Atbildes, kuras tu meklē
Avena Aina
Avena Aina kopā ar vecākiem Bertu un Jāni Kalvīšiem 1930. gadā
Avena Aina

(dzim. Kalvīte)
skolotāja un režisore (10.01.1926.–02.06.2011.)

Aina Avena dzimusi 1926. gada 10. janvārī Pļaviņu pagasta Stukmaņu ciema Ozolos, un jaunsaimnieka Jāņa Kalvīšu un viņa sievas Bertas ģimenē. Tēvs savulaik aktīvi darbojies Stukmaņu teātra pašdarbībā. Izrādes iestudētas gandrīz uz katriem svētkiem, sadarbojoties ar teātra personību Aleksi Mierlauku, reizēm aktieriem tērpi vesti no Nacionālā operteātra, labs palīgs skatuves tērpu darināšanā ir bijusi arī Jāņa sieva Berta.

Skolas gaitas Aina Avena uzsākusi Klintaines pamatskolā, vēlāk Pļaviņu ģimnāzijā. Absolvējusi LVU Ģeoloģijas ģeogrāfijas fakultāti, atgriežas dzimtajā pusē un sāk strādāt Pļaviņu izglītības nodaļā par inspektori. 33 gadus strādājusi Pļaviņu ģimnāzijā par ģeogrāfijas skolotāju. Paralēli skolotājas darbam Aina Avena turpina tēva iesākto pašdarbības jomā – 1953. gadā dramatiskā kolektīva dibināšanā piedalījusies arī Aina Avena un laika posmā no 1953. līdz 2006. gadam to vadījusi. Pirmā viņas iestudētā luga bija Rūdolfa Blaumaņa „Ugunī”, kurā pati režisore spēlējusi Kristīni. Režisore iestudējusi daudzas izrādes, izaudzinājusi vairākas aktieru paaudzes. Par ieguldījumu Pļaviņu pilsētas kultūras dzīvē un amatierteātra mākslas attīstībā 2006. gadā saņēmusi valdības apbalvojumu: Atzinības Krusta Sudraba nozīmi. Kopā ar vīru Pēteri Avenu izaudzināta meita Līga, kura šobrīd ir J. Cimzes Valkas Mūzikas skolas direktore.

Izmantotā literatūra:

  1. Šķirklis tapis sadarbībā ar Klintaines pagasta bibliotēku

Skatīt arī Klintaines pagasta bibliotēka