Atbildes, kuras tu meklē
Īpatnēji lokāmo vietniekvārdu paradigmas

Šajā lapā dotas īpatnēji lokāmo personas vietniekvārdu es , tu, mēs, jūs, atgriezeniskā vietniekvārda sevis ,attieksmes vietniekvārdakas ,norādāmo vietniekvārdu tas, tā, šis, šī,noteicamo vietniekvārdupats, pati locīšanas paradigmas.

Personas vietniekvārdu locīšana
Nominatīvsestumēsjūs
Ģenitīvsmanistevismūsujūsu
Datīvsmantevmumsjums
Akuzatīvsmanitevimūsjūs
Lokatīvsman-ītevīmūsosjūsos

Atgriezeniskā vietniekvārda sevis locīšana
Nominatīvs-
Ģenitīvssevis
Datīvssev
Akuzatīvssevi
Lokatīvssevī

Nenoteiktā vietniekvārda kas locīšana
Nominatīvskas
Ģenitīvs
Datīvskam
Akuzatīvsko
Lokatīvskur

Norādāmo vietniekvārdu locīšana
Nominatīvstasšisšī
Ģenitīvstāsšī, šāšīs, šās
Datīvstamtamšimšai
Akuzatīvstotošošo
Lokatīvstajā,
tai,
tanī
tai,
tajā,
tanī
šai,
šajā,
šinī
šai,
šajā,
šinī


Nominatīvstietāsšiešīs
Ģenitīvstotošošo
Datīvstiemtāmšiemšām
Akuzatīvstostāsšosšās
Lokatīvstais,
tajos,
tanīs
tais,
tajās,
tanīs
šais,
šajos,
šinīs
šais,
šajās,
šinīs

Noteicamo vietniekvārdu locīšana
Nominatīvspatspatipašipašas
Ģenitīvspašapašaspašupašu
Datīvspašampašaipašiempašām
Akuzatīvspašupašupašuspašas
Lokatīvspašāpašāpašospašās

Atgriezties uz vietniekvārdu lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.