Atbildes, kuras tu meklē
Nekārtnie darbības vārdi

Nekārtnie darbības vārdi ir būt, iet, dot.

Darbības vārda būt locīšana

TagadnePagātneNākotne
esesm-ubij-ubūš-u
tues-ibij-ibūs-i
viņširbij-abūs
mēses-ambij-āmbūs-im
jūses-atbij-ātbūs-iet, būs-it
viņiirbij-abūs

Darbības vārda iet locīšana

TagadnePagātneNākotne
esej-ugāj-uieš-u
tuejgāj-iies-i
viņšietgāj-aies
mēsej-amgāj-āmies-im
jūsej-atgāj-āties-iet, ies-it
viņiietgāj-aies

Darbības vārda dot locīšana

TagadnePagātneNākotne
esdod-udev-udoš-u
tudoddev-idos-i
viņšdoddev-ados
mēsdod-amdev-āmdos-im
jūsdod-atdev-ātdos-iet,dos-it
viņidoddev-ados

Atpakaļ uz darbības vārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.