Atbildes, kuras tu meklē

Stende

Vārds „STENDE” cēlies no lībiešu izcelsmes vārda „Testenden”, tā kādā ar 1288. gada 10. oktobri datētā senrakstā nosaukta Stendes upe, kuras krastā atradies ciems „Padestende”. Jādomā, ka kurši ir pārņēmuši no lībiešiem „Testendes” vārdu un, izmantojot lībiešu valodai raksturīgo priedēkli „pa”, darinājuši savu ciemata nosaukumu.

Skatīt arī: