Atbildes, kuras tu meklē
Vajadzības izteiksme

Vajadzības izteiksmes pamatformu veido no darbības vārda īstenības izteiksmes trešās personas formas ar priedēkli jā-. Nepieciešamo laika formu iegūst pamatformai pievienojot darbības vārda būt attiecīgā laika trešās personas formu. Vienkāršajā tagadnē parasti darbības vārdu ir nelieto.

Piemērs
TagadnePagātneNākotne
manir jālasabija jālasabūs jālasa
tevir jālasabija jālasabūs jālasa
viņamir jālasabija jālasabūs jālasa
mumsir jālasabija jālasabūs jālasa
jumsir jālasabija jālasabūs jālasa
viņiemir jālasabija jālasabūs jālasa

Ievērojiet!

Teikumos aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē lietvārds lietojams nominatīvā; tāpat lietojami ari 3. personas vietniekvārdi viņš, viņa, viņi, viņas.

Piemērs

Man jāmācās dzejolis.

Tev jāņem viņš (viņa, viņi, viņas) līdzi.

Ja aiz darbības vārda vajadzības izteiksmē ir 1. un 2. personas vietniekvārdi, tad tie lietojami akuzatīvā, piemēram: Tēvam jāņem mani (tevi) līdzi.

Atpakaļ uz darbības vārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.