Atbildes, kuras tu meklē
Atgriezeniskie lietvārdi

Atgriezeniskos lietvārdus atvasina no darbības vārdiem ar izskaņu -šanās, kā arī reizēm ar izskaņām -tājās, -tājies, -ējies, -ājies, -umies. Atgriezeniskos lietvārdus loka īpatnēji. Tiem trūkst dažu locījumu formu.

SkaitlisNom.Ģen.Dat.Akuz.Lok.Vok.
viensk.-ās-ās- -os--
daudzsk.-ās-os--ās--
viensk.-ies-ās--os--
daudzsk.-ies-os--os--
Piemērs
VienskaitlisDaudzskaitlis
Nominatīvsvēlēšanāsvēlēšanās
Ģenitīvsvēlēšanāsvēlēšanos
Datīvs--
Akuzatīvsvēlēšanosvēlēšanās
Lokatīvs--

Atgriezties lietvārdu lapā

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.