Atbildes, kuras tu meklē
Partikulas

Partikulas ir palīgvārdi, kas piešķir vārdam, vārdu grupai vai teikumam kādu nozīmes niansi: ierobežojumu, pastiprinājumu, nenoteiktību un citas nianses.

Tā, piemēram, partikulas tikai, vien piešķir ierobežojuma nozīmi:

Ja cilvēks ilgu laiku grozās tikai literātu aprindās vien, viņš šo to apgūst. (Pēc V. Ancīša.)

Piemēri partikulu lietojumam:

Rīts bija itin auksts (pastiprinājums), un es jo drīz (pastiprinājums) uzvilku cimdus.

Atgadās taču (pastiprinājums) kaut kas (nenoteiktība) jocīgs ar ikvienu. (Pēc V. Ancīša.)

Tikai (ierobežojums) nedomājiet, ka viņš arī (pastiprinājums) izskatījās pēc Pirtnieku Anša. Neizskatījās vis (pastiprinājums). (V. Ancītis.)

Partikulas var izteikt apgalvojumu (), noliegumu (nē, ne), jautājumu (vai), vēlēšanos (kaut).

Piemēri:

"Vai (jautājuma partikula) tev viesis?"

" (apgalvojuma partikula), sens paziņa. No jaunības laikiem."

(nolieguma partikula), šo lietussargu es noliku plauktā!

Kaut (vēlējuma partikula) rīt spīdētu saule!

Ievērojiet!

Partikula noliedz teikumā izteikto domu, piemēram: , es to nedarīšu!

Partikula ne noliedz kādu vārdu teikumā un nostājas tā priekšā, piemēram: Namatēvs neteica ne vārda.

Partikula ne teikumā var aizstāt darbības vārdu ar negāciju ne-. Tā, piemēram, teikumā Daugava ziemā aizsalst, bet avots ne partikulas ne vietā varētu būt vārds neaizsalst.

Atcerieties!

Partikulām var būt homonīmi citās vārdu šķirās. Vārdi jo, kaut, lai, taču, vai u. c. teikumā var būt vai nu partikulas, vai saikļi. Vārdi jau, nu, tik, vēl u. c. teikumā var būt vai nu partikulas, vai apstākļa vārdi; vārds nu var būt arī izsauksmes vārds.

Atpakaļ uz gramatikas lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.