Atbildes, kuras tu meklē
Atstāstījuma izteiksme

Atstāstījuma izteiksme norāda, ka runātājs nav pārliecināts, vai izsacītā darbība atbilst īstenībai. Atstāstījuma izteiksmes vienkāršo laiku formas veido no attiecīgajām īstenības izteiksmes laiku formām, personas galotņu vietā liekot -ot, -oties.

Salikto laiku formas atstāstījuma izteiksmē veido no īstenības izteiksmes salikto laiku formām, esmu, esi, ir, utt. aizstājot ar esot, un būšu, būsi, būs ar būšot. Līdzīgi vajadzības izteiksmē ir aizstāj ar esot un būs ar būšot.

Ciešamās kārtas formas atstāstījuma izteiksmē veido no īstenības izteiksmes ciešamās kārtas formām, aizstājot tieku, tiec, tiek, utt. ar tiekot un tikšu, tiksi, tiks, utt. ar tikšot.

Piemēri

Vienkāršie laiki

Tagadne,
tiešie d.v.

Tagadne
atgriez. d.v.
Nākotne,
tiešie d.v.
Nākotne,
atgriez. d.v
esvedotmācotiesvedīšotmācīšoties
tuvedotmācotiesvedīšotmācīšoties
viņšvedotmācotiesvedīšotmācīšoties
mēsvedotmācotiesvedīšotmācīšoties
jūsvedotmācotiesvedīšotmācīšoties
viņivedotmācotiesvedīšotmācīšoties

Saliktie laiki

Saliktā tagadneSaliktā nākotne
esesot lasījis (-usi)būšot lasījis (-usi)
tuesot lasījis (-usi)būšot lasījis (-usi)
viņšesot lasījisbūšot lasījis
viņaesot lasījusibūšot lasījusi
mēsesot lasījuši (-as)būšot lasījuši (-as)
jūsesot lasījuši (-as)būšot lasījuši (-as)
viņiesot lasījušibūšot lasījuši
viņasesot lasījušasbūšot lasījušas

Vajadzības izteiksmes atstāstījuma paveids

TagadneNākotne
manesot jālasabūšot jālasa
tevesot jālasabūšot jālasa
viņamesot jālasabūšot jālasa
mumsesot jālasabūšot jālasa
jumsesot jālasabūšot jālasa
viņiemesot jālasabūšot jālasa

Ciešamā kārta

TagadneNākotne
estiekot vests (-a)tikšot vests (-a)
tutiekot vests (-a)tikšot vests (-a)
viņštiekot veststikšot vests
viņatiekot vestatikšot vesta
mēstiekot vesti (-as)tikšot vesti (-as)
jūstiekot vesti (-as)tikšot vesti (-as)
viņitiekot vestitikšot vesti
viņastiekot vestas tikšot vestas


Atpakaļ uz darbības vārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.