Atbildes, kuras tu meklē

J. Vītola Beverīnas dziedonis, jauktajam korim

Kordziesmas (~100) ir vissvarīgākais Jāzepa Vītola mūzikas žanrs, neatņemama dziesmusvētku repertuāra sastāvdaļa, tajās autors sasniedz lielu tematisko un muzikālo dažādību, meistarīgu dzejas tēlu tulkojumu, formas un faktūras daudzveidību. Pēc tematikas dziesmas var iedalīt nosacītās grupās. Beverīnas dziedonis (Auseklis, 1891) ir vēsturiski patriotiska jauktā kora balāde episki dramatiskā raksturā. Sākas stāstoši, vidusposmā sasniedz spraigu attīstību, beidzas himniski vienvārda mažorā.

© Anita Miķelsone. Izdevniecība Musica Baltica, 2005.
Skatīt arī: