Atbildes, kuras tu meklē
Dravnieks Jēkabs

Žurnālists, tulkotājs, grāmatizdevējs (1858-1927)

Literatūra par Jēkabu Dravnieku

Publikācijas periodiskajos izdevumos

Āķēns Gatis. Iepazīstina ar grāmatu izdošanas vēsturi Latvijā : [par Jelgavas grāmatn. vēst. velt. izst. "Grāmatas nesēji tautā" Ģ.Eliasa Jelgavas Vēst. un mākslas muzejā] / Gatis Āķēns // Zemgales Ziņas. - ISSN 1407-3889. - (2000, 7.okt.), [1.]lpp.

Bankavs Andrejs. Jēkabs Dravnieks - leksikogrāfs : [1858-1927] / Andrejs Bankavs // Linguistica Lettica. - ISSN 1407-1932. - Nr.5 (1999), 30.-35.lpp.

Blinkena Aina. Jēkaba Dravnieka mantojums : [sakarā ar leksikogr., grāmatizd. (arī Jēkabs Draviņš-Dravnieks (1858-1927)) 140.dz.d.] / Aina Blinkena // Literatūras Avīze. - (1998, 17.nov.), 18.-19.lpp.

Galeniece Laila. Jēkabs Dravnieks - skolotājs, žurnālists, valodnieks un grāmatizdevējs : [par Jelgavas grāmattirgotavas un Zīslaka spiestuves īpašn., žurn. "Austrums" un laikr. "Zemkopis" izd. Jēkabu Draviņu-Dravnieku (1858-1927)] // Zemgales Avīze. - (1997, 2.dec.), 5.lpp. - (Kultūrvēsturisks pielikums ; Nr.27).

Jēkabs Dravnieks : [sakarā ar kult. darbin., ped., tulk., žurn., grām. izd. (1858-1927) 140.dz.d.] // Smiltenīte. - (1998, 25.sept.), 5.lpp.

Jundze Arno. Izcili redaktori : [par Jēkabu Dravnieku (1858-1927), Jēkabu Velmi (1855-1928), Georgu (Juri) Šleieru un Dagniju Šleieri (1919-1993), Jāni Sirmbārdi, Arvīdu Skalbi (1922-2002), Pēteri Zirnīti (1944-2001)] / Arno Jundze // Forums. - ISSN 1407-9925. - Nr.31 (2004, 13./20.aug.), 4.lpp.

Stalte Gita. Dzīves mīlētājs un "idealizierētājs" Jēkabs Dravnieks : [sakarā ar valodn. un grāmatn. 150.dz.d. (1858-1927)] / Gita Stalte // Rīgas Balss. - (1998, 5.nov.), 14.lpp.

Staris Alfrēds. Pedagogam Jēkabam Dravniekam - 140 : [1858-1927] / Alfrēds Staris // Skolotājs. - Nr.6 (1998), 34.-36.lpp.

Zanders Viesturs. Kāds Jelgavas un Latvijas ideālists : [sakarā ar tulk., grāmatizd., leksikogr. Jēkaba Dravnieka 140.dz.d. (1858-1927)] / Viesturs Zanders ; ar red. priekšv. "Tikai ar pamatīgu izglītību mēs varam tikt pie godīgas turības" // Latvijas Vēstnesis. - (1999, 19.janv.), 6.lpp.

Zanders Viesturs. Jēkabs Dravnieks - ideālists latviešu grāmatniecībā : [par grām. izd., valodn. (1858-1927)] / Viesturs Zanders // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - ISSN 1407-0081. - 53.sēj., Nr.4/5/6 (1999), 102.-105.lpp.

Latvijas Nacionālā bibliotēka, Bibliotēku attīstības institūts, 2008