Atbildes, kuras tu meklē
Prievārdi (prepozīcijas)

Prievārdi ir saistītājvārdi vārdkopās, tie nosaka arī vārdkopas atkarīgā komponenta locījumu un precizē tā nozīmi, veidojot prievārdisku locījuma formu.

Latviešu valodā ir šādi prievārdi:

aiz, ap, apakš, ar, bez, caur, dēd, gar, iz, kopš, labad, līdz, no, pa, par, pār, pēc, pirms, pret, priekš, starp, uz, virs, zem.

Arī vārdi ar -pus otrajā daļā ir prievārdi:

apakšpus, ārpus, augšpus, iekšpus, lejpus, otrpus, šaipus, viņpus; virspus.

Prievārdu nozīme atklājas saistījumā ar citiem vārdiem. Tā, piemēram, vārdkopā braukt no mājām prievārds no norāda izejas punktu, no kā sākas darbība. Savukārt vārdkopā izgatavot no koka prievārds no rāda materiālu, no kura tas darināts. Vārdkopā celties no rīta prievārds no izsaka sākumu laikā.

Prievārdi parasti atrodas vārdkopas atkarīgā komponenta priekšā, piemēram: braukt uz Rīgu, nest no veikala, maiss ar sāli, lielāks par mani, saukt par brāli. Tikai prievārdi dēļ, labad, pēc (iemesla nozīmē) atrodas aiz vārdkopas atkarīgā komponenta, piemēram: uzaicināja prasmes dēļ, neatnācu joka pēc, jābrauc kārtības labad.

Kā jau minēts, prievārdi nosaka atkarīgā vārda locījumu. Latviešu valodā savdabīgi tas, ka lielākā daļa prievārdu tikai vienskaitlī piesaista atkarīgo vārdu noteiktā locījumā, bet daudzskaitlī šie paši prievārdi nosaka datīva formu (tā saukto datīva un instrumentāļa kopīgo formu).

Piemērs

Vienskaitlis Daudzskaitlis
Priecāties par mūziku (akuzatīvs). Priecāties par mākoņiem (datīvs).
Sēdēt pie avota (ģenitīvs). Sēdēt pie kaimiņiem (datīvs).
Nolikt uz galda (ģenitīvs). Nolikt uz galdiem (datīvs).

Pārskats par prievārdu saistāmību

Prievārdi Nosaka vārda locījumu Atrodas lokāmā vārda priekšā vai aiz tā
vienskaitlī daudzskaitlī
aiz, apakš, bez, iz, kopš, no, pēc, pie, pirms, priekš, uz, virs, zem, apakšpus, ārpus, augšpus, iekšpus, lejpus, otrpus, šaipus, viņpus, virspus ģenitīvā datīvā priekšā
dēļ, labad, pēc ģenitīvā ģenitīvā aiz
līdz, pa datīvā datīvā priekšā
ap, caur, gar, pa, par, pār, pret, starp, uz akuzatīvā datīvā priekšā
ar instrumentālī instrumentālī priekšā
uz ģenitīvā, akuzatīvā datīvā priekšā
pa datīvā, akuzatīvā datīvā priekšā

Paraugs tabulas lasīšanai.

Prievārds aiz nosaka vārdkopas atkarīgā komponenta locījumu vienskaitļa ģenitīvā, bet daudzskaitlī atkarīgais vārds ir datīvā.

Prievārdu lietošana latviešu literārajā valodā reizēm atšķiras no lietošanas tautas valodā, kurā vērojamas novada īpatnības un citvalodu iespaids.

1. Literārajā valodā prievārdu uz lieto ar vienskaitļa ģenitīvu, ja prievārda savienojums ir ar vietas nozīmi, piemēram: atrasties uz galda.
Prievārds uz lietojams ar vienskaitļa akuzatīvu, ja vārdu savienojums norāda darbības virzienu, piemēram: braukt uz mājām.

Prievārds ar vienskaitļa akuzatīvu lietojams vēl citās nozīmēs, piemēram, laika nozīmē: Uz vienu mēnesi dodos atvaļinājumā.

2. Jāšķir prievārdu pa, par un pār nozīmes:

a) prievārdu pa lieto vietas nozīmē, piemēram, Uz skolu eju pa taciņu, pa Brīvības ielu;

b) prievārdu pa lieto arī laika nozīmē, piemēram, Pa dienu mācos skolā, bet pa vakariem dziedu korī.

Prievārdam pa ir vēl citas nozīmes.

Prievārdu par bieži lieto aiz darbības vārdiem runāt, rakstīt, spriest, domāt, lai norādītu ar darbības vārdu izteiktās darbības saturu.

Piemēri:

Pastāstiet par savu ceļojumu!

Daudz runājam un rakstām par dabas aizsardzību, bet maz domājam par savu rīcību dabas saudzēšanā.

Prievārdu pārlieto, ja vārdu savienojums izsaka darbību, kas virzās kam pāri, piemēram: Viņi pārcēlās pār upi.

Ievērojiet prievārdu lietojumu!

Es klejoju pa Siguldu un domāju par vēsturi.

Rakstu ar zīmuli, ar rakstāmmašīnu (nevis uz rakstāmmašīnas), ar datoru (nevis uz datora).

Viņš brauc ar mašīnu, ar traktoru(nevis uz mašīnas, uz traktora).

Man ir slimības lapa (nevis Esmu uz slimības lapas).

Summu dalu ar trīs (nevis uz trīs).

Es dzīvoju Zaļajā ielā (nevis uz Zaļās ielas).

Valodā ir tādi vārdi - pusprievārdi, kas vienlaicīgi ir ar apstākļa vārdu nozīmi un kā prievārdi piesaista atkarīgo vārdunoteiktā locījumā - datīvā.

Piemērs

Pienāca vilciens, un mēs steidzāmies pretī mātei.

Pāri vakarīgajiem laukiem ceļas tumši lietus mākoņi.

Par pusprievārdiem parasti ir tādi vārdi kā blakus, blakām, cauri, garām, līdz(i), pāri, pretī u. c. Šie vārdi nosaka atkarīgā vārda lietojumu datīvā, tiem ir veida apstākļa vārda nozīme, un tie var atrasties atkarīgā vārda priekšā vai aiz tā, piemēram: Es jūtu cauri drēbēm rudens drēgnumu un Es jūtu drēbēm cauri rudens drēgnumu.

Atpakaļ uz gramatikas lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.