Atbildes, kuras tu meklē
Objekti apkārtnē Meklēt

Baronu fon Manteifeļu kapenes

Kurzemes reģions, Kazdanga,

1905. gada revolūcijas laikā Kazdangas pils tika nodedzināta, bojā gāja lielākā daļa iekštelpu apdares un iekārtojuma. Pēkšņais izprovocētais, stihiskais naids iznīcināja simtiem gadu krātās kultūras vērtības. Pils nodedzināšana liberālajam baronam K.V. fon Manteifelim bija ne tik daudz materiāls, cik morāls trieciens, kas pilnībā sadragāja viņa līdzšinējos uzskatus un attieksmi pret kazdandzniekiem un Latviju kopumā.

Baronu fon Manteifeļu kapeņu iekārtošana aizsākās laika posmā no 1903. līdz 1904. gadam, bet darbus pārtrauca Pirmais pasaules karš.

Objektu iesūtīja: Kazdangas tūrisma informācijas centrs.