Atbildes, kuras tu meklē
Skaitļa vārdi

Skaitļa vārdus pēc nozīmes iedala pamata un kārtas skaitļa vārdos. Pamata skaitļa vārdi var būt lokāmi vai nelokāmi. Lokāmos pamata skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus ar nenoteikto galotni, bet kārtas skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus ar noteikto galotni. Īpatnēji loka skaitļa vārdus trīs, pusotra, pustreša, pusceturta. Skaitļa vārdu savienojumos katru tā sastāvdaļu loka atsevišķi.

Nelokāmi ir visi skaitļa vārdi, kuriem nav galotnes:

desmit;

11-19: vienpadsmit, divpadsmit, trīspadsmit, četrpadsmit, piecpadsmit, sešpadsmit, septiņpadsmit, astoņpadsmit, deviņpadsmit;

saliktie skaitļa vārdi ar desmit: divdesmit, trīsdesmit, četrdesmit, piecdesmit, sešdesmit, septiņdesmit, astoņdesmit, deviņdesmit;

saliktie skaitļa vārdi ar simt: simt, divsimt, trīssimt, četrsimt, piecsimt, sešsimt, septiņsimt, astoņsimt, deviņsimt;

saliktie skaitļa vārdi ar tūkstoš: tūkstoš, divtūkstoš, trīstūkstoš, četrtūkstoš, piectūkstoš, seštūkstoš, septiņtūkstoš, astoņtūkstoš, deviņtūkstoš, u.c.

Piemēri

Pamata skaitļa vārdu locīšana

Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvsdiv-idiv-as
Ģenitīvsdiv-udiv-u
Datīvsdiv-iemdiv-ām
Akuzatīvsdiv-usdiv-as
Lokatīvsdiv-osdiv-ās

Kārtas skaitļu locīšana

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvsotr-aisotr-āotr-ieotr-ās
Ģenitīvsotr-āotr-āsotr-ootr-o
Datīvsotr-ajamotr-ajaiotr-ajiemotr-ajām
Akuzatīvsotr-ootr-ootr-osotr-ās
Lokatīvsotr-ajāotr-ajāotr-ajosotr-ajās

Skaitļa vārda trīs locīšana

Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvstrī-strī-s
Ģenitīvstrij-utrij-u
Datīvstri-m, trij-iemtri-m, trij-ām
Akuzatīvstrī-strī-s
Lokatīvstrij-os, trī-strij-ās, trī-s

Skaitļa vārda pusotra locīšana

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvs----
Ģenitīvspusotr-apusotr-aspusotr-upusotr-u
Datīvspusotr-ampusotr-aipusotr-iempusotr-ām
Akuzatīvspusotr-upusotr-upusotr-uspusotr-as
Lokatīvspusotr-āpusotr-āpusotr-ospusotr-ās

Ievērojiet!

1. Skaitļa vārdi no viens līdz deviņi mainās dzimtē, t. i., tie lietojami gan vīriešu, gan sieviešu dzimtē atkarībā no lietvārda, ar kuru tie saistīti, piemēram, divi draugi, divas draudzenes.

2. Skaitļa vārdi desmits, simts, tūkstotis, miljons ir tikai vīriešu dzimtē. Aiz šiem skaitļa vārdiem lietvārds lietojams daudzskaitļa ģenitīvā. Piemēri: desmits grāmatu, simts latu, tūkstotis klausītāju, miljons balsu.

3. Aiz nelokāma skaitļa vārda lietvārdu bieži lieto daudzskaitļa ģenitīvā, piemēram, desmit santīmu, divdesmit latu, piecdesmit gadu.Atpakaļ uz gramatikas lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.