Atbildes, kuras tu meklē
Vienkāršā tagadne

Darbības vārda vienkāršo tagadni veido tagadnes celmam pievienojot atbilstošās personas formas galotni. Pirmās konjugācijas darbības vārdiem vienkāršā tagadnē ir līdzskaņu mija visās formās, izņemot vienskaitļa otro personu.

Celma beigu līdzskanisMija Piemēri
sšdzēs - dzēš
tšcenst - cenš
džsvied - sviež
zžgriez - griež
lļsmel - smeļ
ppjstiep - stiepj
bbjstreb - strebj
mmjstum - stumj

Pirmās konjugācijas darbības vārdiem, kuru nenoteiksmes celms beidzas ar -k, -g, vienkāršās tagadnes vienskaitļa 2.pers. -k mijas ar -c un -gmijas ar -dz, piem., roc - rok.

Darbības vārdiem gulēt, sēdēt, tecēt ir līdzskaņu mijavienkāršās tagadnes visās formās, izņemot viensk. 2.pers.

Verbu tagadnes formu paradigma

Darbības vārda formaKonjugācija, grupaViensk. 1.pers.Viensk. 2.pers.Viensk. 3.pers.Daudzsk. 1.pers.Daudzsk. 2.pers.Daudzsk. 3.pers.
tiešais-u---am-at-
tiešais 1.konj. 5.grupa,
1.konj. 3.grupa, kas beidzas ar p, t, d
>3.konj. 3.grupa
-u-i--am-at-
tiešais3.konj, 1. un 2. grupa.-u-i-a-ām-āt-a
atgriezeniskais-os-ies-as-amies-aties-as
atgriezeniskais3.konj. 1. un 2. grupa-os-ies-ās-āmies-āties-ās

Otrās konjugācijas tiešajiem darbības vārdiem vienskaitļa otrajā personā un abu skaitļu trešajā personā zūd ne vien galotne, bet arī celma beigu līdzskanis -j.

Piemēri
1 konj., tiešais1 konj. atgriez.2 konj. tiešais2 konj. atgriez.3 konj. tiešais3 konj. atgriez.
esēd-usmej-osogoj-usarunāj-ostek-umāc-os
tuēdsmej-iesogosarunāj-iestec-imāc-ies
viņšēdsmej-asogosarunāj-astekmāc-ās
mēsēd-amsmej-amiesogoj-amsarunāj-amiestek-ammāc-āmies
jūsēd-atsmej-atiesogoj-atsarunāj-atiestek-atmāc-āties
viņiēdsmej-asogosarunāj-astekmāc-ās

Atpakaļ uz darbības vārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.