Atbildes, kuras tu meklē
Merimē Prospērs

Franču rakstnieks (1803-1870)

Prospēra Merimē darbi

Grāmatas

Merimē Prospērs. Dubulta maldīšanās : noveles ; Kārļa IX valdīšanas hronika : [romāns] / Prospērs Merimē ; [no franču val. tulk. Jausma Ābrama ... [u.c.]]. - Rīga : Zvaigzne, 1990. - 574, [2] lpp. : portr.

Merimē Prospērs. Kolomba ; Karmena : noveles / Prospērs Merimē ; no franču val. tulk. J.Ābrama ; il. V.Grants. - 2.izd. - Rīga : Liesma, 1986. - 229, [2] lpp. : il.

Literatūra par Prospēru Merimē

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Jaunarāja Skaidrīte. "Franču rakstnieka Prospēra Merimē (1803-1970) ..." : [sakarā ar krāj. "Dubultā maldīšanās" izdošanu] / Skaidrīte Jaunarāja // Grāmata. - Nr.7 (1990), 67.lpp.

Liepiņa Ieviņa. Citādā, bet atpazīstamā "Karmena" : [franču komp. Žorža Bizē operas "Karmena" pēc Prospēra Merimē t.p. nos. noveles motīviem iestud. (rež. Vladimirs Okuņs) Rīgas Muzikālajā teātrī] / Ieviņa Liepiņa // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.156 (2007, 11.jūn.), 13.lpp.

Mellēna Lauma. Karmena : no romantisma līdz socreālismam : [par franču komp. Žorža Bizē operas "Karmena" pēc franču rakstnieka Prospēra Merimē noveles topošo iestud. (rež. Andrejs Žagars) Latvijas Nacionālajā operā ar Elīnu Garanču titullomā] / Lauma Mellēna // Neatkarīgā Rīta Avīze Latvijai. - ISSN 1407-3463. - Nr.225 (2007, 26.sept.), 13.lpp. : ģīm.

Seko savai "Karmenai" : [sakarā ar Latvijas Kultūras akad. Leļļu teātra kursa aktieru diplomdarba "Karmena. Versija" pēc Prospēra Merimē noveles motīviem pirmizrādi Latvijas Valsts Leļļu teātrī (rež. Aleksandrs Mindļins)] / mater. sagat. Baiba Kalna // Izglītība un Kultūra. - ISSN 1407-4036. - Nr.16 (2005, 21.apr.), 8.lpp.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008