Atbildes, kuras tu meklē
Ciešamās kārtas tagadnes divdabis

Lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis tiek veidots no vienkāršās tagadnes daudzskaitļa pirmās personas, pievienojot -s. Tādējādi tas beidzas ar -āms trešās konjugācijas pirmās un otrās grupas darbības vārdiem un ar -ams citos gadījumos. Divdabi loka tāpat kā īpašības vārdu ar noteikto vai nenoteikto galotni.

Šim divdabim ir arī nelokāmā forma, kur galotne -s zūd. Divdabjiem ar -am, -ām ir arī atgriezeniskās formas ar izskaņām -amies, -āmies.

Piemērs

Divdabja locīšana ar nenoteikto galotni

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvsredzam-sredzam-aredzam-iredzam-as
Ģenitīvsredzam-aredzam-asredzam-uredzam-u
Datīvsredzam-amredzam-airedzam-iemredzam-ām
Akuzatīvsredzam-uredzam-uredzam-usredzam-as
Lokatīvsredzam-āredzam-āredzam-osredzam-ās

Divdabja locīšana ar noteikto galotni

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvsredzam-aisredzam-āredzam-ieredzam-ās
Ģenitīvsredzam-āredzam-āsredzam-oredzam-o
Datīvsredzam-ajamredzam-ajairedzam-ajiemredzam-ajām
Akuzatīvsredzam-oredzam-oredzam-osredzam-ās
Lokatīvsredzam-ajāredzam-ajāredzam-ajosredzam-ajāsAtpakaļ uz divdabju lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.