Atbildes, kuras tu meklē
Latviešu valodas vārdu formu pareizrakstības uzziņu sistēma internetā

Latviešu valoda pieder fleksīvo valodu klasei. Tai ir raksturīga sarežģīta morfoloģija. Latviešu valodā ir sekojošas vārdšķiras; lietvārdi, īpašības vārdi, skaitļa vārdi, vietniekvārdi, darbības vārdi, divdabji, apstākļa vārdi, prievārdi, saikļi, partikulas un izsauksmes vārdi. Šajās lapās ir aprakstīti vārdu locīšanas likumi. Lappuses veidotas apkopojot vairāku autoru viedokli šajā jautājumā.

Lietvārdi

Īpašības vārdi

Vietniekvārdi

Skaitļa vārdi

Darbības vārdi

Divdabji

Apstākļa vārdi

Prievārdi

Izsauksmes vārdi

Saikļi

Partikulas


Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.