldmane ; tekstā stāsta prēmijas piešķiršanas komisijas priekšsēd. Rasma Lezdiņa // Druva. — ISSN 1691-0400. — Nr.154 (2004, 5.okt.), [1.]lpp.

Feldmane Sarmīte. Anda Līce saņem Veidenbauma prēmiju : [par dzejnieces, publicistes tikšanos ar Liepas pagasta iedzīvotājiem (Cēsu raj.)] / Sarmīte Feldmane ; tekstā stāsta A.Līce // Druva. — ISSN 1691-0400. — Nr.191 (2004, 8.dec.), [1.]lpp.

Grūtups Gaitis. Anda Līce. — Aspazijas prēmijas laureāte : [par Aspazijas literārās prēmijas pasniegšanu dzejniecei un publicistei Andai Līcei Aspazijas (1865-1943) 140.dz.d. velt. sarīkojumā Zaļenieku Kultūras namā (Jelgavas raj.)] / Gaitis Grūtups // Zemgales Ziņas. — ISSN 1407-3889. — Nr.56 (2005, 22.marts), [1.]lpp.

Holste Ilga. Mūžīgā līdumniece savā tēvzemē : [par rakstn. Andu Līci] / Ilga Holste // Stars. — Nr.49 (2002, 27.apr.), 4.lpp.

Jemberga Sanita. Maisu atvēršana raisa bažas : [sakarā ar LR Saeimas lēmumu par bij. Valsts drošības komitejas kartotēkas publiskošanu] / Sanita Jemberga ; tekstā stāsta Totalitārisma seku dokumentēšanas centra direktors Indulis Zālīte ; ar vēsturnieka Ineša Feldmaņa, dzejnieces Andas Līces, teologa Jura Rubeņa [u.c.] koment. // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.117 (2004, 21.maijs), [1.], 3.lpp.

Kaļužnijs Viktors. "Putinam nav iemesla atvainoties Latvijai..." : [par Latvijas un Krievijas attiecībām : saruna ar Krievijas vēstnieku LR un Latvijas Okupācijas muzeja literāro konsult.] / Viktors Kaļužnijs, Anda Līce ; mater. sagat. Voldemārs Krustiņš, Linda Rasa, Māris Antonevičs ; pierakst. Ģirts Kondrāts // Latvijas Avīze. — ISSN 1691-1229. — Nr.347 (2004, 21.dec.), 5.-7.lpp.

Krūmiņa Linda. Rainis saķertu galvu : [sakarā ar izglītības reformas pretinieku protesta akcijām pie rakstnieka Jāņa Raiņa (1856-1929) pieminekļa] / Linda Krūmiņa ; tekstā stāsta rakstniece Anda Līce, folklorists Andris Kapusts, Cesvaines (Madonas raj.) pils atjaunošanas fonda priekšsēd. Jānis Danoss un māksl. Ivars Poikāns // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.150 (2003, 5.aug.), [1.]lpp.

Lāce Aija. Anda Līce citādajā, pati savā gaismā : [par rakstn. dzejoļu un eseju grām. "Citāda gaisma" prezentāciju Okupācijas muzejā : sakarā ar 60.dz.d.] // Literatūra un Māksla Latvijā. — (2001, 3.maijs), 3.lpp.

Meditācija par nevardarbību : [sakarā ar fotogrāfa Kurta Sautera (Šveice) darbu izstādes "Karš — neizraudātās asaras" atklāšanu un pret vardarbību un karu vērstu pasākumu Okupācijas muzejā Rīgā : stāsta dzejniece, māksl., LR Saeimas deputāts un mediju speciālists] / Anda Līce, Ēriks Stendzenieks, Pēteris Simpsons, Jānis Ziemelis ; pierakst. Vents Dubrovskis // Neatkarīgās Tukuma Ziņas. — ISSN 1407-8252. — Nr.111 (2003, 20.sept.), [1.]-2.lpp. — (Piel. "Aka" ; Nr.38).

Nagle Gunita. "Pretpadomju elementu" bērni : [par Ilmāra Šalta grām. "Nolaupītā bērnība", Sandras Kalnietes grām. "Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos", Ilmāra Knaģa grām. "Bij tādi laiki" par dzīvi izsūtījumā Sibīrijā] / tekstā stāsta Okupācijas muzeja lit. konsult. Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 11.dec.) 18.lpp.

Nelojālus pilsoņus nevajag : [sakarā ar Andas Līces rakstu "Darvas deģi" laikr. Nr.221 (2003, 12.nov.) : par naturalizāciju un LR Pilsonības likumu : stāsta LR Saeimas deputāti] / Anta Rugāte, Ina Druviete, Pēteris Simsons u.c. ; pierakst. Ilze Kuzmina // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. — Nr.229 (2003, 25.nov.), 3.lpp.

Nepieciešams Piemiņas memoriāls : par okupācijas laika represijās bojāgājušo Latvijas iedzīv. piemiņas iemūžināšanu. — Paraksts: Latvijas Polit. represēto apvienības biedri Visvaldis Aivars, Ilmārs Knaģis, Gunārs Resnais; Latvijas Arhitektu savienības biedri Oļģerts Krauklis, Inese Maurāne, Elizabete Meņģele; Latvijas Komponistu savienības biedri Leons Amoliņš, Romualds Kalsons, Pēteris Vasks; Latvijas Mākslinieku savienības biedri prof. Ivars Heinrihsons, Džemma Skulme, prof. Valdis Villerušs; Latvijas Rakstnieku savienības biedri Māris Čaklais, Anda Līce, Knuts Skujenieks, Zigmunds Skujiņš // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 25.apr.) 2.lpp.

Plaude Dace. Aicina apzināties mirkļa vērtību : [par dzejnieces un publicistes Andas Līces viesošanos Alūksnes pils. bibliotēkā] / Dace Plaude ; tekstā stāsta A.Līce // Malienas Ziņas. — ISSN 1691-1466. — Nr.121 (2005, 15.okt.), [1.]-2.lpp.

Pliena Inese. Gara bagātības pēcpusdiena Siguldā : [par tikšanos ar dzejnieci Andu Līci Siguldā (Rīgas raj.) Dzejas dienu ietvaros] / Inese Pliena // Rīgas Apriņķa Avīze. — ISSN 1407-5857. — Nr.104 (2004, 18.sept.), 8.lpp.

Putniņa Aivita. Uzspēlēsim nākotni! : [par Sabiedr. politikas inst. projekta "Atstāsim Rīgu saviem bērniem" diskus. par Rīgas nākotnes attīstības vīziju : sakarā ar Andas Līces rakstu "Paspēlēsim nākotni?" laikr. 20.nov.] // Diena. — ISSN 1407-1290. — (2001, 26.nov.), 12.lpp.

Putniņa Mirdza. Andas Līces dzīves redzējumi : [par grām. "No sniega uz ziediem"] / Mirdza Putniņa // Druva. — ISSN 1691-0400. — Nr.70 (2005, 7.maijs), 4.lpp.

Rozeniece Aina. Slava mirklim un mūžībai : [par rakstnieces un kultūrvēsturnieces Melānijas Vanagas (1905-1997) 100.dz.d. velt. konf. Amatas novada Kultūras centrā un Amatas pamatskolā (Cēsu raj.)] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta rakstnieki Māra Zālīte, Anda Līce, Ēriks Hānbergs [u.c.] // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.146 (2005, 14.sept.), B8.lpp.

Rozeniece Aina. Piemiņai un zināšanai, vēsturiskajai patiesībai un apskaidrībai : [par Noriļskas specnometņu (Krievija) politieslodzīto sacelšanās 50.gadadienas (1953) atceres pasākumu Latvijas Okupācijas muzejā] / Aina Rozeniece ; tekstā stāsta dzejniece Anda Līce, bij. politieslodzītie Imants Grāvītis, Guna Rudzīte, Juris Latiševs // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.133 (2003, 26.sept.), 12.lpp.

Sarūgtināti un atgrūsti : [sakarā ar Latvijas Represēto apvienības, Nacionālo karavīru biedrības un Nacionālo partizānu apvienības izlikšanu no telpām Vecrīgā : stāsta rakstniece, rež., publicists un LR 8.Saeimas dep.] / Anda Līce, Jānis Streičs, Ojārs Celle, Juris Dobelis ; mater. sagat. Dace Kokareviča // Lauku Avīze. — ISSN 1407-3331. - Nr.24 (2003, 5.febr.), 4.lpp.

Šcerbinskis Valters. Jaunais Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmatas izdevums / Valters Ščerbinskis. — Latvijas Okupācijas muzeja gadagrāmata 2003, 5.gads : pakta zona = Yearbook 2003 the Museum of the occupation of Latvia : sphere of influence / Inese Dreimane, Björn Felder, Andrejs Edvīns Feldmanis, Lauris Gundars, Ritvars Jansons, Klas-Göran Karlsson, Pāvils Koķis, Anta Lapa, Anda Līce, Gundega Michele, Inese Misāne, Uldis Neiburgs, Lelde Ozola-Neimane, Valters Nollendorfs, Ojārs Stepens, Heinrihs Strods. — Rīga : Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja fonds, 2004. - 332 lpp. : il., ģim., diagr., sh., tab., faks. // Latvijas Arhīvi. — ISSN 1407-2270. — Nr.4 (2004), 144.-146.lpp.

Sila B. Bulduriem 95 : [par dārzkopības skolu (Jūrmala)] / B.Sila ; tekstā stāsta absolvente Anda Līce // Pasaules Atbalss. — ISSN 1407-2025. — Nr.22 (2005, 2./9.jūn.), [20.]lpp.

Vāgnere Kristīne. No emocijām līdz rīcībai : [par attieksmi pret pasaulē mītošajiem latviešiem : sakarā ar Andas Līces rakstu "Daudzkārt aizmirstie Sibīrijas latvieši" laikr. Nr.157 (2004, 9.jūl.)] / Kristīne Vāgnere // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.163 (2004, 16.jūl.), 13.lpp.

Vēliņa Anita. Andas Līces motīvs / Anita Vēliņa // Malienas Ziņas. — ISSN 1691-1466. — Nr.23 (2005, 24.febr.), 9.lpp.

Viese Saulcerīte. Caur saules vārtiem : [par Andas Līces dzejas un eseju izlases atvēršanas svētkiem] / Saulcerīte Viese // Latvijas Vēstnesis. — ISSN 1407-0391. — Nr.72 (2004, 7.maijs), B8.lpp.

Zirnis Egīls. Es laikam esmu ļoti tālu projām : [sakarā ar dzejnieces Velgas Kriles (1945-1991) 60.dz.d.] / Egīls Zirnis ; tekstā stāsta dzejnieces māsa Antra Krile, dzejniece Anda Līce // Diena. — ISSN 1407-1290. — Nr.224 (2005, 24.sept.), 32.-[35.]lpp. — (Piel. "SestDiena").

Zvirgzdiņa Dace. Gaidām ciemos dzejnieci Andu Līci : [sakarā ar tikšanos Madonas novadpētniecības un māklsas muzejā] / Dace Zvirgzdiņa // Stars. — ISSN 1691-0958. — Nr.54 (2004, 11.maijs), 4.lpp.