Atbildes, kuras tu meklē
Darāmās kārtas pagātnes divdabis

Lokāmo darāmās kārtas pagātnes divdabi veido no darbības vārda pagātnes celma. Tiešajiem darbības vārdiem vīriešu dzimtē pievieno galotni -is, bet sieviešu dzimtē izskaņu -usi. Atgriezeniskajiem darbības vārdiem vīriešu dzimtē pievieno galotni -ies, bet sieviešu dzimtē izskaņu -usies.

Locīšanas paradigma divdabjiem, kas darināti no tiešajiem darbības vārdiem

Vīriešu dzimte,
viensk.
Vīriešu dzimte,
daudzsk.
Sieviešu dzimte,
viensk.
Sieviešu dzimte,
daudzsk.
Nom.-is-uš-i-us-i-uš-as
Ģen.-uš-a-uš-u-uš-as-uš-u
Dat.-uš-am-uš-iem-uš-ai-uš-ām
Akuz.-uš-u-uš-us-uš-u-uš-as
Lok.-uš-ā-uš-os-uš-ā-uš-ās

Locīšanas paradigma divdabjiem, kas darināti no atgriezeniskajiem darbības vārdiem

Vīriešu dzimte,
viensk.
Vīriešu dzimte,
daudzsk.
Sieviešu dzimte,
viensk.
Sieviešu dzimte,
daudzsk.
Nom.-ies-uš-ies-us-ies-uš-ās
Ģen.-uš-ās-uš-os-uš-ās-uš-os
Dat.----
Akuz.-uš-os-uš-os-uš-os-uš-ās
Lok.----

Darbības vārdos, kuru pagātnes celms beidzas ar c vai k, vai g vai dz, pagātnes divdabī ir k vai g visos locījumos, izņemot vīriešu dzimtes vienskaitļa nominatīvu.

Piemēri

Divdabji, kas darināti no tiešā darbības vārda

Vīr. dz. viensk.Vīr. dz. daudzsk.Siev. dz. viensk.Siev. dz. daudzsk.
Nom.cēl-iscēl-uš-icēl-us-icēl-uš-as
Ģen.cēl-uš-acēl-uš-ucēl-uš-ascēl-uš-u
Dat.cēl-uš-amcēl-uš-iemcēl-uš-aicēl-uš-ām
Akuz.cēl-uš-ucēl-uš-uscēl-uš-ucēl-uš-as
Lok.cēl-uš-ācēl-uš-oscēl-uš-ācēl-uš-ās

Divdabji, kas darināti no atgriezeniskā darbības vārda

Vīr. dz. viensk.Vīr. dz. daudzsk.Siev. dz. viensk.Siev. dz. daudzsk.
Nom.cēl-iescēl-uš-iescēl-us-iescēl-uš-ās
Ģen.cēl-uš-āscēl-uš-oscēl-uš-āscēl-uš-os
Dat.----
Akuz.cēl-uš-oscēl-uš-oscēl-uš-oscēl-uš-ās
Lok.----

Atpakaļ uz divdabju lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.