Atbildes, kuras tu meklē
Vienkāršā nākotne

Vienkāršo nākotni veido no nenoteiksmes celma. Vienskaitļa pirmo personu veido pievienojot piedēkli un atbilstošo galotni, bet pārējās formas veido pievienojot piedēkli -s un atbilstošo formas galotni. Pirmās konjugācijas darbības vārdiem, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar -s vai -z, vienkāršo nākotni veido no pagātnes celma. Vienskaitļa pirmo personu veido pievienojot -īš un atbilstošo galotni, bet pārējās formas veido pievienojot -īs un atbilstošo formas galotni.

Darbības vārdu nākotnes formu paradigma

Darbības vārda formaViensk. 1.pers.Viensk. 2.pers.Viensk. 3.pers.Daudzsk. 1.pers.Daudzsk. 2.pers.Daudzsk. 3.pers.
tiešais-u-i--im-iet, -it-
atgriezeniskais-os-ies-ies-imies-ieties, -ities-ies

Piemēri
1 konj. tiešais1 konj. atgriez.2 konj. tiešais2 konj. atgriez.3 konj. tiešais3 konj. atgriez.
esēdīš-usmieš-osogoš-usarunāš-ostecēš-umācīš-os
tuēdīs-ismies-iesogos-isarunās-iestecēs-imācīs-ies
viņšēdīssmies-iesogossarunās-iestecēsmācījs-ies
mēsēdīs-imsmies-imiesogos-imsarunās-imiestecēs-immācīs-imies
jūs ēdīs-iet
ēdīs-it
smies-ieties
smies-ities
ogos-iet,
ogos-it
sarunās-ieties,
sarunās-ities
tecēs-iet,
tecēs-it
mācīs-ieties,
mācīs-ities
viņiēdīssmies-iesogossarunājs-iestecēsmācījs-ies

Atpakaļ uz darbības vārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.