Atbildes, kuras tu meklē
Treimane Mudīte

Tulkotāja (dzimusi 1948)

Mudītes Treimanes darbi

Grāmatas

Treimane Mudīte. Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi / Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 142, [1] lpp., [12] lpp. krās. iel.

Tulkojumi

Andersens Hanss Kristians. Pasakas / Hanss Kristians Andersens ; no dāņu val. tulk. Mudīte Treimane ; [il. Agija Staka]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2005]. - 67 lpp. : il.

Andersons Ingalds. Ārdurvis : iedvesma, idejas, apraksti / Ingalds Andersons ; [tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 64 lpp. : il.

Andersons Ingalds. Labiekārtots dārzs / Ingalds Andersons ; [tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 96 lpp. : il.

Anti Gerda. Tikai mazliet prieka : romāns / Gerda Anti ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; [māksl. Kaspars Rekmanis]. - Rīga : Daugava, 2000. - 167, [1] lpp. - (Ziemeļzemju rakstnieki).

Bergmanis Ingmars. Intīmās grēksūdzes / Ingmars Bergmanis ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; [pēcv. sarakst. Viesturs Vecgrāvis]. - Rīga : Daugava, 2000. - 173, [2] lpp. - (XX gadsimta klasiķi).

Frīmansone Ingere. Kailo sieviešu sala / Ingere Frīmansone ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Daugava, 2004. - 388, [3] lpp.

Hellbergs Bjerns. Klubs karaoke : [policijas romāns] / Bjerns Hellbergs ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. - 264 lpp.

Jānsone Tūve. Burvja cepure / Tūve Jānsone ; Tūves Jānsones zīm. ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 153, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Jānsone Tūve. Mumintēta memuāri / Tūve Jānsone ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; aut. il. - Rīga : Nordik, 1998. - 174, [1] lpp. : il.

Jānsone Tūve. Trollīša ziema / Tūve Jānsone ; Tūves Jānsones zīm. ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2004]. - 126, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lāgerlēva Selma. Kristus leģendas / Selma Lāgerlēva ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; [māksl. Irēna Žguta]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2007]. - 264 lpp. - Saturs: Svētā nakts ; Ķeizara vīzija ; Gudro vīru aka ; Betlēmes bērns ; Bēgšana uz Ēģipti ; Nācaretē ; Templī ; Svētās Veronikas sviedrauts ; Sarkankrūtītis ; Mūsu kungs un Svētais Pēteris ; Sveces liesma.

Lindela Unni. Sapņu ķērājs / Unni Lindela ; no norvēģu val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2004. - 324, [1] lpp. - (Lieta ; №6).

Lindgrēne Astrida. Kalle Blumkvists un Rasmuss / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 175, [1] lpp. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Lennebergas Emīla dzīve rit tālāk / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; māksl. Bjerns Bergs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 148, [1] lpp. : il. - (Ķengurgrāmata).

Lindgrēne Astrida. Lennebergas Emīls / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; māksl. Bjerns Bergs]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 91, [2] lpp. : il. - (Ķengurgrāmata).

Lindgrēne Astrida. Madikena / Astrida Lindgrēne ; [tulk. latv. val. Mudīte Treimane, Vilnis Treimanis]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 161, [1] lpp. : il. - (Ķengurgrāmata).

Lindgrēne Astrida. Madikena un Jūnijkalniņu Pims / Astrida Lindgrēne ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane un Vilnis Treimanis ; māksl. Ilona Vīklande. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 215, [1] lpp. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Meistardetektīva Blumkvista bīstamie piedzīvojumi / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; Ērika Palmkvista il.]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2002]. - 187, [1] lpp. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Mio, manu Mio / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; māksl. Ilona Vīklande]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 148, [2] lpp. : il. - (Ķengurgrāmata).

Lindgrēne Astrida. Mio, manu Mio / Astrida Lindgrēne ; [māksl. Ilona Vīklande ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2000]. - 148, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Rasmuss, Pontuss un Trakulis / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; vāka un il. aut. Ēriks Palmkvists]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2001]. - 210, [1] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Lindgrēne Astrida. Ronja - laupītāja meita / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; māksl. Ilona Vīklande]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 222, [1] lpp. : il. - (Ķengurgrāmata).

Lindgrēne Astrida. Rūķītis Nilss Karlsons / Astrida Lindgrēne ; [no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane ; māksl. Ilona Vīklande]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2008]. - 116, [2] lpp. : il. - (Ķengurgrāmata).

Lindgrēne Astrida. Rūķītis Nilss Karlsons / Astrida Lindgrēne ; [māksl. Ilona Vīklande ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane]. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 116, [2] lpp. : il. - (Lasītprieks!, ISSN 1407-3730).

Mankells Hennings. Suņi Rīgā : [romāns] / Hennings Mankells ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Atēna, 2001. - 343, [1] lpp. - (Atēnas detektīvs).

Preisens Alfs. Kazlēns, kas prata skaitīt līdz desmit / Alfs Preisens ; māksl. Vladimirs Sutejevs ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2005. - 17, [2] lpp. : il.

Seierstade Osne. Kabulas grāmattirgotājs : ģimenes drāma / Osne Seierstade ; tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2003]. - 262, [2] lpp.

Veibuls Jergens. Zviedrijas vēsture / Jergens Veibuls ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1997. - 159, [4] lpp. il.

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Treimane Mudīte. Astrida plašajā pasaulē : [par zviedru rakstn. Astridas Lindgrēnes daiļradei velt. 4.konf. un izst. "Astridas Lindgrēnes māja" Smolandes pils. Vimmerbijā (Zviedrija)] / Mudīte Treimane // Grāmatu Apskats. - Nr.12 (1998), 10.-12.lpp.

Treimane Mudīte. Balto-skandināvu akadēmijas aktivitātes : [par ziemeļu un dienvidu garīgajai saiknei 20.gs. lit. un kult. vēst. veltīto konf. Panevēžā (Lietuva)] / Mudīte Treimane // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.4 (1997), 241.-243.lpp.

Treimane Mudīte. Lasīšanas veicināšanas programmas Zviedrijā : [sakarā ar rokasgrām. "Läslustoch lättläst" (Lunda, 2003) klajā nākšanu] / Mudīte Treimane // Bibliotēku Pasaule. - ISSN 1407-6799. - Nr.37 (2006), 47.-51.lpp. : ģīm.

Treimane Mudīte. Latviešu un zviedru bibliotekārie sakari / Mudīte Treimane // Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti. - [20.]sēj. (1998), 66.-70.lpp.

Treimane Mudīte. Literārs ceļojums ap Baltijas jūru : [par zviedru tulk. Mētas Utusones sastādīto antoloģiju "Sievietes ap Baltijas jūru" (Zviedrija, 1996)] / Mudīte Treimane // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.6 (1997), 220.-222.lpp.

Treimane Mudīte. Spožs zvaigznājs : [par Ziemeļu zvaigznājs : Hanss Kristians Andersens, Sohariass Topēliuss, Henriks Ibsens, Bjernsterne Bjernsons, Aleksis Kivi, Augusts Strindbergs, Hermanis Bangs, Selma Lāgerlēva, Knuts Hamsuns : [rakstu krāj.] / Latvijas Universitātes Lit., folk. un mākslas inst. ; sast. Inguna Daukste-Silasproģe un Arno Jundze ; aut.: Maija Burima, Inguna Daukste-Silasproģe, Arno Jundze, Benedikts Kalnačs, Inguna Sekste, Lita Silova ; red. Ligita Bībere ; māksl. Ināra Jēgere. - Rīga : Latvijas Universitātes Lit., folk. un mākslas inst. : Zinātne, 2002. - 386, [3] lpp., [16] lp. il., ģīm., faks.] / Mudīte Treimane // Letonica. - ISSN 1407-3110. - [Nr.]12 (2005), 120.-122.lpp.

Treimane Mudīte. Tūves Jānsones Muminu pasaule : [par somu rakstn.] / Mudīte Treimane // Grāmatu Apskats. - ISSN 1407-0332. - Nr.12 (1998), 6.-9.lpp.

Treimane Mudīte. Vizma Lāce : [tulk. (1926-2007) piemiņai] / Mudīte Treimane // Diena. - ISSN 1407-1290. - Nr.118 (2007, 23.maijs), 12.lpp. : ģīm.

Tulkojumi

Straubergs Kārlis. Latviešu tautas ticējumi par mirušajiem : [fragm. no latviešu folk. pētnieka (1890-1960) grām. "Lettisk folktro om de döda" : ar īsām ziņām par aut.] / Kārlis Straubergs ; no zviedru val. tulk. Mudīte Treimane // Kentaurs XXI. - ISSN 1019-5351. - Nr.39 (2006, apr.), 14.-34.lpp. : ģīm.

Sarunas

Treimane Mudīte. Cilvēks ar divām mīlestībām : [saruna ar tulk., bibliotekāri] / Mudīte Treimane ; pierakst. un fotogr. Mārcis Čapkovskis // Auseklis. - Nr.73 (2002, 29.jūn.), 6.lpp. : fotogr.

Treimane Mudīte. Starpniece sarunai ar trollīšiem Muminiem : [saruna ar bērnu grāmatu tulk. un bibliotekāri M.Treimani] / Mudīte Treimane ; pierakst. Inga Fridrihsone // Auseklis. - Nr.55 (1998, 12.maijs), 2.lpp.

Literatūra par Mudīti Treimani

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Kaņepe Mairita. Svētki bērnu lasīt priekam : [par jauno lasītāju svētkiem Cēsu Bērnu bibliotēkā] / Mairita Kaņepe ; tekstā stāsta tulk. Mudīte Treimane, skolotāja Ingrīda Rence // Druva. - ISSN 1691-0400. - Nr.66 (2007, 28.apr.), 3.lpp.

Paegle Laila. Lai mute no brīnumiem līdz debesīm vaļā... : [par Limbažu Bērnu bibliotēkas rīkoto tikšanos ar dzejnieku Uldi Ausekli un tulk. Mudīti Treimani] / Laila Paegle // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.46 (2004, 22.apr.), 5.lpp.

Paegle Laila. Limbažu bērni pirmie iepazīst grāmatu "Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi" : [par tikšanos ar tulk., zviedru rakstnieces 100.dz.d. (1907-2002) velt. grām. "Astridas Lindgrēnes darbi un nedarbi" aut. Mudīti Treimani Limbažu Bērnu bibliotēkā] / Laila Paegle ; tekstā stāsta M.Treimane // Auseklis. - ISSN 1691-0141. - Nr.138 (2007, 1.dec.), 7.lpp. : ģīm.

"Piedodi tiem, jo tie nezina, ko tie dara!" : [par tulkošanu : tulk. saruna] / Jānis Elsbergs, Maija Andersone, Mudīte Treimane, Māra Poļakova ; mater. sagat. Ieva Kolmane // Karogs. - ISSN 0132-6295. - Nr.5 (2004, maijs), 123.-133.lpp.

Vītola Ilze. Bērns visu mūžu un aiz tā : [sakarā ar zviedru rakstnieces Astridas Lindgrēnes (1907-2002) 100.dz.d.] / Ilze Vītola ; tekstā fragm. no A.Lindgrēnes atmiņām, stāsta tulk. Mudīte Treimane, aktrise Vera Singajevska // Latvijas Avīze. - ISSN 1691-1229. - Nr.307 (2007, 9.nov.), 16.-[19.]lpp. : ģīm. - (Mājas viesis, ISSN 1691-0931).

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008