Atbildes, kuras tu meklē
Vietniekvārdi

Vietniekvārdu lielāko daļu loka kā pirmās (vīriešu dzimtes) vai ceturtās deklinācijas lietvārdus (sieviešu dzimtē). Īpatnēji loka es, tu, mēs, jūs, sevis, kas, tas, tā, šis, šī, pats, pati.

Piemēri
Nominatīvsviņ-šviņ-i
Ģenitīvsviņ-aviņ-u
Datīvsviņ-amviņ-iem
Akuzatīvsviņ-uviņ-us
Lokatīvsviņ-āviņ-os

Nominatīvsviņ-aviņ-as
Ģenitīvsviņ-asviņ-u
Datīvsviņ-aiviņ-ām
Akuzatīvsviņ-uviņ-as
Lokatīvsviņ-āviņ-ās

Atpakaļ uz gramatikas lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.