Atbildes, kuras tu meklē
Otrā deklinācija

Otrajai deklinācijai pieder vīriešu dzimtes lietvārdi, kuri vienskaitļa nominatīvā beidzas ar -is, kā arī lietvārdi akmens, asmens, zibens, ūdens, mēness, rudens, suns, sāls. Otrās deklinācijas lietvārdiem vienskaitļa ģenitīvā (izņemot lietvārdus ar galotni -s vienskaitļa nominatīvā) un visos daudzskaitļa locījumos galotnes priekšā ir līdzskaņu mija.

Celma beigu līdzskaņiMija
bbj
cč
dž
lļ
mmj
nņ
ppj
sš
tš
vvj
zž
snšņ
znžņ
slšļ
zlžļ
lnļņ
llļļ

Līdzskaņu mijas nav

uzvārdiem ar -ckis, -skis;divzilbju personvārdiem, kas beidzas ar -tis, -dis;dažos speciālgadījumos labskanības dēļ.

Locījumu galotnes otrajai deklinācijai norādītas tabulā (deminutīviem nav galotnes vienskaitļa vokatīvā).

Nom.Ģen. Dat. Akuz.Lok.Vok.
viensk.-is, -a-im-i-i
viensk.-s-s-im-i-s
daudzsk.-i-u-iem-us -os-i
Piemēri
Nominatīvslāc-islāč-i
Ģenitīvslāč-alāč-u
Datīvslāc-imlāč-iem
Akuzatīvslāc-ilāč-us
Lokatīvslāc-īlāč-os
Vokatīvslāc-ilāč-i

Nominatīvsakmen-sakmeņ-i
Ģenitīvsakmen-sakmeņ-u
Datīvsakmen-imakmeņ-iem
Akuzatīvsakmen-iakmeņ-us
Lokatīvsakmen-īakmeņ-os
Vokatīvsakmen-sakmeņ-i

Atpakaļ uz lietvārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.