Atbildes, kuras tu meklē
Saikļi (konjunkcijas)

Saikļi ir palīgvārdi, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, salikta teikuma daļas (gan sakārtojumā, gan pakārtojumā) un pašus teikumus.

Piemēri

Rīgā biju iegādājies "Literatūru un Mākslu" un nolēmu tās trīs stundas līdz Saldum izmantot, lai uzzinātu jaunākos notikumus daiļo mūzu pasaulē. Taču kārtējo reizi izrādījās, ka ar labiem nodomiem ir bruģēts ne vien ceļš uz elli, bet arī uz Kurzemes Florenci Saldu.

(V. Ancītis.)

Pēc sastāva saikļus iedala vienvārda saikļos un vairākvārdu saikļos.

Vienvārda saikļi ir un, bet, jo, ka, lai, vai, arī, kamēr, nekā, tomēr, kolīdz, tikko, turpretī, turpretim u. c.

Vairākvārdu saikļi sastāv no diviem atsevišķiem vārdiem, piemēram, tāpēc ka, tādēļ ka, lai arī, lai gan, kaut arī, kaut gan, kā arī, jeb vai, tā kā, tā ka.

Vairākvārdu saikļu grupā ietilpst arī pāru saikļi. Tiem ir divas daļas, kas teikumā neatrodas līdzās, bet nozīmes ziņā ir saistītas, un tās lieto pārī, veidojot pāru saikli. Pāru saikļi ir, piemēram, šādi: ne vien- bet arī, ne tikvien- bet arī, ne tikai- bet arī, nevis- bet, kā- tā, tiklab- kā arī.

Ir saikļi, kas teikumā lietojami, tos vismaz divas reizes atkārtojot; tie ir atkārtotie saikļi. Atkārtotie saikļi ir šādi: gan- gan, ir- ir, ne- ne, nedz- nedz, drīz- drīz, tik- tik, te- te.

Piemēri

1. Sakāmvārdi un parunas caunu nepiemin.

2.Pasakās, kurās taču darbojas gan šādi, gan tādi dzīvnieki, caunas nepiedalās.

3.Viņš nav ne uz amatiem, ne uz goda nosaukumiem.

4.Latviešu kultūrā pazīstam ne vien rakstnieku Albertu Cauni, bet arī bibliogrāfu Voldemāru Cauni, gleznotāju Valdemāru Cauni, bet jau atmodas laikos bijis pazīstams Juris Caunītis.

(Pēc V. Ancīša.)

Pirmajā un ceturtajā teikumā ir vienvārda saikļi un, bet; otrajā un trešajā teikumā- atkārtotie saikļi gan- gan, ne- ne, ceturtajā teikumā- vairākvārdu pāru saikļi ne vien- bet arī.

Pēc uzdevuma teikumā šķirami sakārtojuma un pakārtojuma saikļi.

Sakārtojuma saikļi ir tie, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, vienlīdzīgas teikuma daļas, pašus teikumus, piemēram:

Gājēji steidzās savās gaitās, ierāvušies sevi un savās apkaklēs, un tā arī nepievērsa uzmanību vecīgajam vīram. Un viņš slāja kā jau vecis- smagi vilkdams juhtādas zābakos ieautās kājas.

(Pēc V. Ancīša.)

Pakārtojuma saikļi piesaista pakārtojumā palīgteikumu virsteikumam vai palīgteikumu palīgteikumam, piemēram:

Reiz, rakstot par Kārli Mīlenbahu, skaidri zinādams, ka viņa "Latviešu valodas vārdnīcai" kopā ar papildinājumiem ir pavisam seši sējumi, tomēr minēju septiņus. Šī aplamība tika arī nodrukāta, jo redaktori droši vien paļāvās uz to, ka Ancītis jau nemelos.

(V. Ancītis.)

Šajos teikumos vārdi ka, jo ir pakārtojuma saikļi, tomēr-sakārtojuma saiklis.

Atcerieties!

Palīgteikumus ievada ne tikai saikļi, bet arī attieksmes vietniekvārdi dažādos locījumos un apstākļa vārdi.

Atpakaļ uz gramatikas lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.