Atbildes, kuras tu meklē

Avena Aina kopā ar vecākiem Bertu un Jāni Kalvīšiem 1930. gadā

Izmantotā literatūra:

  1. Foto no Klaintaines pagasta bibliotēkas arhīva

Skatīt arī: