Atbildes, kuras tu meklē
Īpašības vārdi

Īpašības vārdiem ir divējādas galotnes: noteiktā un nenoteiktā galotne. Īpašības vārdu locīšanas likumus nosaka tā dzimte un galotnes tips. Vīriešu dzimtes īpašības vārdus ar nenoteikto galotni loka tāpat kā pirmās deklinācijas lietvārdus. Savukārt sieviešu dzimtes lietvārdus ar nenoteikto galotni loka kā ceturtās deklinācijas lietvārdus. Īpašības vārdus ar noteikto galotni loka īpatnēji. Locījumu galotnes īpašības vārdiem ar nenoteikto galotni norādītas Tabulā 1, bet locījumu galotnes īpašības vārdiem ar noteikto galotni - Tabulā 2. Īpašības vārdus pārākā un vispārākā pakāpē loka līdzīgi.

Tabula 1. Locīšanas paradigma īpašības vārdiem ar nenoteikto galotni

DzimteskaitlisNomin.Ģen.Dat.Akuz.Lok.Vok.
vīriešuviensk.-s-a-am-u-
vīriešudaudzsk.-i-us-iem-us-os-
sieviešuviensk.-a-as-ai-u-
sieviešudaudzsk.-as-u -ām-as -ās-

Tabula 2. Locīšanas paradigma īpašības vārdiem ar noteikto galotni

DzimteSkaitlisNomin.Ģen.Dat.Akuz.Lok.Vok.
vīriešuviensk.-ais-ajam-o-ajā-ais
vīriešudaudzsk.-ie-o-ajiem-os-ajos-ie
sieviešuviensk.-ās-ajai-o-ajā
sieviešudaudzsk.-ās-o -ajām-ās -ajās-ās

Īpašības vārdiem ar izskaņu -ējs, lokot ar noteikto galotni, nav paplašināto galotņu.

DzimteSkaitlisNomin.Ģen.Dat.Akuz.Lok.Vok.
vīriešuviensk.-ais-am-o-ais
vīriešudaudzsk.-ie-o-iem-os-os-ie
sieviešuviensk.-ās-ai-o
sieviešudaudzsk.-ās-o -ām-ās -ās-ās

Piemērs

Īpašības vārdu ar nenoteikto galotni locīšana

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvszil-szil-azil-izil-as
Ģenitīvszil-azil-aszil-uzil-u
Datīvszil-amzil-aizil-iemzil-ām
Akuzatīvszil-uzil-uzil-uszil-as
Lokatīvszil-āzil-āzil-oszil-ās
Vokatīvs----

Īpašības vārdu ar noteikto galotni locīšana

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvszil-aiszil-āzil-iezil-ās
Ģenitīvszil-āzil-āszil-ozil-o
Datīvszil-ajamzil-ajaizil-ajiemzil-ajām
Akuzatīvszil-ozil-ozil-oszil-ās
Lokatīvszil-ajāzil-ajāzil-ajoszil-ajās
Vokatīvszil-aiszil-āzil-iezil-ās

Īpašības vārdu ar izskaņu -ējs locīšana ar noteikto galotni

Vīr., viensk.Siev. viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvsvidēj-aisvidēj-āvidēj-ievidēj-ās
Ģenitīvsvidēj-āvidēj-āsvidēj-ovidēj-o
Datīvsvidēj-amvidēj-aividēj-iemvidēj-ām
Akuzatīvsvidēj-ovidēj-ovidēj-osvidēj-ās
Lokatīvsvidēj-āvidēj-āvidēj-osvidēj-ās
Vokatīvsvidēj-aisvidēj-āvidēj-ievidēj-ās

Atpakaļ uz gramatikas lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.