Atbildes, kuras tu meklē
Darbības vārdi

Darbības vārdus latviešu valodā iedala trijās konjugācijās. Pie pirmās konjugācijas pieder vienzilbes darbības vārdi un to atvasinājumi ar priedēkļiem. Pie otrās konjugācijas pieder ar piedēkļiem -ā, -ē, -o, -ī, -alē, -aļā, -elē, -uļo atvasinātie darbības vārdi, kam tagadnes un pagātnes celmā ir vienāds zilbju skaits. Pie trešās konjugācijas pieder ar piedēkļiem -ā, -ē, -ī, -inā atvasinātie darbības vārdi, kuriem pagātnes celmā ir par vienu zilbi vairāk nekā tagadnes celmā. Nevienā no konjugācijām neiederas nekārtnie darbības vārdi : būt, iet, dot.

Darbības vārdiem ir trīs vienkāršie laiki: vienkāršā tagadne , vienkāršā pagātne un vienkāršā nākotne , un trīs saliktie laiki : saliktā tagadne, saliktā pagātne, saliktā nākotne. Darbības vārdam ir piecas izteiksmes: īstenības izteiksme, pavēles izteiksme , vēlējuma izteiksme , atstāstījuma izteiksme un vajadzības izteiksme . Laiku esamība darbības vārdu izteiksmēs norādīta tabulā.

ĪstenībasPavēlesVēlējumaAtstāstījumaVajadzības
Vienkāršā tagadne+-+++
Vienkāršā pagātne+---+
Vienkāršā nākotne+--++
Saliktā tagadne+-+++
Saliktā pagātne+---+
Saliktā nākotne+--++

Darbības vārdu formu veidošanai izmanto tā trīs pamatformas: nenoteiksmi, tagadnes celmu un pagātnes celmu.

PamatformaNo pamatformas atvasinātās formas
Tagadnes celmsTagadnes formas visās izteiksmēs, izņemot vēlējuma izteiksmi; vajadzības izteiksme, pavēles izteiksme.
Pagātnes celmsĪstenības izteiksmes vienkāršā pagātne.
NenoteiksmeĪstenības izteiksmes vienkāršā nākotne, atstāstījuma izteiksmes vienkāršās nākotne, vēlējuma izteiksmes vienkāršā tagadne.

Ciešamā kārta

Atpakaļ uz gramatikas lapu

Izstrādājusi LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija Sorosa Fonda – Latvija atbalstītā projekta "Latviešu valoda starptautiskajā datortīklā" ietvaros.