Atbildes, kuras tu meklē
Darāmās kārtas tagadnes divdabis ar -ošs

Darāmās kārtas tagadnes divdabi ar -ošs veido no darbības vārda celma vienkāršās tagadnes pirmajā personā, pievienojot izskaņu -ošs. Pirmās konjugācijas ceturtās grupas darbības vārdiem, kuri nenoteiksmē beidzas ar -st, -zt divdabi veido no vienkāršās tagadnes vienskaitļa otrās personas celma. Šo divdabi lieto kā īpašības vārdu: gan ar nenoteikto, gan noteikto galotni.

Darāmās kārtas tagadnes divdabi ar -ošs, kas darināts no atgriezeniskajiem darbības vārdiem, lieto reti. Šim divdabim dažu locījumu trūkst.

Divdabja, kas darināts no atgriezeniskajiem darbības vārdiem, locīšanas paradigma

DzimteSkaitlisNomin.Ģen.Dat.Akuz.Lok.
vīriešuviensk.--ās--os-
vīriešudaudzsk.-ies-os--os-
sieviešuviensk.--ās--os-
sieviešudaudzsk.-ās-os--ās-
Piemēri

Divdabja locīšana ar nenoteikto galotni

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvsziedoš-sziedoš-aziedoš-iziedoš-as
Ģenitīvsziedoš-aziedoš-asziedoš-uziedoš-u
Datīvsziedoš-amziedoš-aiziedoš-iemziedoš-ām
Akuzatīvsziedoš-uziedoš-uziedoš-usziedoš-as
Lokatīvsziedoš-āziedoš-āziedoš-osziedoš-ās

Divdabja locīšana ar noteikto galotni

Vīr., viensk.Siev., viensk.Vīr., daudzsk.Siev., daudzsk.
Nominatīvsziedoš-aisziedoš-āziedoš-ieziedoš-ās
Ģenitīvsziedoš-āziedoš-āsziedoš-oziedoš-o
Datīvsziedoš-ajamziedoš-ajaiziedoš-ajiemziedoš-ajām
Akuzatīvsziedoš-oziedoš-oziedoš-osziedoš-ās
Lokatīvsziedoš-ajāziedoš-ajāziedoš-ajosziedoš-ajās

Divdabji, kuri darināti no atgriezeniskajiem darbības vārdiem

DzimteSkaitlisNomin.Ģen.Dat.Akuz.Lok.
vīriešuviensk.-mostoš-ās-mostoš-os-
vīriešudaudzsk.mostoš-iesmostoš-os-mostoš-os-
sieviešuviensk.-mostoš-ās-mostoš-os-
sieviešudaudzsk.mostoš-āsmostoš-os-mostoš-ās-Atpakaļ uz divdabju lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.